برق قدرت

زیباترین دریاچه جهان

زیباترین دریاچه جهان؛ دریاچه رنگین کمانی


این دریاچه «دریاچه پنج رنگ» نامیده شده و زیباترین دریاچه جهان به شمار می‌آید؛ چرا که هیچ نظیری برای آن در یبن دریاچه‌های دیگر وجود ندارد. باوجود این در یک دوره کوتاه مدت در سال...

Caٌo Cristales اسم یک دریاچه در کلمبیا است که با 100 کیلومتر فاصله در Sierra de la Macarena واقع شده است.
این دریاچه «دریاچه پنج رنگی» نامیده شده و زیباترین دریاچه جهان به شمار می‌آید؛ چرا که هیچ نظیری برای آن در یبن دریاچه‌های دیگر وجود ندارد. باوجود این در یک دوره کوتاه مدت در سال این دریاچه با رنگهای قرمز، زرد، سبز و آبی تبدیل به دریاچه رنگین کمانی می‌شود.
می‌توان گفت این دریاچه میراث بیولوژیکی نوع بشر است.


+ نوشته شده در  سه شنبه دوازدهم آبان ۱۳۸۸ساعت 9:38  توسط مرتضی شهبازی  | 

نرم افزار WINCC

wincc-logo                              siemens

معرفي نرم افزار WINCC
WINCC عبارت است از windows control center
شرکت زيمنس اين نرم افزار HMI قدرتمند را جهت کامل کردن ابزارهاي قابل دسترس يک اپراتور در صنعت فراهم کرده است.HMI يا همان human machine interface عبارت است از يک رابط يا واسط بين شخص کاربر و فرايند اتوماسيون صنعتي. WINCC در واقع برقراري ارتباط بين اپراتور و يک سيستم اتوماسيون صنعتي مثل PLC را فراهم ميکند.
هسته اصلي اين نرم افزار را WINCC explorer تشکيل ميدهد که در اين قسمت ساختارهاي پروژه و مديريت آن نمايش داده ميشود.جهت پيکربندي و گسترش پروژه اديتورهاي خاصي در اين محيط در نظر گرفته شده که با هر يک از آنها يک سيستم فرعي در اين نرم افزار قابل پيکربندي است.    
 
wincc

 اما سيستمهاي فرعي در اين نرم افزار عبارتند از:
1-    سيستم گرافيکي جهت ايجاد نمايشگرها که اديتور اين سيستم graphics designer ناميده ميشود
2-    سيستم آلارم براي اديت و پيکربندي بندي آلارمها در نظر گرفته شده که اديتور آن alarm logging ناميده ميشود.
3-    سيستم آرشيو که جهت ذخيره و بايگاني اطلاعات به کار ميرود و نام اديتورش tag logging است.
4-    سيستم گزارشها که جهت طرح گزارش گيري از سيستمهاي اتوماسيون صنعتي استفاده شده و نام اديتورش report designer است.    
5-    سيستم ارتباطي که به صورت مستقيم از WINCC explorer قابل دسترسي است.    
 اطلاعات تمامي سيستمهاي فوق پس از پيکربندي در يک ديتا باس CS ذخيره ميشود.
 به کمک اين نرم افزار ميتوان کارهاي خاص زير را انجام داد:    
1-    خواندن اطلاعات ذخيره شده در ديتا باس CS و نمايش آنها    
2-     ايجاد نمايشگرهایی که روند انجام يک فرايند اتوماسيون صنعتي را نمايش ميدهند.    
3-    ذخيره و آرشيو کردن اطلاعات جاري اعم از مقادير روند پردازش يک سيستم اتوماسيون مثل PLC يا رويدادهاي خاصي مثل آلارمها در محيط صنعتي    
4-    شروع به کار يک روند اتوماسيون به طور مثال از يک نقطه خاص    
 اگر بخواهيم به صورت کلي در مورد WINCC بگوييم بايد گفت که اين نرم افزار ميتواند يک ارتباط بين خود و PLC ايجاد کند و روند پردازش اطلاعات و به وجود آمدن رخدادهاي مختلف را نمايش و در خود ثبت کند(اين نرم افزار از بانک اطلاعاتي Microsoft SQL 2000 جهت ثبت اطلاعات بهره ميگيرد) همچنين يک عملکرد گزارش گيري از سيستم را انجام داده و نمايشي گرافيکي از روند اتوماسيون در حال اجرا را ارائه ميکند.
 
 
wincc
 
 
 
 
+ نوشته شده در  دوشنبه یازدهم آبان ۱۳۸۸ساعت 1:28  توسط مرتضی شهبازی  | 

بررسی علل آسیب دیدن ترانس های توزیع و روش های پیشگیری

نظر به اهميت ويژه ترانسهاي شبكه، همواره مواظبت و نگهداري آنها از مسائل مهم در صنعت برق بوده و هم‌چنين در صورت صدمه ديدن ترانس، هزينه مربوطه بالا و خاموشي تحميـل شده طولاني مدت خواهد بود. در اين گزارش ابتدا علل آسيب‌ديدگي ترانسها بحث گرديده و سپس راههاي پيش‌گيري آن بيان ميگردد.

بررسي علل آسيب ديدن ترانسهاي توزيع و روشهاي پيش‌گيري آن 1- مقدمه: نظر به اهميت ويژه ترانسهاي شبكه، همواره مواظبت و نگهداري آنها از مسائل مهم در صنعت برق بوده و هم‌چنين در صورت صدمه ديدن ترانس، هزينه مربوطه بالا و خاموشي تحميـل شده طولاني مدت خواهد بود. در اين گزارش ابتدا علل آسيب‌ديدگي ترانسها بحث گرديده و سپس راههاي پيش‌گيري آن بيان ميگردد.


بررسي علل آسيب ديدن ترانسهاي توزيع و روشهاي پيش‌گيري آن 1- مقدمه: نظر به اهميت ويژه ترانسهاي شبكه، همواره مواظبت و نگهداري آنها از مسائل مهم در صنعت برق بوده و هم‌چنين در صورت صدمه ديدن ترانس، هزينه مربوطه بالا و خاموشي تحميـل شده طولاني مدت خواهد بود. در اين گزارش ابتدا علل آسيب‌ديدگي ترانسها بحث گرديده و سپس راههاي پيش‌گيري آن بيان ميگردد.

اصولاً آسيب‌ديدگي ترانس به دو صورت اتفاق مي افتد .

 1- هادي شدن عايق ترانس 2- پاره شدن يا قطع شدن هاديهاي ترانس. هر دو مورد ذكر شده پيامد سه عامل افزايش دماي داخل ترانس ، اضافه ولتاژ و ضربات مكانيكي است كه ذيلاً به توضيح آنها مي پردازيم :

 الف ) افزايش حرارت داخل ترانس بيشتر از حد تحمل ترانس (يعني بيشتر از حد تحمل عايق ترانس) موجب آسيب‌ديدگي عايق ترانس ميگردد. عايقها بر خلاف هاديها در صورت بالا رفتن حرارت، هدايتشان بيشتر شده و جريان نشتي بيش از حد در عايق باعث سوختن ترانس ميگردد.

ب ) اگر اضافه ولتاژ حادث شده در شبكه باعث بالا رفتن ولتاژ هاديهانسبت به بدنه و يا نسبت به فاز ديگر) بيشتر از حد استقامت حرارتي عايق گردد موجببروز قوس در عايق شده و عايق خاصيت خود را از دست مي دهد و يا اگر ولتاژ بالا بافركانس نامي بصورت مداوم برقرار گردد جريان نشتي عايق تدريجاً بيشتر شده و دمايعايق بالا مي‌رود كه نهايتاً حرارت بالا باعث آسيب ديدن عايق مي‌گردد

ج ) در صورت حمل نادرست ترانس چه با جرثقيل و يا هر وسيله ديگر بهعلت تكانهاي شديد، هسته ترانس كه بر روي بدنه ثابت شده جابجا گشته و منجر به پارهگي نقاط اتصال هاديها ميگردد و هم‌چنين اگر اتصال كوتاهي در ورودي يا خروجي ترانساتفاق افتد هاديهاي ترانس بر اثر اتصالي، نيروهاي زيادي به يكديگر واردمي‌نمايند(هاديهاي حامل جريان به يكديگر نيرو وارد مي‌كنند كه به جريان عبوري وفاصله هاديها از يكديگر وابسته است) اين نيروها اغلب باعث پاره گي هاديها و ياخرابي عايق خشك ترانس ميگردد. اگر بار ترانس نيز بالا رود به علت توليد حرارت درترانس باعث پاره گي هاديها در نقاط ضعيف ترانس مي‌شود كه اين مورد بيشتر درترانسهايي باسيم‌پيچي زيگزاگ در نقطه اتصال اتفاق مي‌افتد

عواملي كه باعث صدمه ديدن ترانس ميگردند

اضافه بار: اگر بنا به هر علتي از جمله زياد شدن بار شبكه، نشتروي مقره‌ها و هاديها، بار ترانس زياد گردد و كليد كل تابلوي ترانس عمل ننمايد باازدياد جريان هاديهاي ترانس تلفات اهمي ترانس بالا رفته و حرارت توليدي ، بيشتر ازحرارت تبادلي بوده و براحتي دفع نمي‌گردد كه باعث صدمه ديدن عايق ترانس مي گردد

نشت روغن: اگر سطح روغن در داخل ترانس كاهش يابد و به جاي روغنهوا در داخل تانك ترانس نفوذ كند ، با توجه به پايين بودن استقامت الكتريكي هوانسبت به روغن باعث بروز قوس در ترانس شده و آسيب مي‌بيند

نفوذ رطوبت: وجود ذرات آب در روغن بشدت استقامت الكتريكي روغنترانس را كاهش ميدهد كه باعث بروز قوس در روغن ترانس مي‌شود

اضافه ولتاژهاي موقت: هر چند طبق استاندارد هر ترانسي مي‌تواندولتاژي بيشتر از حد نامي را طي مدت زمان كوتاهي تحمل كند (حتي مورد تست قرارمي‌گيرد) اما اين اضافه ولتاژها باعث به اشباع رفتن هسته و ايجاد هارمونيك مي‌گرددكه هارمونيكهاي بالاي فركانس نامي ، تلفات هسته را بالا برده و نهايتاً حرارت ايجادشده در هسته و عدم تبادل حرارتي لازم موجب آسيب ديدن عايق مي‌شود (اين حرارت درمحاسبات طراحي وارد نمي‌گردد

آلودگي روغن ترانس: طي دوره كاري ترانس با توجه به گردش روغندر بين هاديها و هسته، روغن كهنه شده و هم‌چنين سطح آنها را مي‌شويد و ذرات كندهشده از ديواره‌ها معمولاً بصورت لجن در ته تانك ترانس انباشته مي‌گردد. وجود ذراتفوق در روغن موجب كاهش استقامت الكتريكي روغن ميگردد

اضافه ولتاژهاي گذرا: اضافه ولتاژهاي گذرا در شبكه معمولاً بهدو صورت نمايان ميگردند ا

لف ) صاعقه كه اضافه ولتاژ خارجي است. ب ) كليدزني كه اضافه ولتاژداخلي است اگر تعداد اضافه ولتاژهايي كه به ترانس ميرسند زياد باشند يا حدولتاژهاي آنها بالا باشد باعث تخريب عايق مي‌گردند. گاهاً اضافه ولتاژها در حدينيستند كه ابتدائاً عايق را خراب نمايند بلكه به علت رزونانس يا فرورزونانس رفتنترانس و خواص سلفي و خازني باعث بروز قوس از سر ترانس ، يا بالا رفتن دماي ترانسميگردد

عمر بالاي ترانس: وقتي ترانس به مدت طولاني در شبكه مورداستفاده قرار گيرد، عايق خشك ترانس كم‌كم خاصيت اوليه خود را از دست ميدهد كه حتيبا تعويض روغن هم‌ديگر به حالت اوليه برنمي‌گردد. (عمر مفيد ترانس معمولاً از طرفشركت سازنده داده مي‌شود.)

بالا رفتن دماي محيط: افزايش دماي محيط موجب آسيب‌ديدگي ترانسميگردد. بدين صورت كه وقتي تفاوت دماي داخل ترانس و محيط پست در اثر افزايش حرارتمحيط كم گردد تبادل حرارتي بين ترانس و هواي پست كم شده و حرارت توليد شده در ترانسحبس گرديده و عايق ترانس صدمه مي‌بيند. دماي شرايط كاري جهت اخذ قدرت نامي توسطسازنده تعيين مي‌گردد كه مي‌بايست ميزان كاهش قدرت به ازاي افزايش درجه حرارت نيزقيد شود

بروز جرقه يا هارمونيك در ولتاژ اوليه: بنا به هر علتي اگر دراوليه ترانس، ولتاژ همراه هارمونيك باشد باعث بوجود آمدن فلوهاي متناظر با همانهارمونيك‌ها در هسته ترانس ميگردد، كه اين هارمونيك‌هاي فركانس بالا موجب بالا رفتنتلفات فوكو و هيسترزيس در هسته مي‌شود و ترانس از بالا رفتن حرارت ناشي از آن صدمهمي‌بيند. گاهاً به علت رطوبت محيط يا وجود آلودگي بر روي مقره‌ها و يا نزديك شدنشاخه درختان به خط تحت ولتاژ و… قوس بوجود مي‌آيد و به علت بالا بودن مقاومت دربرخي از اين اتصالات و دور بودن از ابتداي فيدر، اين قوسها باعث عملكرد رله پستمادر نمي‌گردند. وجود قوس و قابل ملاحظه بودن امپدانس قبل از محل عيب موجب ريپل‌هايولتاژ روي موج ولتاژ مي‌شوند. ريپل‌هاي ولتاژ داراي هارمونيك‌هاي بالا بوده واشكالاتي را براي دستگاههاي الكتريكي مورد تغذيه روي آن فيدر پيش مي‌آورد

راههاي پيشگيري ابتدا بايد خاطرنشان ساخت كه ترانسها براي تلفات استاندارد و قابلمحاسبه فركانس اصلي طراحي مي‌گردند و هر گونه تلفات اجباري خارج از مقدار محاسبهشده در برآوردها ناديده گرفته مي شود. لذا تلفات ناشي از هارمونيك‌ها و افزايشولتاژ شبكه براي ترانس مضر مي‌باشد. مگر اينكه در شرايط جديد تقاضاي ديگري برايساخت ترانسها با قدرت تحمل بيشتر مدنظر باشد. براي مثال مي توان هسته ترانسها را بهعلت وجود هارمونيك ، بزرگتر از حد فعلي در نظر گرفت. (در حال حاضر ترانسهايي برايتلفات بيشتر طراحي ميگردند

پيشگيري از بروز اضافه بار براي ترانسها: انتخاب بهينه قدرتترانس جهت تغذيه در شبكه بسيار مهم مي‌باشد. در اين راستا آگاهي از رفتار بار وبارگيريهاي مداوم ترانس در نحوه تصميم‌گيري حائز اهميت است. معمولاً ترانسهايي كهبارشان كمتر از %30 تا %40 بار ناميشان باشند كم بار و اگر بيشتر از %70 بار نامي‌باشند پر بار تلقي ميگردند. استفاده از ثبات جهت مطالعه و بررسي رفتار بار درمناطق مختلف ، الگوي مناسب از رفتار بار را براي ترانسهاي شبكه بدست ميدهد ومي‌توان با استفاده از آنها به مطالعه شبكه پرداخت. در حالحاضر به علت كمبود نيرويانساني و وسايل از ترانسهاي خاص، آمپراژگيري ميگردد. بدين صورت كه با توجه به آمارفيوزسوزي و افتادن كليدكل ها در روز قبل ، از آن ترانسها بارگيري به عمل مي‌آيد ودر صورت اضافه بار بودن ترانس نسبت به تعويض آن اقدام مي‌شود و ترانس با قدرت بيشترجايگزين ميگردد استاندارد بودن اتصالات در تابلوها و رئوس تيرها و جعبه فيوزها ازاتلاف انرژي جلوگيري كرده و از اضافه بار شدن بي‌مورد ترانسها جلوگيري ميكند

نشت روغن ترانس: بازديد‌هاي دوره‌اي و مداوم پست‌هاي توزيعميتواند در اين خصوص راهگشا باشد. در بازديدها ارتفاع روغن در شيشه روغن‌نما، ‌خيسيروي درپوش‌، رادياتورها و زير ترانس ملاك مناسبي از آگاهي نشت روغن مي‌باشد كه درحال حاضر اين عمل انجام ميگيرد

نفوذ رطوبت: نمونه‌برداري و تست روغن ترانسها طي برنامه‌هاي ازپيش تعيين شده اطلاع دقيقي از نفوذ رطوبت به داخل تانك ترانس بدست ميدهد. در حالحاضر همراه با تعميرات خط، ترانسهاي هوائي و سرويس پست‌هاي زميني ، نمونه‌گيري وتست روغن انجام ميگيرد كه طول دوره‌هاي بازديد و سرويس حدود يك بار در هر سالميباشد ولي با توجه به شرايط جوي برخي مناطق ، طول دوره بازديد بايد كاهش يابد

اضافه ولتاژهاي موقت: در شبكه‌هاي توزيعي كه طول فيدرهايكوتاه باشد، احتمال بروز اضافه ولتاژهاي موقت در اين شبكه‌ها وجود ندارد مگر اينكهاضافه ولتاژ از شبكه فوق توزيع سرايت نمايد

آلودگي روغن ترانس: تست روغن بصورت برنامه‌ريزي شده روش مناسبيبراي آگاهي يافتن از آلودگي روغن ترانس است

اضافه ولتاژهاي گذرا: براي جلوگيري از خسارت ناشي از اضافهولتاژهاي گذراي خارجي (صاعقه) مناسبترين راه، نصب برقگير در پستهاي هوائي و نقاطارتباطي سركابلها و خطوط هوائي مي‌باشد. عملكرد صحيح برقگيرها ترانسها را در مقابلصاعقه حفاظت مي‌نمايد كليدزني در شبكه‌هاي توزيع مي‌تواند ولتاژهاي گذرايي حدود 5/1 تابرابر ولتاژ نامي را در شبكه بوجود آورد. چنين اضافه ولتاژهايي وقتي به ترانس كهداراي اندوكتانس بالايي در برابر اضافه ولتاژها ميباشد ، مي‌رسند تقويت ميگردند، كهاين موضوع اثر سوء براي ترانسها دارد. علاوه بر دامنه اضافه ولتاژ، پله‌اي بودن آننيز مضر مي‌باشد ، زيرا داراي هارمونيك‌هاي زيادي بوده و براي ترانسها مضر است آمار كليدزني و مانور در شبكه فشار متوسط كم نبوده و اين مانورهاترانسها را از لحاظ عايقي ضعيف مي‌نمايد و اگر فواصل كليدزني كم باشد احتمالآسيب‌ديدگي ترانسها بيشتر مي‌شود. از آنجايي كه تعداد فيدرهاي پربار(بالايدرشبكهزياد است و هم‌چنين تجهيزات جداكننده در شبكه كم مي‌باشد، يافتن محل عيبو جابجايي بار آن مشكل‌ساز بوده و تعداد كليدزني را افزايش ميدهد براي كاهش تعداد كليدزني راه‌حل پيشنهادي ، كاهش بار فيدرها باايجاد فيدرهاي جديد، كوتاه كردن طول فيدرها با ايجاد پست‌هاي فوق توزيع و ايجادنقاطي مجهز به دستگاههاي جداكننده مناسب نظير سكشنالايرز و استفاده از كليد در مسيرفيدرها مي‌باشد. همچنين تنظيم رله‌ها با استفاده از محاسبات اتصال كوتاه شبكه لازماست

عمر بالاي ترانس: در حال حاضر با تعويض ترانسهاي با عمر بالا ،ترانسهاي قديمي از شبكه جدا شده و بعد از بازيابي به شبكه برمي‌گردند. ولي در عململاحظه ميشود تعدادي از ترانسهاي سرويس شده ، پس از بهره برداري مجدداً معيوبميگردند. لذا ضروريست نظارت بر كيفيت تعميرات و تستهاي لازم، دقيقتر صورت گيرد. اگرروند بازيابي و سرويس ترانس مناسب و دقيق باشد و هم‌چنين با استفاده از تست‌هاييدقيق در اندازه گيري تلفات بي‌باري ترانس مي توان از پايداري و سلامت عايق خشكترانس مطمئن شد. البته لازم به ذكر است، استفاده از لوازمي مثل روغن ترانس مرغوب وواشرهاي مناسب جهت آب بندي در بالا بردن عمر ترانس بعد از بازيابي بسيار مؤثر است

الا رفتن دماي محيط: براي تبادل حرارتي بيشتر در فصول گرم دراغلب پست‌هاي زميني از فن استفاده مي‌گردد، اما براي ترانسهاي هوائي چنين راهي وجودندارد. اگر هواي محيط گرم شود به علت كاهش اختلاف دماي داخل ترانس و هواي اطرافتبادل حرارتي كم شده و ترانس گرمتر مي‌شود. بنابراين بهترين راه چاره كاهش بارترانس در اين مواقع مي‌باشد كه در فصول گرم بار ترانس زير بار نامي باشد، امامتأسفانه پيك بار شبكه هنگام گرما به علت استفاده از كولرهاي گازي اتفاق مي‌افتد ودر فصول ديگر گاهاً بار ترانسها از %40 بار نامي نيز كمتر مي‌باشد

جرقه و هارمونيك در اوليه ترانسهاي توزيع: در برخي از پستهايزميني به علت شرايط نامناسب ساختماني و شرايط تابلوهاي فرسوده ، روي مقره‌هاياتكايي و هم‌چنين در شبكه‌هاي هوائي روي مقره‌ها و بوشينگها قوسهايي بوجود مي‌آيدكه گاهاً ماندگار نيز مي‌باشند. اين قوسها ريپل‌هاي ولتاژ را در شبكه بوجودمي‌آورند. جهت جلوگيري از اين پديده‌ها بايستي بازديدهاي دوره‌اي از شبكه و پستهايزميني و شاخه‌زني و سرويس به موقع خطوط و پست‌ها را افزايش داده و دقت بيشتري را دراين خصوص مبذول نمود. مطابق با استاندارد، شاخه زني بايد بگونه‌اي باشد كه طي فاصلهزماني 2سال يك بار شاخه زني انجام گيرد اما با شرايط جوي برخي مناطق و نوع درختانگاهاً در هر سال دو بار شاخه زني لازم است

جلوگيري از پاره گي هاديهاي ترانس: بيشتر اوقات در حملنامناسب ترانس، هاديهاي ترانس پاره مي‌شوند. اگر دقت بيشتري در هنگام حمل ترانسانجام گيرد و در هنگام بارگيري و نصب سعي گردد تا ترانس به آرامي جابجا شود وهنگامي كه ترانس بر روي جرثقيل يا هر وسيله جابجا كننده قرار ميگيرد بتوان ازتكانهاي شديد ناشي از جاده جلوگيري نمود و هم‌چنين بار ترانس همواره زير بار نامينگه داشته شود، باعث مي‌گردد تا هاديهاي ترانس قطع نگردند. اما براي جلوگيري ازپاره گي هاديها ناشي از اتصال كوتاه در سيم‌پيچي اوليه و يا ثانويه ترانس تنهامي‌توان به استاندارد نمودن اتصالات ورودي و خروجي ترانس اشاره نمود


گرفته شده از:
mona-consultants.com

+ نوشته شده در  چهارشنبه ششم آبان ۱۳۸۸ساعت 10:44  توسط مرتضی شهبازی  | 

نرم افزار Zeland

شرحی بر این نرم افزار:
از آغاز یعنی از سال 1992 نرم افزار Zeland  نرم افزاری پیشتاز در زمینه گسترش شبیه سازیهای الکترومغناطیسی فرکانسهای بالا و طراحی های میکرو ویو، نیمه رساناها، سیستمهای Wirelessو صنعت telecom، لابراتوارهای دولتی و دانشگاهی در همه دنیا شناخته شده است.
اطلاعات تکمیلی درباره این نرم افزار را از سایت آن می توانید دریافت کنید در زیر پترن سه بعدی سیستم HF و VHF را که توسط این نرم افزار طراحی شده است می توانید مشاهده کنید:

 

پترن سه بعدي بيسيم HF

 

پترن سه بعدي بيسيم HF
 
 
 
پترن سه بعدي بيسيم VHF

 

 

پترن سه بعدي بيسيم VHF

 

 

 

 

لینک آموزشهای تصویری این نرم افزار:

http://66.47.255.63/downloads/movies/ie3d/jump_start.htm + نوشته شده در  چهارشنبه ششم آبان ۱۳۸۸ساعت 10:22  توسط مرتضی شهبازی  | 

مقدمه ای بر میکروکنترلر AVR :

atmel logo

atmel logo

مقدمه ای بر میکروکنترلر AVR :    

میکروهای AVR دارای انعطاف پذیری غیر قابل مقایسه و بی همتایی هستند.آنها قادر به ترکیب هر نوع کدی با یک معماری کارامد از طریق زبانهای C و Assembly هستند و قادرند از طریق این برنامه ها تمام پارامترهای ممکن در یک سیکل یا چرخه ماشین را با دقت بسیار بالا هماهنگ کنند    .     
میکرو AVR دارای معماریی است که میتواند در تمام جهات مورد استفاده شما،عمل کند میکرو AVR معماریی دارد که برای شما کارایی 16 بیتی ارائه می دهد که البته قیمتش به اندازه یک 8 بیتی تمام می شود.     
بهره های کلیدی AVR :     
دارای بهترین MCU برای حافظه فلش در جهان ! (MCU: Master Control Unit)     
دارای سیستمی با بهترین هماهنگی     
دارای بالاترین کارایی و اجرا در CPU )یک دستورالعمل در هر سیکل کلاک)     
دارای کدهایی با کوچکترین سایز    
دارای حافظه خود برنامه ریز     
دارای واسطه JTAG که با IEEE 1149.1 سازگار است     
 (IEEE: Institute of Electrical and Electronics Engineers.)     
دارای سخت افزار ضرب کننده روی خود     
دارای بهترین ابزارها برای پیشرفت و ترقی     
دارای حالات زیادی برای ترفیع دادن یا Upgrade .      
میکرو کنترلر AVR به منظور اجرای دستورالعملهای قدرتمند در یک سیکل کلاک(ساعت) به اندازه کافی سریع است و می تواند برای شما آزادی عملی را که احتیاج دارید به منظور بهینه سازی توان مصرفی فراهم کند.     
میکروکنترلر AVR بر مبنای معماری  RISC(کاهش مجموعه ی دستورالعملهای کامپیوتر) پایه گذاری شده و مجموعه ای از دستورالعملها را که با 32 ثبات کار میکنند ترکیب می کند.     
به کارگرفتن حافظه از نوع Flash  که AVR ها به طور یکسان از آن بهره می برند از جمله مزایای آنها است.     یک میکرو AVR می تواند با استفاده از یک منبع تغذیه 2.7 تا 5.5 ولتی از طریق شش پین ساده در عرض چند ثانیه برنامه ریزی شود یا Program شود.     
میکروهای AVR در هرجا که باشند با 1.8 ولت تا 5.5 ولت تغذیه می شوند البته با انواع توان پایین (Low Power)که موجودند.     
راه حلهایی که AVR پیش پای شما می گذارد، برای یافتن نیازهای شما مناسب است:     
با داشتن تنوعی باور نکردنی و اختیارات فراوان در کارایی محصولات AVR، آنها به عنوان محصولاتی که همیشه در رقابت ها پیروز هستند شناخته شدند.در همه محصولات AVR مجموعه ی دستورالعملها و معماری یکسان هستند بنابراین زمانی که حجم کدهای دستورالعمل شما که قرار است در میکرو دانلود شود به دلایلی افزایش یابد یعنی بیشتر از گنجایش میکرویی که شما در نظر گرفته اید شود می توانید از همان کدها استفاده کنید و در عوض آن را در یک میکروی با گنجایش بالاتر دانلود کنید.
    

خانواده های محصولات AVR

Tiny AVR :    
میکروکنترلری با اهداف کلی و با بیش از 4 کیلو بایت حافظه فلش و 128 بایت حافظه استاتیک و قابل برنامه ریزی است.(منظور از حافظه استاتیک SRAM و حافظه قابل برنامه ریزی EEPROM است)
Mega AVR:     
این نوع میکروها قابلیت خود برنامه ریزی دارند و می توان آنها را بدون استفاده از مدارات اضافی برنامه ریزی کرد همچنین بیش از 256K بایت حافظه فلش و 4K بایت حافظه استاتیک و قابل برنامه ریزی دارند.     LCD AVR:    
این نوع میکرو دارای درایور برای نمایشگر LCD با قابلیت کنترل اتوماتیک تباین و مقایسه تصویر می باشد.باعث تمدید عمر باتری می شود و در حالت فعال دارای توان مصرفی پایینی است.     
 توان مصرفی پایین:     
توان مصرفی پایین آنها برای استفاده بهینه از باتری و همچنین کاربرد میکرو در وسایل سیار و سفری طراحی شده که میکروهای جدید AVR با توان مصرفی کم از شش روش اضافی در مقدار توان مصرفی ، برای انجام عملیات بهره می برند.      
این میکروها تا مقدار 1.8 ولت قابل تغذیه هستند که این امر باعث طولانی تر شدن عمر باتری می شود.      در میکروهای با توان پایین ، عملیات شبیه حالت Standby است یعنی میکرو می تواند تمام اعمال داخلی و جنبی را متوقف کند و کریستال خارجی را به همان وضعیت شش کلاک در هر چرخه رها کند!  
ابعاد مختلف میکروهای AVR را در اشکال زیر مشاهده می کنید:     
AVR های مدل tiny :     
به خود اجازه ندهید که نام آن شما را گول بزند... میکروهای مدل tiny توانایی های عظیمی دارند.به خاطر کوچک بودن و داشتن MCU بسیار پر قدرت به اینگونه میکروها نیاز فراوانی هست آنها به هیچ منطق خارجی نیاز نداشته و به همراه یک مجتمع مبدل آنالوگ به دیجیتال و یک حافظه قابل برنامه ریزی EEPROM قابلیتهای خود را ثابت می کنند.     
نکات کلیدی و سودمند مدل Tiny:     
آنها به منظور انجام یک عملیات ساده بهینه سازی شده و در ساخت وسایلی که به میکروهای کوچک احتیاج است کاربرد فراوان دارند.      
کارایی عظیم آنها برای ارزش و بهای وسایل موثر است.      
AVR های مدل Mega:     
اگر شما به میکرویی احتیاج دارید که دارای سرعت و کارایی بالا باشد و توانایی اجرای حجم زیادی از کد برنامه را داشته و بتواند داده های زیادی را سروسامان دهد باید از AVR های مدل Mega استفاده کنید آنها به ازای هر یک مگا هرتز سرعت ، توانایی اجرای یک میلیون دستورالعمل در هر یک ثانیه را دارند همچنین قابل برنامه ریزی و بروزرسانی کدها با سرعت و امنیت بسیار بالایی هستند.     
نکات کلیدی و سودمند مدل Mega :     

حافظه سریع از نوع فلش با عملکرد خود برنامه ریز و بلوکه ی بوت (Boot Block)
دقت بسیار بالای 8-کانال در تبدیل آنالوگ به دیجیتال 10 بیتی      
USART و SPI و TWI بر طبق واسطه های سریال      
واسطه ی JTAG بر طبق IEEE 1149.1     

TWI: Two Wire Interface is a byte oriented interface     
USART: Universal Serial Asynchronous Receiver/Transmitter     
SPI: Serial Peripheral Interface     

JTAG available only on devices with 16KB Flash and up     

واسط JTAG فقط در میکروهای با بیش از 16 کیلوبایت حافظه فلش موجود است.     
AVR های مدل LCD:     
آنها با بالاترین یکپارچگی و انعطاف پذیری ممکن طراحی شده اند و با داشتن درایور LCD و کنترلر اتوماتیک وضوح تصویر ،بهترین واسطه را با انسان دارند و دارای توان مصرفی پایین و کارایی بالایی هستند.اولین عضو این خانواده 100 سگمنت داشت و دارای یک UART و SPI به منظور ارتباط به صورت سریال بود.     
نکات کلیدی وسودمند مدل LCD :     
کارایی فوق العاده با سرعت یک میلیون دستورالعمل در ثانیه به ازای یک مگاهرتز  
واسطه ها برای ارتباط با انسان: وقفه های صفحه کلید و درایور نمایشگر LCD     
آنها این اجازه را به طراح سیستم می دهند که توان مصرفی را در برابر سرعت پردازش تا جایی که امکان دارد بهینه کند.      

نکات کلیدی و سودمند حافظه ی فلش خود برنامه ریز:     
قابلیت دوباره برنامه ریزی کردن بدون احتیاج به اجزای خارجی      
128 بایت کوچک که به صورت فلش سکتور بندی شده اند      
داشتن مقدار متغیر در سایز بلوکه ی بوت (Boot Block)     
خواندن به هنگام نوشتن      
بسیار آسان برای استفاده      
کاهش یافتن زمان برنامه ریزی      
کنترل کردن برنامه ریزی به صورت سخت افزاری      
راههای مختلف برای عمل برنامه ریزی:     
موازی یا Parallel:     
یکی از سریعترین روشهای برنامه ریزی      
سازگار با برنامه نویس های(programmers) اصلی      
خود برنامه ریزی توسط هر اتصال فیزیکی:     
برنامه ریزی توسط هر نوع واسطه ای از قبیل TWI و SPI و غیره      
دارا بودن امنیت صد درصد در بروزرسانی و کدکردن      
  ISP  :    
واسطه سه سیمی محلی برای بروزرسانی سریع      
آسان و موثر در استفاده       
واسطه JTAG:     
واسطه ای که تسلیم قانون IEEE 1149.1 است و می تواند به صورت NVM برنامه ریزی کند یعنی هنگام قطع جریان برق داده ها از بین نروند.استفاده از فیوزها و بیتهای قفل.      
بیشتر برای دیباگ کردن آنچیپ و به منظور تست استفاده می شود      

نرم افزار ارائه شده توسط شرکتATMEL به نام AVR Studio 4 :     
این نرم افزار به صورت رایگان در سایت شرکت ATMEL قرار دارد می توانید با رجوع به آدرس http://www.atmel.com آن را دانلود کنید.     
این نرم افزار در حقیقت یک اسمبلر برای محصولات AVR اتمل است و به صورت کاملا ویژوالی است.     
می تواند با انواع دستگاههای برنامه نویس میکرو ارتباط برقرار کند و کدها را در میکرو دانلود کند.     
و قابلیت ترجمه کدها به زبانهای C و Assembly را دارد و ...     
انواع برنامه نویسها که AVR Studio 4 با آنها سازگار است:     
در این قسمت خصوصیات پروگرامر ها را به زبان انگلیسی ارائه کردم چون به زبان فارسی اصلا قابل فهم نمی بود و باید یکی پیدا می شد تا ترجمه فارسی آن را دوباره ترجمه کند...


 

avr-table


STK500/STK501/STK502     
STK500     
Supports All AVR Devices STK501     
STK500 Expansion Module for ATmega64/128     
ZIF Socket & PCB Footprint     
Onboard 32 kHz Oscillator     
Additional RS232 Port     
STK502     
STK500 Expansion Module for ATmega169     
ZIF Socket & PCB Footprint     
Onboard 32 kHz Oscillator     
Demo Application with Temperature Sensor     
JTAGICE / JTAGICE mkII     
Interfaced using AVR Studio     
Real-Time Emulation in Actual Silicon     
Debug the Real Device at the Target Level     
Communicates Directly to the Device through 4-Pin JTAG Interface     
One-wire Debug Interface (JTAGICE mkII only)     
Supports     
Program Breakpoints     
Data Breakpoints     
Full I/O View and Watches     
Full Execution Control     
ICE40/50 Emulator     
ICE50     
Emulates all Peripherals (Both Digital and Analog)     
Supports all Instructions And Peripherals Real-Time     
All Configurations Done from AVR Studio     
Unlimited Number of Breakpoints     
Source Level Debugging     
Supports the Newest Members of AT mega     
And AT tiny Product Families     
ICE40     
Same Features as ICE50     
End Low Cost ICE for ATtiny13, ATtiny26, ATmega8, ATmega8515,     
ATmega8535     
ICE50 Upgrade Available     

 


لینک های آموزشی درباره AVR و نرم افزار مربوطه:

 http://www.atmel.com/dyn/products/tools_card.asp?tool_id=2725

+ نوشته شده در  چهارشنبه ششم آبان ۱۳۸۸ساعت 9:39  توسط مرتضی شهبازی  | 

شرحي بر نرم افزار ETAP و کارايي آن

 

 etap-logo               etap-logo     


شرحي بر نرم افزار ETAP و کارايي آن  
نرم افزار ETAP يک برنامه آناليز جامع جهت طراحي،شبيه سازي و عملکرد توليد و توزيع سيستمهاي توان الکتريکي است.اين نرم افزار در 88% نیروگاههای هسته ای آمریکا مورد استفاده قرار می گیرد. در واقع يک شبيه سازي گرافيکي سيستمهاي توليد و توزيع فشار قوي است که به صورت کاملا گرافيکي کار می کند و از ابزارهاي موجود در آن ميتوان به موارد زیر اشاره کرد:    
•    آناليز دشارژ و تعيين اندازه باتري    
•    آناليز اتصال كوتاه در حالت DC    
•    آناليز پخش بار در حالتDC    
•    آناليز پخش بار بهينه    
•    آناليز پايداري گذرا    
•    آناليز اتصال كوتاه    
•    آناليز ميزان هارمونيکها در درايورهاي فرکانس متغير در کنترل دور موتورهاي الکتريکي و   همچنين منابع تغذيه بدون وقفه    
•    آناليز کابلهاي زير زميني

در زیر نمونه ای از مدار قدرت طراحی شده توسط این نرم افزار را می بینید:

 

etap-circuit

 

etap

 

 

لینک مربوط به خودآموزهای ویدیویی این نرم افزار:

http://etap.com/tutorials.htm

بروشورهای این نرم افزار در قالب فایل Pdf

http://etap.com/downloads/ETAP_60_Brochure.pdf

 

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه ششم آبان ۱۳۸۸ساعت 9:38  توسط مرتضی شهبازی  | 

شرحی مختصر بر نرم افزار Ecabinet:

ecabinet-logo       eplan     

شرحی مختصر بر نرم افزار Ecabinet:
از ديگر محصولات eplan ميتوان به نرم افزار قدرتمند ecabinet يا همان eplan cabinet اشاره كرد.همانطوري كه ميدانيم نرم افزار eplan در طراحي پروژه هاي الكتريكي مثل يك تابلوي برق و نحوه سيم كشي،طرح و ليست اجزاي آن كاربرد دارد.در eplan ما فقط يك شماتيك از طرح ودر انتها ليستي از اجزاء مورد نياز پروژه را خواهيم داشت.نياز به داشتن يك طرح دو بعدي يا سه بعدي از اين تابلوي برق باعث طرح نرم افزاري به نام ecabinet شد
نرم افزار ecabinet مخصوص طراحي تابلوهاي برق صنعتي است.در اين نرم افزار نحوه چيدمان قطعات بر روي تابلو تعيين شده و يك نماي دو بعدي يا سه بعدي(به دلخواه كاربر) از اين تابلو براي شما رسم ميشود كه ديد طراح را نسبت به طرح نهايي تابلو كامل مي كند.    
نكته جالب ديگر در مورد اين نرم افزار ارتباط آن با نرم افزار eplan است.به اين صورت كه به عنوان يك امكان اضافي در نرم افزار eplan ،طرح ecabinet مي تواند از داخل نرم افزار eplan باز شده و يك قالب سه بعدي از طرح پنل كنترلي را به ما ارائه كند.    
از ديگر امكانات نرم افزار ecabinet ميتوان به ايجاد داده هاي مورد نياز در خروجي جهت انجام دريل اتوماتيك ،ابزارهاي رسم گرافيكي و تغيير اندازه طرح،دسترسي مستقيم به داده هاي نرم افزار eplan مثل اجزاء و سيم كشي ها ورسم اتوماتيك سيم بندي جهت طراحي سريع تابلو اشاره كرد

درباره این نرم افزار بیشتر بدانید:

http://mirror1.eplan.de/php/download.php?fileid=1b6804a9a14def97a9f1bfe0a8bbe380

+ نوشته شده در  چهارشنبه ششم آبان ۱۳۸۸ساعت 9:35  توسط مرتضی شهبازی  | 

شرحی بر نرم افزار Dstar و کاربرد آن:

شرحی بر نرم افزار Dstar و کاربرد آن:
نرم افزارهزينه ترانسفورماتور- بارگيري سرد فيور- محاسبه گر گرافيكي – عدم تعادل ولتاژ ثانويه – جعبه نرم افزارهاي مهندسي توزيع    
اين نرم افزارها عبارتند از نرم افزارهاي ترانسفورماتورها كه يك برنامه قدرتمند است كه هزينه هاي كلي ترانسفورماتورها را ارزيابي كرده و محاسبه تاثيرات اقتصادي بارگذاري روي عمر ترانسفورماتور مدل سازي حرارتي ساعت به ساعت را انجام مي دهد.    
نرم افزار بارگيري سرد فيوري يكي ديگر از نرم افزارهاي dstar است كه براي برقرار كردن فيوري كه دچار قطع برق شده باشد منحني تابع مدت زمان برحسب متغير زمان را تخمين مي زند .

 DSTAR-logo

+ نوشته شده در  چهارشنبه ششم آبان ۱۳۸۸ساعت 9:35  توسط مرتضی شهبازی  | 

شرحی بر DigSILENT نرم افزار مطالعات سيستم قدرت:

DIGSILENT-logo

  شرحی بر DigSILENT نرم افزار مطالعات سيستم قدرت:
نرم افزار DigSILENT ) Digital Simulator for Electrical Network ) يك ابزار شبيه سازي محاوره ائي براي محاسبه و تحليل رفتار سيستمهاي قدرت با اهداف طراحي و بهره برداري مي باشد. طراحي و توسعه اين نرم افزار از سال 1976 توسط مهندسين و برنامه نويسان با تجربه آغاز شده است.
ويرايش يازدهم اين نرم افزار كه بنام Power Factory معروف است در سال 1993 بر اساس تجربيات موفق نسخه هاي قبل و در محيط ++ C  ايجاد گرديده است.   
DigSILENT در عين اينكه ميتواند بعنوان يك ابزار محاسباتي قوي براي سيستم هاي قدرت در مقياس بزرگ با ابعاد هزار ماشين استفاده شود همچنين بعنوان يك ابزار جيبي براي حل مسائل برق استفاده ميگردد.   
الگوريتم و تكنيك هاي مدلسازي اين نرم افزار مطمئن و قابل انعطاف مي باشد بگونه اي كه قادر است طيف وسيعي از رفتارها سيستم قدرت را در حالتهاي ماندگار و يا گذرا شبيه سازي و محاسبه نمايد.
در حال حاضر نرم افزارهاي تجاري بسياري براي محاسبه و تحليل مسائل سيستم هاي قدرت وجود دارد. وليكن اين نرم افزارها در ويژگيها و توانائي هاي زير با يكديگر متفاوت مي باشند.
• - طراحي عمومي نرم افزار و ساختار اطلاعاتي آن   
• - قابليت تعريف دقيق موضوعات و سناريوها   
• - معادلات رياضي و تكنيكهاي حل   
• - برنامه نويسي و نگهداري نرم افزار و نحوه ارتباط و تعامل توابع محاسباتي نرم افزار با يكديگر
• - تنوع امكانات و قابليتهاي نرم افزار و ساختار ارتباطي كاربر – ماشين و تكنيكهاي آن
نسخه Power Factory نرم افزار DigSILENT كليه ويژگيهاي فوق را بشكل بهينه دارا مي باشد. بعضي از ويژگيهاي اين نرم افزار بشرح زير مي باشد.   
• - حالتهاي كاري ON – Line و Off – Line   
بمنظور استفاده مؤثر از نرم افزار براي اهداف محاسباتي طراحي، بهره برداري و بهينه سازي سيستم هاي قدرت ميتوان آن را در دو حالت كاري ON – Line و Off – Line اجرا نمود.   
در حالت كاري Off – Line كليه اطلاعات از طريق اطلاعات استاندارد تعريف شده و اطلاعات مورد نياز مي بايد از طريق بخش مديريت مثالهاي نمونه ائي تعريف گردد.   
در حالت كاري ON – Line ، اطلاعات تجهيزات و ساير اطلاعات عمومي شبكه از بانك اطلاعاتي اخذ شده در حاليكه اطلاعات مربوط به ساختار فعلي شبكه، توليد، بار و تپ ترانسفورماتورها از طريق سيستم SCADA بطور ديناميكي اخذ شده و در واقع يك تصوير از رفتار واقعي سيستم را نشان ميدهند.
• - ظرفيت محاسباتي   
از نظر اندازه شبكه قابل شبيه سازي خود برنامه هيچگونه محدوديتي ندارد و محدوديتها صرفا" بواسطه نياز كاربر و محدوديتهاي سخت افزاري ميباشد.   
• - ساختار اطلاعات   
نرم افزار از نظر ذخيره سازي اطلاعات، تعريف سيستم مورد مطالعه، اطلاعات نمونه ائي و تنظيم پارامترهاي اجرا برنامه داراي فلسفه ساختاري جديدي مي باشد. در واقع بجاي اينكه نرم افزار از كاربر بخواهد كه صدها فايل با اطلاعات تكراري را ايجاد و نگهداري نمايد، نرم افزار داراي يك سيستم قوي براي مديريت اطلاعات مي باشد كه تا حد ممكن از نگهداري اطلاعات تكراري در فايل هاي متعدد جلوگيري مي نمايد.
• - مدلسازي شبكه هاي AC/DC 1 ،2 و 3 فاز   
قابليت مدلسازي شبكه هاي AC/DC بصورت يك، دو و يا سه فاز را دارا مي باشد   
• - تنظيم اتوماتيك ساختار شبكه   
نرم افزار با توجه به موقعيت كليدها و ايزولاتورهاي شبكه تعداد شينها و ساختار شبكه را بطور خودكار تنظيم مي نمايد، در حاليكه كاربر همواره با ساختار فيزيكي و موجود شبكه كار مي كند.
• - مدلهاي پيچيده خط انتقال   
بر اساس اطلاعات خط و ساختار برج مدلهاي گوناگوني از خط انتقال را استفاده مي نمايد.
• - محاسبه پارامترهاي خط انتقال هوائي و كابل   
چنانچه مشخصات هندسي برج و هاديهاي خط انتقال هوائي و يا كابل به برنامه داده شود مي تواند پارامترهاي خط شامل كوپلاژهاي متقابل مثبت و منفي را براي سيستم هاي 1،2 و3 فاز محاسبه نمايد.
• - محاسبه پارامترهاي ماشين   
نرم افزار قادر است كه پارامترهاي ماشين آسنكرون شامل مشخصه اشباع و راكتانسهاي پراكندگي اوليه و ثانويه و مقاومت روتور را براساس مشخصات پلاك و كاتالوگ موتور محاسبه نمايد.   
• - تسهيلات گرافيكي   
نرم افزارداراي قابليت گرافيكي درمحيط ويندوز بوده و امكان استفاده از تكنيكهاي مدرن وجديد ارتباطي كاربر– ماشين را فراهم مي آورد. پنجره هاي مختلف براي نمايش نتايج خروجي هاي برنامه وجود داشته و امكانات رسم دياگرام تك خطي شبكه و پستها و همچنين ويرايش بانك اطلاعاتي را فراهم مي آورد.
• - انعطاف پذيري توسعه   
ساختارنرم افزار بقسمي طراحي گرديده است كه امكانات برنامه نويسي لازم براي توسعه آن حداقل
ميباشد و لذا ميتواند بسرعت و متناسب با نيازهاي محاسباتي كاربران و مدلهاي جديد توسعه داده شود.
توانائي ها   
DigSILENT در محيط ويندوز 98 , 95 و NT از ويژگي قابليت انعطاف بالا و همچنين سادگي استفاده توسط كاربران برخوردار بوده و داراي توانائي هاي محاسباتي و شبيه سازي بشرح زير مي باشد.
• - محاسبات پخش بار (AC/DC Load Flow)   
• - محاسبات اتصال كوتاه (VDE/IEC Fault Analysis)   
• - تحليل و محاسبات خطا و حوادث (General Fault/Event Analysis)   
• - محاسبات شبيه سازي ديناميكي (Dynamic Simulation (RMS))   
• - شبيه سازي حالتهاي گذرا الكترومغناطيسي (EMT Simulation)   
• - محاسبات و تحليل مقادير ويژه (Eigen Value Analysis)   
• - كاهش شبكه (Network Reduction)   
• - هماهنگي رله ها (Relay Coordination)   
• - وارسي عملكرد تجهيزات حفاظتي (Protection Device Response Check)   
• - تحليل هارمونيكي (Harmonic Analysis)   
• - محاسبات قابليت اطمينان (Reliability Calculation)   
• - پخش بار اقتصادي (Economic Dispatch)   
• - اينترفيس اسكادا (SCADA/GIS Interface)   
• - دياگرام تك خطي (Single Line & Substation Graphic)   
• - Virtual Instrument (VIS)   
• - Medinas 2000 A/D Interface   
تمامي توابع محاسباتي نرم افزار به بانك اطلاعاتي نرم افزار دسترسي داشته و قادر هستند كه نمونه هاي مثالي را حل نمايند.   
نصب آزمايشي   
در صورت نياز ميتوان از طريق يك اجازه موقت، موافقت نصب آزمايشي 3 ماهه نرم افزار را فراهم آورد.
در اينصورت يك بسته كامل از نرم افزار و براي تعداد نامحدودي از شينها ارسال خواهد شد. نصب آزمايشي 3 ماهه نرم افزار فرصت مناسبي براي آشنا شدن با توانائي ها و قابليتهاي آن مي باشد.

+ نوشته شده در  چهارشنبه ششم آبان ۱۳۸۸ساعت 9:34  توسط مرتضی شهبازی  | 

درباره نرم افزار Automation Studio 5.0

automationstudio-01.JPG
شرحي بر نرم افزار  AUTOMATION  STUDIO  5.0:
  نرم افزار AUTOMATION STUDIO  يكي از قويترين نرم افزارهاي طراحي و شبيه سازي صنعتي است

  

automationstudio-02.jpg

 

 امكانات اين نرم افزار عبارت است از:

•    طراحي مدارهاي الكترونيكي و ديجيتالي    
•    طراحي و پياده سازي سيستمهاي هيدروليك و پنوماتيك    
•    شبيه سازي طرح هاي هيدروليكي و پنوماتيكي به صورت انيميشن    
•    طراحي مدارهاي برق صنعتي با كتابخانه جامع اين نرم افزار    
•    طراحي به زبان LAD براي PLC ها به وسيله كتابخانه جامع اين نرم افزار همراه با تركيب اين برنامه نويسي با طرح هاي الكتريكي ،پنوماتيكي و ديجيتالي اين نرم افزار(که امکانی فوق العاده قدرتمند و جامع برای  اين نرم افزار می باشد )    
•    امكان رسم نمودار براي هر پارامتر شبيه سازي شده در اين نرم افزار    
•     امكان رسم چارتهاي ترتيبي (SFC )     
•     امكان ايجاد اجزاء جديد در كتابخانه نرم افزار     
 اين نرم افزار از تمامي استانداردها مثل ISO ، IEC و NEMA پشتيباني كرده و داراي 14 كتابخانه از قبيل سمبلهاي الكتريكي ،هيدروليكي و پنوماتيكي ،زبان LAD مربوط به PLC ها و سيستمهاي مانيتورينگ است. ليست كامل اين كتابخانه ها به شرح زير است:
Electrical
- Hydraulics (proportional & servo
- System Analysis Tool
- Pneumatics Proportional
- Fluid Power & Electric Component Sizing
- Spool Designer & Pump Configurator
- Bill of Material & Report
- Electronic Catalog
- PLC Ladder Logic
- HMI & Control Panel
- Digital Electronics
- Sequential Function Chart (Grafcet)
- Electrical Controls
- Multi-Fluid Simulation
+ نوشته شده در  چهارشنبه ششم آبان ۱۳۸۸ساعت 9:32  توسط مرتضی شهبازی  | 

شناختي بر ميکروکنترلرهاي PIC

 PIC

شناختي بر ميکروکنترلرهاي PIC و نرم افزارهاي مرتبط با آن:
      شركت Microchip نسل جديدي از ميكروكنترلرها به عنوان PIC به بازار عرضه كرده با توجه به قابليت بسيار زياد اين ميكروكنترلرها، به سرعت مورد استقبال قرار گرفت وتحول بزرگي در استفاده از ميكروكنترلرها ايجاد كرد .    
•    با ارائه نسل جديد ميكروكنترلرها توسط شركت ميكروچيپ ، برنامه نويسي ميكرو وارد مرحله جديدي شد و روشهاي سنتي برچيده شد-به اين ترتيب ديگر نيازي نيست براي ارسال اطلاعات به LCD زير برنامه اي فراخواني شود بلكه فقط با استفاده از يك دستور LCDOUT اطلاعات وفرمان ها به LCD منتقل مي شود.
 
PIC

•    همچنين براي خواندن ورودي آنالوگ ديگر لازم نيست زير برنامه اي نوشته شود ودر آن بارها رجيسترهاي مختلف را چك كنيم و بسياري از وقت و انرژي خود را صرف كنيم بلكه فقط با استفاده از دستور ADCIN مستقيما ورودي آنالوگ را در يك متغير ميريزيم،همه اين قابليت ها به مدد استفاده از زبان سطح بالا ايجاد مي شود
•    بسياري از زير برنامه هاي متداول از قبيل :نوشتن در LCD وخواندن ورودي آنالوگ وتوليد موج DTMF وشمردن فركانس روي هر پين و نوشتن و خواندن حافظه و ارتباطات سريال وتأخير به مدت طولاني و... توسط شركت ميكروچيپ به صورت يك تابع يا دستور مشابه با دستورات Basic يا C ارائه شده است كه باعث مي شود هم تعداد خطوط برنامه كاهش يابد وهم برنامه نويس از سردر گمي رهايي يابد.
•    اين ميكروكنترلرها در انواع پينها ساخته شده اند كه عبارتند از:

 

8 pin
12C508,12C508A,12C509, 12C509A, 12CE518,12CE519,12C671,12C672,12CE673,12CE674,12F629,12F675,16C505
18 pin
16C554,16C556,16C558,16C61,16C620,16C620A,16C621, 16C621A,16C622, 16C622A, 16CE623, 16CE624, 16CE625,16F627
28 pin
14000,16C62,16C62A,16C62B,16C63, 16C63A, 16C66, 16C641,16C642, 16C72,16C72A,16C73,16C73A
40 pin
16C64,16C64A,16C65,16C65A,16C65B,16C67,16C661,16C662,16C74,16C74A, 16C74B,16C77,16C765,16C774,16F874,16F877,18C442
 
همچنين براي كاربردهاي خاص مدلهاي قدرتمندي از اين سري ميكروكنترلرها ساخته شده كه عبارتند از:

Can control pic 18f458
Motor control ds pic 30f2010
Power conversion ds pic 30f5015
Sensor controller ds pic 30f3012
Radio frequency rf pic 12f675
 
برای نوشتن و کمپایل کردن برنامه  PIC Basicاز نرم افزار Micro Code Studio نسخه 1.4 شرکت Mecanique استفاده می کنیم برنامه را با این ویرایشگر می نویسیم و با پسوند .BAS ذخیره می کنیم .با کمپایل این برنامه دو مرحله پشت سر هم روی می دهد ، مرحله اول کمپایلر فایل BAS را به کد اسمبلی تبدیل می کند و با همان اسم و پسوند .ASM ذخیره می کند و در مرحله بعد فایل ASM توسط اسمبلر به کد HEX تبدیل می شود و برای ریختن در حافظه برنامه نویسی میکرو کنترلر آماده می شود نرم افزار Micro CODE STUDIO از طریق نرم افزار EPIC Win کد HEX را در میکروکنترلر بارگذاری می کند .

 

PIC

 

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه ششم آبان ۱۳۸۸ساعت 9:31  توسط مرتضی شهبازی  | 

شرحي بر نرم افزار EPLAN ELECTRIC P8

eplan-logo                          eplan-electrical P8


شرحي بر نرم افزار  EPLAN ELECTRIC  P8 و کاربردهای آن:
جديدترين نسخه نرم افزار EPLAN در سال 2007 توسط شركت Eplan‌ ارائه شد. Eplan نرم افزاري کامل براي پروسه هاي صنعتي، اتوماسيون صنعتی، مديريت پروژه هاي الکتريکي و هر جايي که نياز به يک فرايند کنترلي است ميباشد.با اين نرم افزار ميتوان از يک تابلوي برق کوچک گرفته تا سيستمهاي الکتريکي و کنترلي يک نيروگاه توليد برق را طراحي نمود.
همه آنهايي که با نسخه هاي قبلي اين نرم افزار (EPLAN 5.X ,EPLAN 21) کار کرده اند مي دانند که اين نسخه ها عليرغم تواناييهاي بيشماري که داشتند داراي کاستيهايي در زمينه گرافيک ، محيط کاربري خسته کننده ، پيچيدگي و تو در تويي صفحات ، عدم پشتيباني از استانداردهاي مختلف و تبديل آنها به يکديگر ، دياگرامهاي خروجي محدود،محدوديت در ايجاد سيمبولها،خطاهاي بيشمار و گاها بي مورد و طاقت فرسا بودن برطرف کردن آنها و ... بودند.     
همه اين ايرادها از ديد مهندسين و متخصصين شرکت EPLAN دور نماند و آنها را بر آن داشت تا اينبار به شيوه اي جديد و کاربر پسندتر علاوه بر رفع نواقص نسخه هاي قبلي امکانات بيشتري به آن بيفزايند در اين نسخه که بر اساس قابليتهاي Object-Oriented و Graphic طراحي گرديده است و از مزاياي هر دو بستر استفاده مي نمايد. علاوه بر افزايش قابليتهاي نرم افزاري، امكان كاربري بسيار ساده ، پشتيباني وسيعتر از DATA BASE آخرين توليدات شرکتهاي مهم همچون
ABB,MOELLER,FESTO,SIEMENS,HARTING,PHOENIX CONTACTKUKA, Entrelec,RITTAL و ... بارز است.
در زير به برخي از تواناييهاي اين نرم افزار اشاره مي کنيم:    
•    سهولت در انتقال پروژه ها،ماکروها،سيمبولها، فرمها و... که قبلا با نسخه هاي EPLAN 5.X ,EPLAN 21 طراحي شده اند.    
•    پشتيباني فوق العاده از سيستمهاي کنترل هيدروليک و پنوماتيک و LIBRARY کامل از المانهاي مربوطه
•    امکان ايجاد نقشه هاي P&I ابزار دقيق طبق استاندارد IEC    
•    امکانات گرافيکي وسيعتر نسبت به نسخه هاي قبلي مانند
REDIUS DIMENSION , LINER DIMENSION
•    ايجاد نسخه هاي پشتيبان و فشرده سازي پروژه ها و همچنين امکان ارسال با EMAIL و سادگي RESTORE کردن آنها    
•    خروجيهاي بسيار گسترده که به برخي از آنها اشاره مي شود:    
Cable conection diagram
Cable assignment diagram
Cable diagram
Cable overview
Connection list
Device-connection diagram
Device tag list
Enclosure legend
Form documentation
Option overview
Parts list
Pin-connection diagram
Placeholder object owerview
PLC card overview
PLC diagram
Plot frame documentation
Plug diagram
Plog overview
Potential overview
Revision overview
Structure identifier overview
Summarized parts list
Symbol overview
Table of contents
Terminal-connection diagram
Terminal-strip overview
Terminal diagram
Terminal line-up diagram
Title page/cover sheet
•    ارتباط با نرم افزارهاي برنامه نويسي مثل SIMATIC MANAGER و مبادله فايل ASSIGNMENT LIST جهت سهولت در ايجاد ماکروهاي ورودي و خروجي PLC ها     
•    توانايي استفاده از كليه استاندارد هاي رايج همانند:  IEC 61346 ،  ANSI ،  JIS ، NEPA و استاندارد روسي GOST و تبديل اتوماتيك اين استاندارد ها به همديگر     
•    نمايش توپولوژيهاي باسهاي مختلف براي شبكه كردن PLC ها    
•    داراي ماكروهاي زيادي در زمينه هايي مثل:    
استارترهاي موتورهاي الكتريكي    
circuit breakers
درايورهاي VFD     
فيوزها و المانهاي محافظتي    
و......

+ نوشته شده در  چهارشنبه ششم آبان ۱۳۸۸ساعت 9:29  توسط مرتضی شهبازی  | 

نرم افزار CALCULUX

calculux logo                    philips   


شرحي بر نرم افزار CALCULUX:
      نرم‌افزار هوشمند CALCULUX محصول شرکت Philips علاوه بر سادگي، کاملاً با استانداردهاي جهاني از جمله استاندارد ملي روشنايي معابر ايران منطبق بوده و حتي قادر به پيشنهاد بهترين و بهينه‌ترين ارتفاع نصب، فاصله نصب و زاويه نصب براي هر چراغ و براي انواع معابر و خيابان‌ها مي‌باشد به گونه‌اي که به راحتي مي‌توان از نظر اقتصادي و فني و زيباشناختي در ميان طرح‌هاي گوناگون محاسبه شده، مناسب‌ترين و بهينه‌ترين طرح را انتخاب نمود.
اين نرم‌افزار در حال حاضر در کشورهاي مختلف جهان به کار رفته و بانک اطلاعاتي چراغ‌هاي روشنايي سازندگان مهم جهان، در مجموعه بسته نرم‌افزار موجود مي‌باشد.با توجه به موضوع صرفه جويي در انرژي نرم افزاري مانند CALCULUX ميتواند ما را در اين امر مهم ياري كند.
با توجه به قابليت‌ها و انعطاف‌پذيري نرم‌افزارها و ضرورت تبعيت از استاندارد، بي‌شک در آينده‌اي نزديك نرم‌افزارهاي کاربردي هم‌چون CALCULUX تنها ابزار محاسباتي كليه شرکت‌هاي توزيع نيروي برق در زمينه طراحي روشنايي معابر خواهد بود.
قابليت‌هاي مهم نرم‌افزار طراحي CALCULUX:
تعيين، محاسبه و مقايسه طرح‌هاي گوناگون از يك پروژه.
بهينه‌سازي طرح جهت دستيابي به بهترين سيستم روشنايي.
پوشش دادن گستره عظيمي از کميتها جهت استفاده در استانداردهاي جهاني و ملي.
ذخيره نمودن قوانين طراحي به صورت فايل براي استفاده در پروژه‌هاي ديگر.
وجود مستطيل‌هاي محاسباتي پيش‌فرض منطبق با استانداردهاي گوناگون.
قابليت تعريف انواع مستطيل محاسباتي دلخواه و ذخيره آن در فايل جهت استفاده‌هاي بعدي.     
انتخاب چراغ‌هاي متنوع از درون بانک اطلاعاتي يا فايل‌هاي جداگانه مخصوص.     
انجام محاسبات كامل اقتصادي براي هر طرح با احتساب مدت عمر مفيد طرح.
 

 

calculux-first page

 


تعيين ضريب نگهداري (Maintenance Factor)

انجام محاسبات روشنايي براي يك محدوده مشخص (مثلاً محوطه پاركينگ كنار خيابان).
تنظيم و تهيه خودکار و چاپ گزارش‌هاي مشتمل بر :
-    فهرست
-    نمايش دو بعدي و سه بعدي طرح
-    خلاصه طرح
-    محاسبات اقتصادي طرح
-    اطلاعات چراغ مورد استفاده شامل دياگرام‌هاي قطبي و كارتزين
-    جزييات نتايج محاسبات به صورت جداول عددي و نمودارهاي گرافيكي و Iso Contour
-    امکان انتخاب جزييات قابل درج در گزارش توسط طراح.
منوهاي ساده و پنجره‌هاي گفتگوي منطقي نرم‌افزار و روند گام به گام طراحي روشنائي معابر.
اجرا شدن نرم‌افزار تحت سيستم عامل Windows و سازگار با Windows 95,98,ME,NT,2000,XP .
داشتن دفترچه راهنماي کاملي از اطلاعات فني و نحوه کاربرد براي استفاده‌کنندگان علاوه بر راهنماي نرم‌افزار
مزاياي استفاده از نرم‌افزار:
      ارايه طرح‌هاي مختلف براي يك پروژه و انجام كليه محاسبات فني روشنايي و اقتصادي روي آن‌ها جهت انتخاب بهترين طرح.
تجزيه و تحليل كليه حالت‌هاي ممکن براي طرح‌هاي انتخاب شده براي چراغ‌ها و شرايط نصب گوناگون.     
صرفه‌جويي فوق‌العاده در وقت طراح بدون درگيري با محاسبات پيچيده و کاهش چشم‌گير خطاها.
گزارش‌گيري بسيار آسان و فوق‌العاده منظم از طرح‌ها در سريع‌ترين زمان ممكن.
يكنواخت بودن گزارشات جهت ساده‌سازي فرآيند نظارت دقيق و مؤثر بر طرح‌هاي پيشنهادي

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه ششم آبان ۱۳۸۸ساعت 9:26  توسط مرتضی شهبازی  | 

حفاظت اضافه ولتاژ سيستم كابل زميني

 

يكي از مطالعاتي كه شركت DSTAR   در آمريكا در مورد كابل هاي زميني انجام داده است ، بررسي اثرات ولتاژهاي گذراي ضربه در آنها به دلايلي همچون صاعقه مي باشد . نقص كابل هاي زميني با عايق پلي اتيلني و امثال آن بخشهايي از صنعت را دچار مشكل كرده است. يكي از دلايل اصلي خرابي هاي زودرس، اضافه ولتاژهاي مكرري است كه بعلت حالت هاي گذرا در سيستم ايجاد مي شوند .

يك سيستم كامل آزمايشي در آزمايشگاه GE   (جنرال الكتريك) براي آزمايش روشهاي مختلف حفاظت كابل در مقابل اضافه ولتاژ ايجاد شده است. اين مجموعه شامل كابل نوترال مركزي لخت بوده كه در يك محفظه انعطاف پذير حمل مي گردد و امكان آزمايش كابل هاي كوتاه( ft300  ) و بلند ( f t  1350 ) را فراهم مي كند.براي انجام آزمايش ولتاژ ضربه يك سر كابل را به يك    riser pole  وصل نموده كه از طريق آن ولتاژ ضربه شبيه سازي شده صاعقه به آن اعمال ميگردد. ولتاژ ضربه مشابه صاعقه توسط يك مولد ولتاژ ضربه از نوع ماركس با قابليت توليد ولتاژ ضربه 6 ميليون ولتي توليد ميگردد. طرح هاي مختلف از نحوه نصب برقگير با يكديگر مقايسه گرديده اند. در بعضي از آنها صرفا" در محل riser pole برقگير نصب شده ودربعضي ديگر علاوه برriser pole در طول كابل نيز برقگير قرار داده شده است. يكي از يافته هاي مهم اين بود كه معلوم شد در سيستم هاي كابل نواري يا دو شاخه اي ، اضافه ولتاژ شديد تر عمل كرده و در اين سيستم ها نياز به توجه بيشتري در نصب برقگيرها مي باشد . نتايج حاصل از اين آزمايشها اكنون بوسيله شركتها جهت بهينه سازي حفاظت كابل در مقابل اضافه ولتاژ مورد استفاده قرار مي گيرد.

آزمايش ولتاژ ضربه برروي سيستم كابل زميني براي انواع ديگر كابل ها ادامه يافت. كابل جلددار (jacketed cable)  بطور وسيع براي به حداقل رساندن مشكلات ناشي از خوردگي نول به كار مي رود. سيم نول خود يك هادي عايق شده است كه مي تواند امواج ضربه را همانگونه كه در شكل (1) ديده مي شود انتقال دهد .

تحقيقاتDSTAR   نشان داد كه حالت هاي گذراي سيم نول ، مشكلات ديگري را نيز ايجاد مي كند. وقتي يك اضافه ولتاژ ناشي از صاعقه باعث مي شود كه برقگير تخليه كند ، جريان بين زمين برقگير و نول كابل تقسيم مي شود .

ولتاژهاي قابل توجه اي بين نول كابل و زمين ايجاد مي گردد و جلد كابل مي تواند سوراخ شود. به خصوص اين حالت زماني رخ ميدهد كه مقاومت زمين پاي برقگير زياد باشد و در نتيجه جريان بيشتري از نول كابل عبور كند.آزمايشهاي ديگري براي تشخيص ميزان مقاومت جلد كابلها در DSTAR  انجام شده است .

 

شكل (1)

 

در صورت عدم تخليه صاعقه دربرقگير محل riser pole خطر انتقال ولتاژ ضربه به سيم پيچي هاي ترانسفورماتور و صدمه به آنها در طرف اوليه و يا ثانويه وجود خواهد داشت. نتايج آزمايشها نشان ميدهند كه در حالت استفاده از برقگير تنها در محل riser pole خطر خرابي و آسيب وجود دارد.

براي حل مشكل فوق و جلوگيري از سرايت اضافه ولتاژ صاعقه به سيم پيچي هاي ترانسفورماتور تحقيقات قابل ملاحظه اي انجام گرفته است كه بر اساس آنها ايده استفاده از يك سيم لخت خوابانده شده در كنار كابل جلددار بمنظور كاهش ولتاژ ايجاد شده در بدنه كابل ارائه گرديده است. اين روش باعث كاهش چشمگير ولتاژ بين نول و نقطه زمين محلي مي گردد.

يكي ديگر از روشهاي مهم كاهش حالت هاي گذراي نول دركابلها، بهبود سيستم زمين ميباشد. نوع ديگري از كابل كه توسط بعضي از شركت ها مورد استفاده قرار مي گيرد ، كابل جلددار از نوع نيمه هادي است . اين نوع جلد ، نول را در مقابل خوردگي محافظت مي كند و باعث ميرا شدن حالت هاي گذراي نوترال مي شود. نتايج آزمايشها برروي اين كابلها نشان ميدهد كه ولتاژ بين نول  و زمين بشدت كاهش مي يابد. وليكن، جريان ضربه نوترال در اين نوع كابلها به سرعت نوترال هاي مركزي لخت ، ميرا نمي شود .

علاوه بر صاعقه هايي كه به خطوط هوايي تغذيه كننده سيستم زميني برخورد مي كنند ، حالت هاي گذراي ضربه در اثر برخورد صاعقه به زمين در نزديكي گودال كابل نيز مي توانند در نول كابل ايجاد شوند . DSTAR  با آزمايشهاي گسترده اي ، جريان القاء شده در نول را بصورت تابعي از محل برخورد صاعقه اندازه گرفت. اين كار با كابل هاي لخت ، داراي جلد عايق و داراي جلد نيمه هادي انجام شد .

+ نوشته شده در  چهارشنبه ششم آبان ۱۳۸۸ساعت 9:23  توسط مرتضی شهبازی  | 

خطوط انتقالVSC راهي به آينده

 

خطوط انتقال *VSC يا خطوط انتقال با مبدلهاي منبع ولتاژي امروزه واقعيت و تحقق يافته و همچنان كه جنبه هاي خاصي از آن كاربرد مي يابد بيشتر مورد استفاده قرار مي گيرند. اولين سيستم انتقالVSC  تحت عنوان طراحي خطوط HVDC سبك توسط شركت ABB ساخته شده است. خود مبدلهاي منبع ولتاژي داراي كاربرد در كنترل ادوات FACTS و UPFC بوده است. اما چنانچه مبدلهاي منبع ولتاژي بهمراه خطوط DC و يا كابل استفاده گردند تشكيل خطوط  VSC را خواهند داد.

در خطوط  VSC همراه با كابل، چون در VSC از ديود با  هدايت يكسو استفاده ميگردد، لذا ولتاژDC در كابل نمي تواند هرگز جهت پلاريته خود را تغيير دهد. اين ويژگي با عث ميشود كه مشكل بارهاي الكتريكي با قيمانده در فضاي داخل كابلهاي  از بين رفته و نتيجتا مجاز به كاهش قدرت عايقي آنها شده كه اين خود اجازه استفاده از فرآيند مفصل بندي در كابلها را ميدهد. ويژگيهاي فوق سبب كوچك، سبك و ارزان شدن كابل ها مي گردند.در خطوط  VSC ولتاژ متوسط، ميتوان كابلهاي سبك و كوچك را در زيرزمين قرار داد. در گزارش اخير IEEE  كاربرد جالبي از خطوط VSC بين شهرهاي New South Wales و Queensland  در كشور استراليا گزارش شده است. چون خطوط بصورت كابل زيرزميني مي باشند داراي مسائل محيطي كمتري در مقايسه با خطوط هوائي خواهند بود.

در گزارش پروژه Directlink تأسيس يك خط VSC بظرفيت 180 مگا ولت آمپر با كابل زيرزميني در سال 1999 توسط شركت ABB گزارش شده است. خطوط VSC نيز بطور ذاتي داراي خاصيت و ويژگي هاي ادوات FACTS بشرح زير مي باشند.

 • 1-    توانائي كنترل مستقل ولتاژ AC در هر يك از شينهاي دو سر خط
 • 2-    با كنترل سريع توان ميتواند براي افزايش ميرائي نوسانات الكترومكانيكي توان در شبكه هاي AC استفاده گردد.
 • 3-  طرف انتهائي خطوط VSC ميتواند صرفا بار الكتريكي بدون شبكه و ژنراتور باشد در اينصورت مبدلهاي VSC ميتوانند بار را با يك ولتاژ AC تحت يك دامنه و فركانس تعريف شده تغذيه نمايند.

 با يك چنين مزايائي چنانچه هزينه و قيمت خطوط VSC قابل قبول باشد ميتوانند در شبكه هاي ولتاژ متوسط بخوبي بكار گرفته شوند. بنابراين خطوط VSC ميتوانند بعنوان عامل تقويت و ثبات سنكرونيزاسيون شبكه عمل نمايند.  

در يك VSC عناصر كليدزني يا از نوع GTO  و يا TGBT مي باشند كه بصورت روشن / خاموش كار كرده و ميتوانند براساس الگوريتم PWM كنترل شوند. اين الگوريتم ميتواند در جهت حذف و يا كاهش هارمونيكي عمل نمايد.

با اعمال الگوريتم PWM در اينصورت حداقل 4 متغير از خط VSC مي بايد كنترل شود. چنانچه در انتهاي خط منبع ولتاژ ac وجود نداشته باشد در اينصورت ولتاژ و فركانس آن قابل كنترل مي باشد. اما چنانچه در انتهاي خط منبع ولتاژ ac  وجود داشته باشد در اينصورت مبدل هاي VSC ولتاژ ac انتهائي را كنترل مي نمايند.

با بكارگيري خطوط VSC ويژگي سنكرونيزاسيون در شبكه هاي ac منتفي خواهد شد. از ديگر ويژگي هاي خطوط VSC در مقايسه با خطوط معمولي افزايش ضريب ميرائي نوسانات الكترومكانيكي در شبكه ها مي باشد. در حقيقت خطوط VSC نوعي از كنترل كننده هاي FACTS  بوده كه قادر هستند ولتاژ AC شينهاي ابتدا و انتهائي، توان انتقالي از خط، درجه سنكرونيزاسيون و ضريب ميرائي نوسانات را كنترل نمايند.

+ نوشته شده در  چهارشنبه ششم آبان ۱۳۸۸ساعت 9:22  توسط مرتضی شهبازی  | 

معرفی نرم افزار SCOPE

 

مؤسسه Nexant  از سال 1984 در زمينه طراحي و توسعه نرم افزارهاي مطالعات سيستم قدرت فعاليت دارد و تاكنون نرم افزارهاي گوناگوني براي محاسبات سيستم هاي قدرت ايجاد نموده است . يكي از اين نرم افزارهاي مطالعات مهندسي قدرت و سيستم اين مؤسسه [1]SCOPE مي باشد .

SCOPE نرم افزاري است كه در گستره وسيعي از مسائل مهندسي قدرت، توانائي انجام مطالعات شبيه سازي براي برنامه ريزي كنترل و بهره برداري را داراست. اين نرم افزار قابليتهائي نظير انجام پخش بار، شبيه سازي وقايع احتمالي در شبكه قدرت و انجام محاسبات پخش بار بهينه را داراست. اين نرم افزار هم بصورت اجرائي تحت محيط ويندوز قابل استفاده بوده و هم توانائي اجرا شدن تحت ساير سيستمهاي عامل را داراست.توابع عملياتي اصلي SCOPE در محاسبات بهينه سازي به شرح زير مي باشند:

تحليل قراردادها ( Market Analysis )

اين مجموعه ازتوابع درتحليل اثرمحدوديتهاي انتقال برقراردادهاي دوطرفه بكارميروند، اين تحليلهاعبارتنداز:

 • قيمت گذاري حاشيه اي منطقه اي و يا قيمت گذاري بر اساس مسائل حاشيه اي هر منطقه
 • قيمت گذاري براي مزايده ظرفيت خطوط انتقال ( FCR , TCC , FTR )
 • مديريت تراكم بار
 • انتقال حداكثر توان ممكن

بهره برداري و كنترل بلادرنگ(Online Operations and Control ) 

SCOPE بعلت دارا بودن مدلهائي از شبكه هاي با قابليت كليد زني، در سيستم هاي مديريت انرژي در جهان كاربرد فراواني يافته است. از ميان عمليات متعدد اين نرم افزار ميتوان به موارد زير اشاره كرد:

 • پخش بار با لحاظ نمودن قيود هزينه اي شبكه
 • حداقل سازي تلفات
 • عمليات اصلاحي
 • پخش توان با لحاظ نمودن عمليات پيشگيرانه در وقايع احتمالي
 • رتبه بندي و تحليل حوادث احتمالي و تحليل سوئيچينگ

مطالعات مهندسي ( Engineering Studies )

تقريبا" كليه قابليتهائي كه در فوق ذكر شد، در اين بخش قابل دسترسي مي باشند. اين قابليتها را ميتوان در زمينه هاي متعددي از جمله برنامه ريزي توليد بكار برد.

برخي ديگر از عمليات محاسباتي SCOPE به شرح زير مي باشند:

 • جايابي و تعيين اندازه خازنها
 • تحليل حساسيت كميات الكتريكي سيستم قدرت
 • مطالعات و تحليل امكان سنجي

استفاده از SCOPE در مطالعات اقتصادي

نرم افزار SCOPE براي انجام مطالعات اقتصادي از تكنيكهاي بهينه سازي به همراه مدلهاي پخش بار شبكه  استفاده مي نمايد. SCOPE قادر است كه بازار تجارت برق را با تركيبي از انواع نقاط قيمت گذاري انرژي ، قراردادهاي دو طرفه و هماهنگ كننده هاي برنامه ريزي مدلسازي نمايد . از جمله قابليتهاي اين بخش ميتوان به موارد زيراشاره كرد:

 • قيمت گذاري حاشيه اي منطقه اي
 • تحليل مديريت انبوه و تراكم بار
 • مزايده حق انتقال خطوط

تحليل اقتصادي بازار تجارت برق
SCOPE در زمينه هاي زير توانائي تحليل بازار تجارت برق را داراست :

 • قيمت گذاري برق با لحاظ نمودن محدوديتهاي شبكه انتقال
 • قيمت گذاري بر اساس انرژي الكتريكي دريافتي مشتركين
 • قيمت گذاري منطقه اي
 • تحليل نقطه شكست LMP  ( كه مهمترين تحليل قيمت گذاري حاشيه اي براي صنعت مي باشد . )
 • تعيين هزينه هائي اعم از هزينه هاي انتقال از نقطه اي به نقطه ديگر و هزينه هاي داخل يك منطقه و هزينه هاي بين نواحي
 • انجام تصميم گيريهاي اساسي شامل تعيين قيمت در قراردادها
 • تلفات حاشيه اي و كلي خطوط انتقال
 • فعاليتهاي مربوط به طرفهاي قراردادها در بازار تجارت
 • امكان سنجي
 • حداكثر ظرفيت انتقال

تحليل سيستم مزايده اي
در بازار تجارت برق و سيستم خطوط ، قيمت گذاري توان بر اساس بار و توليدهاي خصوصي و يا جمعي به يكي از صور زير انجام مي شود :

 • قيمت ثابت براي هر مگاوات ( يا مگاوات ساعت )
 • قيمت پله اي براي توان يا انرژي

SCOPE توانائي تحليل همزمان مسائل مالي شركتهايي را كه مشتركا" از يك شبكه انتقال استفاده مي كنند داراست و مي تواند عرضه مگاوار را نيز جداگانه مدل نمايد.

مزايده حق استفاده از خطوط انتقال ( FTR/TCC )

در SCOPE قابليتي وجود دارد كه در آن محاسبات واگذاري ظرفيت انتقال خطوط انجام ميشود. در اين حالت هرعضو شبكه ميتواند محاسبات تحليلي خريد يا فروش توان يا انرژي را انجام دهد. اين قابليت را ميتوان در موارد زير بكار گرفت:

 • تعيين سريع قيمت ها در مزايده هاي آتي
 • تعيين استراتژي هاي بلند مدت براي فروش انرژي
 • ارزش سنجي
 • برنامه ريزي انرژي و انتقال

امروزه قيمت انرژي عرضه شده ، در دوره هاي زماني كوتاه مدت مثلا" براي 6 ماه آينده تعيين ميشود اما در حالت پيشرفته اين تعيين قيمت ميتواند براي دوره هاي دراز مدت و در پله هاي زماني مثلا" هر شش ماه در 5 سال آينده انجام گيرد.

استفاده از SCOPE در بهره برداري و كنترل

در دو دهه اخير، نرم افزار پخش بار بهينه ( OPF ) كه در SCOPE بكار گرفته مي شود، عملا خود را به عنوان يك ابزار استاندارد صنعتي كه مي تواند بطور بهنگام استفاده شود نشان داده است. اين نرم افزار تاكنون در بسياري از سيستم هاي مديريت انرژي دنيا نصب گرديده است. اين نرم افزار مرتبا بهسازي گرديده و به تكنيكهاي پيشرفته مجهز شده است . مهمترين عوامل مؤثر در موفقيت اين سيستم عبارتند از :

 • قابليت اطمينان محاسباتي بالا
 • سرعت محاسباتي بالا، حتي در شبكه هاي بزرگ
 • قابليت مدلسازي واقع بينانه شبكه قدرت
 • لحاظ نمودن محدوديتهاي بهره برداري
 • صحت نتايج

توابع عملياتي كنترل ـ بهره برداري
SCOPE طوري طراحي شده است كه پاسخگوي كليه نيازهاي پخش بار و OPF يك سيستم EMS را داشته باشد. اين نيازها به شرح زير مي باشند :

 • قابليت انجام پخش بار توسط بهره بردار
 • تحليل وقايع محتمل ( شامل تكنيكهاي پيشرفته محلي )
 • برآورد دقيق وقايع محتمل
 • عمليات اصلاحي ( كنترل اصلاحي ) روي توان اكتيو و ولتاژ- توان راكتيو (OPF )
 • پخش بار اقتصادي با لحاظ نمودن قيود شبكه
 • مديريت بلادرنگ تراكم بار در OPF
 • برنامه ريزي با لحاظ نمودن قيد وقايع محتمل
 • كنترل سوئيچينگ پيشگيرانه
 • تحليل حساسيت الكتريكي
 • امكان سنجي

محيط واسط كاربري
نرم افزار SCOPE به گونه اي طراحي شده است كه از طريق يك محيط كاربري و برنامه ريزي (API) گسترده EMS ، ارتباط با قسمت محاسباتي نرم افزار برقرار ميگردد.

طراحي اين نرم افزار طوري است كه بسادگي بتوان بخش محاسباتي يا موتور نرم افزار را به كلي تغيير داد و يا با يك موتور جديد جايگزين كرد.

نرم افزار سازگار
SCOPE با نرم افزارهاي زير سازگاري دارد:

 • GEN-SE ، نسل دوم نرم افزار ارزياب وضعيت
 • Flash ، نرم افزار برنامه ريزي و بهره برداري و تحليل خطا
 • MODELEX ، نرم افزار منحصر بفرد حاوي مدلهاي شبكه نظير مدلهاي شبكه كوچك شده

استفاده از SCOPE براي انجام مطالعات مهندسي

كليه بسته هاي نرم افزاري مربوط به SCOPE بصورت نرم افزارهاي اجرائي قابل استفاده بوده و مي توانند از فايلهاي داده اي با فرمت ASCII استفاده كنند. استفاده از اين نرم افزارها براي انجام انواع مطالعات مهندسي مناسب است. محيط كاربري SCOPE ، يك محيط كاملا" گرافيكي بوده و تحت سيستم عاملهاي ويندوز 95 ، 98 ، NT  و 2000 قابل استفاده است. بسته نرم افزاري اجرائي SCOPE شامل توابع زير است:

 • كليه توابع تحليل اقتصادي شامل LMP  و توابع تحليل مزايده ها
 • كليه توابع بهره برداري- كنترلي
 • مدلسازي در كليه سطوح شامل مدل ساده DC  ( فقط MW  ) تا مدلهاي پيچيده حالات گذرا
 • تابع جايابي و تعيين اندازه خازن
 • توابع پخش بار قوي و تحليل وقايع محتمل
 • ورود و خروج انواع داده ها با فرمت هاي استاندارد

تبديل فرمت اطلاعات
يكي از مسائل مشكل زا در مطالعات شبكه هاي قدرت، قابل استفاده نبودن فرمت برخي اطلاعات است. بخشي از نرم افزار تهيه شده كه DATAMAN نام داشته و وظيفه مديريت داده ها را بر عهده دارد، توانائي تبديل انواع فرمت هاي اطلاعات اعم ازE /PSS و PSLF را به فرمت PCA كه در SCOPE قابل بهره برداري است داراست. به اين ترتيب قابليت هاي بالائي در بهره گيري از انواع فرمت هاي داده ها حاصل گرديده است. معمولا" در تبديل داده ها از يك فرمت به فرمتي ديگر، بخشي از داده ها گم شده و غير قابل استفاده مي گردند اما در DATAMAN بر اين مشكل نيز غلبه شده است.

+ نوشته شده در  چهارشنبه ششم آبان ۱۳۸۸ساعت 9:15  توسط مرتضی شهبازی  | 

معرفي نرم افزار PSS /E براي شبيه سازي سيستم قدرت

 

نرم افزارPSS/E از بدو پيدايش خود در سال 1976 كاربردهاي گسترده اي در  شبيه سازي سيستم قدرت  يافته است.اين نرم افزار كه در شركت PTI  آمريكا طراحي شده، هم اكنون در بيش از 40 كشور دنيا بكار  مي رود. 

كاربردها

از نرم افزار PSS /E در زمينه هاي گوناگوني مانند شبيه سازي، آناليز و بهينه سازي عملكرد سيستم قدرت  مي توان استفاده نمود.
از مزاياي ديگر اين نرم افزار، امكان استفاده از آن بر روي سيستمهاي عامل گوناگون مانند ويندوز 95 و   NT ، سان سولاريس  , 2.X ,HP 9000 HP-UX 10 DEC ALPHA DIGITAL UNIX , ,IBM AIX   DEC ALPHA OPEN VMS وجود دارد.موارد زير از جمله كاربرد هاي نرم افزار PSS /Eبشمار مي آيند:

 • پخش بار
 • پخش بار بهينه
 • آناليز اتصال كوتاه متقارن و نامتقارن
 • شبيه سازي ديناميك سيستم قدرت ( كوتاه مدت و دراز مدت)
 • كاهش حجم شبكه
 • آناليز سيگنال كوچك
 • تعيين هزينه
 • آناليز حدود انتقال قدرت

نرم افزار PSS /E مدلسازي تكنولوژيهاي پيشرفته مانند FACTS  يا كانورتر با كموتاسيون خازني     براي سيستمهاي HVDC را نيز در بر مي گيرد. اين نرم افزار امكان استفاده از روشهاي مختلف آناليز را فراهم    مي آورد. براي مثال، امكان پخش بار  dcبراي آناليز سريع سيستم وجود دارد. با استفاده از امكانات   مدلسازي ديناميك PSS/E مي توان مواردي همچون مدلهاي دقيق گاورنر، استراتژيهاي كنترلي استاندارد بويلر و مدلهاي بسيار پيچيده HVDC را با توجه به شرايط خاص نصب، مورد بررسي و تجزيه و تحليل قرار داد.
  ويژگيها و تواناييها

نرم افزار PSS/E از محيط كاربردي گرافيكي ( GUI) پيشرفته اي بر خوردار است . در اين GUI امكان ذخيره سازي ماكرو براي انجام روندهاي محاسباتي و عملياتي تكراري وجود دارد . همچنين امكان ورود و تصحيح داده ها براي دياگرام تك خطي فراهم آمده است. همچنين كاربران مي توانند مطابق نياز خود برنامه نويسي   كنند،  فرايندهاي محاسباتي را تغيير دهند يا بر تواناييهاي مدلسازي بيفزايند.
زبان برنامه نويسي IPLAN  امكانات زير را براي كاربران فراهم مي آورد:

 • اخذ نتايج PSS/E و تصحيح داده هاي ورودي
 • انجام حلقه تكرار و آزمون بر پايه بسط هاي رياضي برآورد شده.
 • تهيه گزارشهاي تخصصي بصورت جدول ، فرم و نمودار
 • خواندن و نوشتن فايلهايي كه توسط كاربران تعريف مي شود.
 •   امكان تعريف مدل و مدلسازي توسط كاربران

PSS/E نخستين نرم افزاري است كه در  سطح عمومي منتشر شده و در آن امكان تعريف مدلهاي ديناميك توسط كاربر  با مشخصات زير وجود دارد:

 • عدم محدوديت در پيچيدگي مدلسازي
 • امكان تعريف مدلهايي با كارايي بسيار بالا براي محيطهاي توليدي
 • روش ساده براي تعريف مدل
 • توانايي مدلسازي حالت گذرا و دراز مدت

پخش بار بهينه (OPF)

با استفاده از قابليت پخش بار بهينه، مي توان هزينه عملكرد سيستم را كاهش داد. O  PF     مي تواند معادله پخش بار كامل را با حفظ كوپلاژ توان حقيقي و مجازي حل كند تا ميزان هر يك از آنها بدست آيد . از    OPF مي توان براي تعريف و حل سريع پيچيده ترين مسائل بهينه سازي سيستم قدرت استفاده نمود .در نرم افزار PSS/ E امكان بررسي سيستمهاي بسيار پراكنده يا سيستمهاي بسيار متراكم  ( با 500000 باس) وجود دارد. مزيت مهم ديگر OPF در انتخاب بهترين راه حل براي مساله است.   در روشهاي متداول پخش بار، مهندس بايد راه حلهاي گوناگون را بررسي كند تا به راه حل مناسبي دست يابد، در حاليكه ابزار O PF مستقيماً شرايط كنترلي را تغيير مي دهد تا به بهترين راه حل برسد، بطوريكه همه شرايط سيستم بطور همزمان ارضا  شود و هزينه ها كمينه و عملكرد بهينه گردد. در ابزار O PF مدلهاي گوناگون پخش بار از پيش تعريف شده است.  


 اين ابزار علاوه بر برخورداري از GUI ساده و يكپارچگي با PSS/E، از انعطاف پذيري بهمراه ويژگيهاي زير برخوردار است:

 • گستره اي  از شرايط و كنترلها
 • امكان اعمال چندين هدف و تعيين هزينه براي بيشتر شرايط و كنترلها
 • الگوريتم سريع و مقاوم
 • امكان استفاده براي كاربردهاي عملكرد همزمان شبكه
 • برنامه ريزي توان راكتيو
 • تجزيه وتحليل افت ولتاژ
 • بررسي توانايي انتقال توان

 شبيه سازي ديناميك شبكه و شرايط وقوع خطا

در نرم افزار PSS/E امكانات مناسبي براي بررسي و شبيه سازي حالتهاي گذراي شبكه وجود دارد . PSS/E نخستين نرم افزاري است كه در آن كاربران مي توانند مطالعات خود را از يك مساله حل شده پخش بار آغاز كنند . در نتيجه، با استفاده از همه بار گذاريها و مقدار  واقعي ولتاژ داخلي ژنراتورها     مي توان به دقيقترين مقدار جريان خطا دست يافت. نرم افزار PSS/E مي تواند محاسبات خود را در حالتهاي زير انجام دهد:

 • نمايش خطاهاي سه فاز و فاز به زمين روي دياگرام تك خطي انتقال توان
 • وقوع همزمان وقايع پيچيده در چندين باس و نقاط مختلف سيستم انتقال
 •   موارد زير از مزاياي ديگر اين نرم افزار بشمار مي آيند:
 • نمايش همه ولتاژ ها و جريانها
 • كليد زني مستقل قطبها
 • محاسبات مدار شكن
 • امكان قطع و شروع مجدد شبيه سازي در زمان دلخواه
 • امكان بررسي آثار هر نوع اغتشاش مانند وقوع خطا، قطع ژنراتور، راه اندازي موتور و حذف بار
 • امكان محاسبه نسبت پاسخ و پاسخ گذراي مدار باز در سيستمهاي تحريك
 • امكان تخمين پارامتر هاي ماشين سنكرون و القايي

  نرم افزار PSS/E از مدلهاي زير براي شبيه سازيهاي خود برخوردار است:

 • مدلهاي گوناگون و دقيق ژنراتور، سيستم تحريك، گاورنر و پايدار ساز
 • مدلهاي پيچيده بار، توان راكتيو ايستا و مدلهاي چند پايانه اي HVDC
 • مدلهاي رله ديستانس، زيرفركانسي و جريان زياد
 • امكان بررسي اثر فركانس  بر مدلها و پارامترهاي شبكه
 • امكان تعريف مدل توسط كاربر براي هر نوع فرايند كنترلي( بدون افزايش زمان اجراي برنامه)

علاوه براين، امكان شبيه سازي ديناميك دراز مدت سيستم نيز در نرم افزار PSS/E وجود دارد . بدين ترتيب، امكان بررسي و تجزيه و تحليل مواردي مانند تغيير فركانس ناشي از پاسخ گذراي  راه انداز يا تغييرات ولتاژ ناشي از عملكرد ادوات حفاظتي فراهم مي آيد. در چنين مواردي، شبيه سازي كاملاً مشابه سيستم واقعي انجام مي گيرد.

موارد زير نيز از تواناييهاي نرم افزار PSS/E در اين زمينه بشمار مي روند:

 • امكان بررسي اثر متغيرهاي كنترلي بويلر
 • امكان بررسي بيشترين حدود سيستم تحريك
 • امكان مدلسازي در حالت عملكرد همزمان براي تپ و جابجايي فاز در ترانسفورماتور
+ نوشته شده در  چهارشنبه ششم آبان ۱۳۸۸ساعت 9:14  توسط مرتضی شهبازی  | 

تشخيص و نمايش خطاي زمين

 

براي تشخيص خطاي زمين ناشي از سيم كشي نادرست ، خرابي عايق ، تراكم رطوبت ، ميدان هاي مغناطيسي پراكنده و مسائل ديگر مي توان از جريان نشتي به هادي هاي زمين استفاده كرد .

علائم خطاهاي زمين ميتواند خرابي كارت هاي I / O  در شبكه ها ، بهم خوردن متناوب اطلاعات در دستگاه هاي ارتباطي ، از دست رفتن سيستم ، آلارم هاي غير واقعي ، قطعي هاي اتوماتيك و غيره باشد . بعضي از مشكلات ناشي از خطاهاي زمين عبارتند از :

كاهش ايمني بهره برداران و افزايش خطرات آتش سوزي ، افزايش ولتاژ در نقاط مختلف زمين سيستم، مشكلات ورود فركانس هاي بالا به دستگاه هاي الكترونيكي حساس و ايجاد ميدان هاي پراكنده بسيار قوي .اصول تشخيص خطا بر جمع جريانهاي اندازه گيري شده مي باشد. در مدارهاي تك فاز سيم فاز ونول از داخل ترانس جريان ( CT )  و در مدارهاي سه فاز ، كليه سيم هاي فاز بعلاوه سيم نول از داخل CT عبور داده مي شود. ترانس جريان مجموع اثر جريان ها را جمع مي كند . اگر شبكه سالم باشد مجموع اثر آنها تقريبا صفر است .اگر شبكه خطاي زمين داشته باشد ، مجموع جريان ها برابر با جريان خطاي زمين خواهد بود.

با استفاده از واحدهاي نظارت جديد و حساس اندازه گيري بسيار دقيق انجام مي شود و دامنه اندازه گيري مي تواند در محدوده  1 mA تا 10 A  انجام شود. اين روش اندازه گيري از نظر اقتصادي مقرون به صرفه است و مي تواند در نقاط زيادي، سيستم جديد نصب گردد.

 چون آلارم مستقيما از قسمت خطادار سيستم صادر مي شود بنابراين تشخيص محل خطا ساده خواهد بود.

شكل (1) محل نصب دريافت كننده هاي سيگنال مشخص شده است .

هر يك از دريافت كننده هاي سيگنال مي تواند به يك رله جداگانه متصل شود و يا اينكه به يك واحد نظارت چند كاناله متصل شود كه با يك كامپيوتر براي جمع آوري اطلاعات در ارتباط مي باشد.

   
شكل (1) محل نصب دريافت سيگنال هاي تشخيص خطا
    اين سيستم براي كاربردهاي زير طراحي گرديده است :

 • 1-     براي مدارهاي متصل به زمين در بيمارستان ها كه نياز مبرم به جريان نشتي پائين دارند .
 • 2-     موتورهاي مهم واساسي براي حفاظت در برابر خطاهاي اتصال زمين .
 • 3-     مراكز اطلاعات كه در برابر پارازيت الكترومغناطيس حساس هستند .
 • 4-     مدارهاي كنترل پروسه در كارخانجات توليدي ( كه از فن آوري پيشرفته استفاده مي كنند )
 • 5-     شبكه هاي صنعتي كه در آنها قطعي برق پر هزينه است .
 • 6-    كليه مواردي كه در آنها رفع عيب از نظر اقتصادي مقرون بصرفه است .

هزينه كل سيستم به تعداد واحدهاي نظارت كننده بستگي دارد. قيمت واحد هاي حس كننده از 45 دلار تا 400 دلار متفاوت است و قيمت واحد هاي نظارت كننده از 240 دلار تا 4000 دلار متفاوت است.

+ نوشته شده در  چهارشنبه ششم آبان ۱۳۸۸ساعت 9:14  توسط مرتضی شهبازی  | 

مقاله: معماری میکروکنترلرهای AVR

 
ثباتهای AVR
 
 • میکروکنترلرهای 8 بیتی AVR 32 ثبات 8 بیتی همه منظوره دارند یعنی r0 تا r31 .
 • سه ثبات آدرس شانزده بیتی با نام مستعار  X و Y و Z که هر کدام از این سه ثبات دو ثبات از همان 32 ثبات 8 بیتی هستند یعنی X(r27:r26), Y(r29:r28), Z(r31:r30)  .
 • یک ثبات 16 بیتی به منظور اشاره گر پشته که در آدرسهای ورودی/خروجی:
       0x3e(SPH)  و  0x3d(SPL) قرارگرفته اند.همچنین این آدرسها در حافظه داده با آدرسهای 0x5e و 0x5d هستند
 • یک ثبات 8بیتی به منظور سنجش وضعیت یا همان ثبات پرچم با نام SREG .
 
I
T
H
S
V
N
Z
C


 
 • I : فعال ساز و غیرفعال ساز عمومی وقفه SREG7 یا Global Interrupt Enable/Disable Flag
 •  T: بیت انتقالی مورد استفاده دستورالعملهای BLD وBST با نام SREG6
 •  H: Half Carry Flag, SREG5
 • S : بیت علامت یا Signed tests Instruction Set, SREG4
 • V : سرریزنما برای مکمل دو یا Two's Complement Overflow Indicator, SREG3
 • N : بیت منفی یا Negative Flag, SREG2
 • Z : بیت صفر یا Zero Flag, SREG1
 • C : Carry Flag, SREG0
 
بر طبق معماری Harvard همراه با حافظه ی کد فلش و حافظه داده استاتیک یا SRAM که حجم حافظه ی کد آنها از 1k تا 128k بایت و حجم حافظه ی داده ی آنها از 32 بایت تا 4k بایت متغیر است یاد آورم شویم که این مقادیر حافظه همراه با گذشت زمان پیوسته در حال افزایش است .
 
حافظه داده و ثباتهای AVR
 
 • 32 آدرس اول حافظه یعنی (0x0000  تا 0x001f ) متعلق به ثباتهای r0 تا r31 هستند.البته در برخی MCU (MicroController Unit) ها برای ثباتها از فضای حافظه ی داده استفاده می شود.
 • آدرسهای ( 0x0020 تا 0x005f ) از حافظه ی داده در دسترس آدرسهای ورودی/خروجی (0x00 تا 0x3f ) است.
 • از آدرس 0x0060 حافظه ی داده به بعد فقط شامل حافظه استاتیک است یعنی SRAM .
 
دو ثبات برای واحد ریاضی منطقی ALU
 
تعداد زیادی از دستورالعملهای ALU شامل دو ثبات هستند یکی مقصد یا Destination(Rd) و یکی منبع یا Source(Rr) که نحوه کدگشایی دستورالعمل را در زیر می بینید:
 
i
i
i
i
i
i
r
d
d
d
d
d
r
r
r
r
 
بیتهایی که در آن حرف i  قرار گرفته دستورالعملند و حرف d بیتهای مقصد هستند و حرف r بیتهای منبع هستند ثبات منبع از بهم پیوستن بیتهای (r9 : r3 : r2 : r1 : r0) و ثبات مقصد از بهم پیوستن بیتهای  (d8 : d7 : d6 : d5 : d4)مشخص می شوند همچنین بیتهای باقی مانده
(i15 : i14 : i13 : i12 : i11 : i10) خود دستورالعمل را مشخص می کنند.
به عنوان مثال حاصل جمع r17 و r2 که همان Add  r17 , r2 است به صورت زیر کدگشایی یا Encode می شود:
0
0
0
0
1
1
0
1
0
0
0
1
0
0
1
0
 
که در این صورت خروجی AVR-OBJDUMP از این قرار استHex :
0:   12 0d           add     r17, r2
توجه داشته باشید که یک کلمه ی 16 بیتی از هشت بیت کم ارزش آن در حافظه ذخیره می شود.
 
دستورالعملهای Encode شده با قالب دو ثباتی را در جدول زیر مشاهده می کنید:
 
000111rdddddrrrr
adc Rd, Rr
000111dddddddddd
rol Rd
000011rdddddrrrr
add Rd, Rr
000011dddddddddd
lsl Rd
001000rdddddrrrr
and Rd, Rr
001000dddddddddd
tst Rd
000101rdddddrrrr
cp Rd, Rr
000001rdddddrrrr
cpc Rd, Rr
000100rdddddrrrr
cpse Rd, Rr
001001rdddddrrrr
eor Rd, Rr
001001dddddddddd
clr Rd
001011rdddddrrrr
mov Rd, Rr
100111rdddddrrrr
mul Rd, Rr
001010rdddddrrrr
or Rd, Rr
000010rdddddrrrr
sbc Rd, Rr
000110rdddddrrrr
sub Rd, Rr
توجه: دستور rol Rd همان دستور adc Rd , Rd  است و همچنین دستور lsl Rd همان دستورالعمل
 add Rd , Rd  و همچنین tst Rd معادل با دستور and Rd , Rd  و همینطور دستور clr Rd معادل است با دستور
 eor Rd , Rd .
 
دستورالعملهای منطقی و ریاضی
 
دستورالعمل
عملیات
تاثیر روی ثبات وضعیت
ADD Rd, Rr
Rd = Rd + Rr
Z,C,N,V,H
ADC Rd, Rr
Rd = Rd + Rr + C
Z,C,N,V,H
ADIW Rdl,K
Rdh:Rdl = Rdh:Rdl + K
Z,C,N,V,S
SUB Rd, Rr
Rd = Rd - Rr
Z,C,N,V,H
SUBI Rd, K
Rd = Rd - K
Z,C,N,V,H
SBC Rd, Rr
Rd = Rd - Rr - C
Z,C,N,V,H
SBCI Rd, K
Rd = Rd - K - C
Z,C,N,V,H
SBIW Rdl,K
Rdh:Rdl = Rdh:Rdl - K
Z,C,N,V,S
AND Rd, Rr
Rd = Rd & Rr
Z,N,V
ANDI Rd, K
Rd = Rd & K
Z,N,V
OR Rd, Rr
Rd = Rd | Rr
Z,N,V
ORI Rd, K
Rd = Rd | K
Z,N,V
EOR Rd, Rr
Rd = Rd ^ Rr
Z,N,V
COM Rd
Rd = $FF - Rd
Z,C,N,V
NEG Rd
Rd = $00 - Rd
Z,C,N,V,H
SBR Rd

+ نوشته شده در  چهارشنبه ششم آبان ۱۳۸۸ساعت 9:13  توسط مرتضی شهبازی  | 

کابل های فشار قوی با عایق (XLPE)

 

چكيده: تجديد نظر در بازار ذخيره الكتريكي و رشد گسترده آگاهي، اجياد بازار جديد جالب براي راه حل‌هاي مقدماتي انتقال قدرت در تكنولوژي كابل‌ها قالب‌ريزي شده‌است. در همين اثناء پيشرفت در همه زمينه‌ها، توسعه استفاده از ( XLPE ) (رد شدن از پلي اتيلن وصل شده)، سيستم‌هيا عايقي كابل‌ها را تا مرز 500 kv را فراهم كرده است. كاربرد سيستم كابل‌هاي امروزي اغلب نسبت به خطوط هوايي مناسب‌تر است. در حالي‌كه روش‌هاي صنعتي جديد قادر هستند كابل‌هاي زيردريايي ها را با فيبر‌هاي نوري هماهنگ كرده و مفصل انعطاف‌پذيري با طول‌هاي بيشتر از قبل ارائه بدهند.پيشرفت بيشتر سيستم هاي عايقي فشار قوي موقعيت خلاقانه ABB را در مورد ولتاژهاي بالاي DC ارائه مي‌دهد.

سيستم كابل‌هاي با ولتاژ 220 kv  و بالاتر قسمتي ازتوان بالاي زير بناي ترانسفورماتورهاي قدرت مدرن روز هستند. اين همه حاوي اين است،‌ اگر چه يك وظيفه مهم تأمين كننده اين است، به سيستم هاي نمايشي با قابليت اطمينان بالا به خاطر فشارهاي الكتريكي بالا در چنين سطح ولتاژي كه كابل و لوازم جانبي كلاً هماهنگ شده‌اند، اطمينان كامل را بدهد.رفع محدوديت – تغيير قانون‌ها

سيستم كابل‌هاي فشار قوي يك قسمت اساسي دارد كه در محيطي مناسب، جديد، ويژه قرار مي‌گيرد؛ هنگاميكه مي‌آيد و جايگزين خطوط هوايي مي‌شود؛ با كابل‌هاي زير زميني. هزينه سيستم كابل‌هاي فشار قوي در طول دهه اخير كاهش يافته و احتمالاً بيشتر هم پايين مي‌آيد. در همين زمان عملكرد كابل XLPE شديداً افزايش پيدا كرده است. پيام جديد وجود دارد كه سيستم كابل‌هاي XLPE قادر است با خطوط هوايي، به طور تكنيكي، محيطي و به صورت اقتصادي رقابت كند. اين يك اصل ويژه است در رنج ولتاژ 12 الي 170 كيلو ولت.

اين ويژگي كابل‌هاي XLPE را از طرح انتقال خطوط هوايي در يك منظر جديد متمايز كرده‌است. در جاهايي كه پاسخ كابل‌ها اغلب چايگزين گيرايي داشته باشد.

 *عايق فشار قوي – عملكرد و پيشرفت

روند برقرار شده خوب به سمت يك عايق ضخيم كوچكتر ادامه خواهد داشت نتايج يك كابل باريك‌تر با امتيازات بيشتر، طول خطي طولاني‌تر در اطراف آن، نصب راحت‌تر، مفصل كوچكتر، انقباض و انبساط حرارتي، كاهش مواد عايقي به كاررفته. تجارب اموخته شده در طو ل توسعه كابل‌EHV_XLPE (extra high voltage XLPE)، توسعه يافتن مواد و فرايندها و خدمات فوق‌العاده XLPE، توانسته است ضخامت اين كابل‌ها را تا 12-15 ميليمتر براي خطوط 132 kv كاهش دهد.


مقايسه كابل‌هي هوايي و كابل‌هاي XLPE زير زميني از نظر نرخ هزينه بين سال‌هاي1986 تا 2000

 

*كابل‌هاي زيرزميني با خطوط هوايي متمايزند

البته، امنيت، زيست محيطي، قابليت اطمينان وپارامترهاي اقتصادي عملياتي سيستم‌كابل‌هاي XLPE را از خطوط هوايي متمايز مي‌سازد. براي سيستم كابل XLPE مدرن، نسبت هزينه كاهش يافته و فوايد زيست‌محيطي و قابليت اطمينان اغلب از مسايل روشن و مهم هستند. به خاطر گذشتن بزرگشان  از مناطق تكه‌تكه، كابل‌ها معمولاً كمتر نشان داده مي‌شوند. در مقايسه با خطوط هوايي MVA تلفات را از دست مي‌دهند. چكيده‌اي از فوايد سيستم كابل XLPE در جدول زير داده شده است.

 

ميزان خطوط هوايي بعضي اوقات محدو مي‌شود به وسيله زمستاني بالا كه شامل تعدادي زيادي وسايل گرمايي الكتريكي است. ددر طول روزهاي گرم تابستان خطوط هوايي 50% الكتريسيته كمتري نسبت به زمستان حمل مي‌كنند. اين گيرايي كمتر مجبور است در آينده حل شود. در مناطقي كه محدوديت‌هاي هوايي وجود داردبراي مثال فوايد كابل‌XLPE زير زميني آن‌ها را يك جذب كننده خالص مي‌سازد.خطوط زيرزميني انتقال تقريباً ظرفيت بالا وبهتري براي دوره‌هاي زماني كوتاه‌تر از 90دقيقه را  به خاطر مقدار زياد حرارت بالاي اطراف خاك دارد.

*قابليت سيستم كابل 400-500 kv

IEC تاكيد مي‌كند كه قابليت اطمينان و هماهنگي مهم كابل‌ها و لوازم جانبي با توصيف عملكرد كلي سيستم، مقاومت كابل، اتصالات و ترمينال‌ها ثابت شده است. برنامه آزمون فراگيري شامل يك جفت آزمون صلاحيت در جزئيات IEC 62067 توضيح داده شده است.

ABB به عنوان تأمين كننده سيستم كابل‌هاي 400 kv   در سال 1995 واجد شرايط شده است.

 

*كيفيت مواد و توليد

تنها تأمين كننده‌هاي تأئيد شده رسانيدن(تحويل داده) مواد لازم را بنا نهاده‌اند. همه توليدات ABB براي كابل‌هاي فشارقوي و لوازم جانبي توسط ISO 9001 و ISO 14001 تأئيد شده است.

هسته كابل‌هاي XLPE از يك مواد صنعتي خشك توليد شده‌است. سيستم عايقي كابل شامل لايه هدايت كننده در يك پروسه فشرده شده‌است. و براي عايق‌ها و مواد هدايت‌كننده در يك محل تميز در  سه مرحله فشرده شده‌است.

 

*طراحي كابل

كابل مسي هدايت كننده كه يك منطقه 2500ميلي‌متر مربع دارد كه به پنج جزء براي كاهش اثر پوستي تقسيم بندي شده‌است. ABB از هادي‌هاي برش زده استفاده مي‌كند. كه ساخته‌ شده‌اند از عايق‌هاي مفتولي براي عبور با هم از 1000ميليمتر مربع پوشش براق متشكل از سيم‌هاي مسي درون يك بستر كاغذي كشي براي كاهش تأثير مكانيكي و حرارتي انتقال داده شده عايق. تعداد سيم‌ها و مجموع عبوري به نايز مداري شبكه بستگي دارد. سفتي در طول سيم با هواي مياني درون پوسته سيم با پوردهاي فشرده به پايان مي رسد.

محافظ خارجي در مقابل تأثير مكانيكي و پوسيدگي بوسيله يك پوشش محكم، فشرده و محدود ساخته شده است از HDPE(پلي اتيلن با دانسيته بالا). يك رشته فلزي درون قسمت داخلي غلاف به صورت افشان درون كابل نگه داشته‌شده‌است.

نتايج وزن پايين و لاغر كابل چندين استفاده دارد: طول بزرگتري از كابل مي‌تواند روي قرقره‌ها پيچيده شود، از جريان‌هاي گردابي بالا كه درون غلاف كابل افت مي‌كنند جلوگيري مي‌شودو همچنين ظرفيت جريان عبوري بهينه سازي مي‌شود.

 

*امكان قدرت هوايي

-         يك لايه هدايت كننده فشرده براي اندازه‌گيري غلاف خارجي

-         يك لايه عقبي سرخ رنگ فشرده براي سلامتي فوق‌العاده در اتفاقات محيطي

امكان ديگر كابل‌هاي طراحي شده پيشنهاد دارد كه حل كند درجه حرارت كنترل شده را با كابل‌هاي نوري. فيبرها محصور هستند درون يك تيوپ استيلف تقريباً با همان سايز به عنوان سيم پوششي كه منسجم شده درون پوشش كابل. درجه حرارت كنترل شده در اين روش امكان بهينه سازي بارها را فراهم مي‌سازد.

 

*قسمت سيستم كابل‌هاي 220-500 kv

در كابل‌هاي ولتاژ متوسط معمول است كه در مورد دور يقطعات فكر كنيم. حتي اگر اين تأمين كننده‌هاي متفاوت بيايند، آن‌ها مي‌توانند به يكديگر ملحق شوند. و به عنوان يك سيستم كامل كار خواهند كرد. و اين علت محدوديت دادن براي خيابان‌هاي الكتريكي در ساختمان تجهيزات در       IEC 60502  است.

كابل‌هاي HV و همچنين EHV و لوازم فرعي به عنوان سيستم طراحي مي‌شوند. نه وجود ساختمان تجهيزات كابل‌ها و نه سطح ولتاژ ، فقط تست تجهيزات در IEC 60840 وIEC 62067 .

 

 

 

*طراحي كابل 400 kv XLPE

در سال 1996 ،ABB يك سفارش از خدمات عمومي براي تامين و نصب يك سيستم كابلXLPE 400 كيلو ولتي رد يك تونل زيرزميني طولاني به طول 6.3 كيلومتر در مركز برلين دريافت كرد.

تونل مطرح شده در 25 تا 35 متري زمين واقع شده‌است و يك قطر سه متري دارد.

سيستم كابل با هادي‌هاي مسي قطعه‌قطعه شده 1600 ميليمتر مربعي و يك خازن انتقالي 1100MVA دارد؛ و بخشي از يك خط انتقال ضربدري ميان شبكه فشارقوي شرق و غرب شكل گرفته است. كابل به صورت سه فاز منسجم به صورت قائم نصب شده است. يكي بالاي ديگري با طراحي خاص . 7.2 متر دور از هم و با يك مدار كوچك در وسط هر فاصله مسير كابل تقسيم شده به 9 قسمت كه تقريباً 730 متر طولاني‌تر است. انتهاي GIS روي دو پست فرعي و اتصال ABB جديد نصب شده و براي اتصال كابل‌هاي طولاني مورد استفاده قرار گرفته است. كابل نصب شده تشكيل شده از سه قطعه اصلي با سه قطعه كوچكتر ميان هر قطعه اصلي. مدار كابل در دساكبر سال 1998 به درون خدمات عمومي رفت.

*پروژه‌هاي كابل‌هاي زير آبي جديد

در سال 1998 پروژه كانال جزاير الكترونيكي را تحويل داد كه توان توليد از فرانسه به جرسي را تقويت مي‌كند كه براي اولين بار جرسي را به شبكه مياني اروپا متصل كرد. بخش زيردريايي اين پروژه در ژول 2000 تكميل شد.

اجزاء اصللي تحويل داده شده براي اين پروژه عبارتند از:

-         كابل‌هاي زيردريايي ميان فرانسه و جرسي و ميان جرسي و گيونرسي(تقريباً به طول 70 كيلومتر)

-         پست‌هاي فرعي GIS

-         ترانسفورماتورهاي جديد و راكتورها

دوتا از كابل‌هاي زير آبي از همان شيوه طراحي شده‌اند. به عبارت ديگر سه هسته جدا شده از پوشش با عايق XLPE مي‌باشد ك ههر كدام يك فيبر نوري با 24 فيبر مجتمع در آن براي ارتباط سيستم و قطع داخلي را شامل مي‌شود. كالب‌ها سيم‌هاي لاكي دوبل دارند.( به عبارت ديگر يك لايه داخلي از لاك كش نشان و يك لايه خارجي كه لاك سنگي ناميده مي‌شود)براي حفاظت آزاد از آسيب‌هايي كه مي‌تواند سبب جريان جزر و مدي شود.

كابل يك قطر تقريباً 250 ميليمتري و وزني در حدود 58 كيلوگرم بر متر را در هوا دارد. همچنين هر دو كابل‌ها بوسيله كارخانه در طول كاملشان تحويل داده مي‌شوند.

سيستم‌هاي كنترلي جدا از هم در عمليات كامپيوتري اتصال كابل‌ها نصب شده‌اند. كه در سال 2003 كامل شده‌است.

*برق فشار قوي DC  (HVDC)

برق DC فشار قوي كه از سال 1997 به جريان انداخته شد. نوآوري ديگر ABB در زير زمين است. كه تكنولوژي كابل‌هاي فشار قوي پيشرفته را متحد كرد. كابل‌ها جريان مستقيم فشار قوي را براي انتقال قدرت حجيم د رفواصل طولاني و عنمدتاً زير آب بكار برده مي‌شوند.

تكنولوژي كابل‌هاي قديمي بر پايه سيستم عايقي كاغذ آغشته به روغن چسپنده سبك بنا نهاده شده است. چرا كه اين كابل‌ها فوايد تكنيكي زيادي دارند. ساخت پروسه آهسته و توليد آخر از نظر مكانيكي حساس است.  صنعت نيز زمان زيادي خود به دنبال يك كابل HVDC فشاري از نوع مورد استفاده در سيستم AC مي‌باشد.

با برق HVDC شركت ABB سيستم كابل فشار قوي همراه با ترانزيستورهاي جديد، مبدل‌ها را وارد بازار مي‌كند، كه با ساخت كابلHVDC ميزان انتقال قدرت راحتتر مي‌شود.

*كاربردهاي برق  HVDC

-         تغذيه كننده‌هاي ايزوله شده

-         شبكه‌هاي اتصال AC

-         انتقال قدرت از واحد ژنراتور كوچك

-         ايجاد شبكه DC با اتصال نقطه ضربدري

-         قابليت اطمينان شبكه توسط ولتاژ پايدار و شروع‌هاي سياه

*تأسيسات زيربنايي الكتريكي آينده

سيستم كابل‌هاي فشار قوي به عنوان پاسخ كلي از گهواره تا گور با تحويل تهيه كننده در دسترس هستند. چنين سيستم‌هايي يك هديه قديمي به خوبي يك حس تكنيكي در تجارت هستند. آن‌ها ممكن است با در‌خواست نامه شروع شوند با از ميان برداشتن خطوط اضافه بار ادامه پيدا كنند. و تأمين و نصب كابل‌هاي سيستم و در آخر كنترل دوستانه محيطي با تجهيزات قديمي را داشته باشند.

تمام درخواست‌هاي كابل تقريباض مي‌تواند به عنوان تركيب هوشمند وسايل مانيتوري، مبدل وسايل اشتراك بار، خدمات و يا حتي كنار گذاري وسايل نيز باشد.

نهنگ‌هاي اقيانوس اطلس نيز مي‌توانند آرايش ببينند. و در اينجا نوع جديدي از ضمانت‌نامه‌هاي در دسترس مي‌تواند چندين ترديد تجاري را رفع كند.

 

در رفع محدوديت بازار الكتريكي امروزه قوانيني كه مورد استفاده قرار گرفته‌اندتا حكومت كنند بر امور توليد انتقال و توزيع و همچنين بر خدمات عمومي و تأمين كننده، تغيير كرده است. بدين‌گونه است كه ناگهان يك فروشنده با تغيير اين قوانين به يك نقطه روشن تبديل مي‌شود. بنابراين بازار مجبور است بيشتر به عقايد عمومي گوش بدهد. و يك احتمال قوي نيز وجود دارد كه فرياد براي ديد و بنياد كمتر است.

همه فعالان در اين بازار جديد مجبورند هزينه‌هايشان را كاهش بدهند. و در اين زمان براي ترانسفورماتورها و سيستم‌هاي توزيعي تعهد قابليت اطمينان بالا مي‌دهند. يك طرح خوب وجود دارد كه كابل‌هاي ارتباطي ساخته خواهند شد و مورد بهره‌برداري قرار مي‌گيرند. بطور كامل در سفارش است كه ماكزيمم تكنيك و سود اقتصادي را از شبكه‌هاي الكتريكي بدست‌آورند.

+ نوشته شده در  چهارشنبه ششم آبان ۱۳۸۸ساعت 9:12  توسط مرتضی شهبازی  | 

تکنولوژی stepper motor

 

آیا تا کنون به واژه motion (حرکت) فکر کرده اید. امروزه اهمیت جابه جایی در کلیه زمینه ها احساس می شود. حرکت و سرعت تعریف جدیدی را از جهان امروز ارائه می دهد.

کنترل حرکتی در حوزه الکترونیک به معنی کنترل صحیح حرکت یک شی بر اساس فاکتور هایی مانند سرعت - مسافت- بارگیری و یا ترکیبی از کلیه موارد می باشد. امروزه سیستم های کنترل حرکتی بسیار زیادی مو جود است که می توان از stteper motors- linear stepper motors- Dc brush-... نام برد. در اینجا به توضیحات مختصری از تکنولوژی step motor ها اکتفا می کنیم.

در تئوری از stepper motor به عنوان یک شگفتی در ساده سازی یاد می شود. اساسا هر stepper یک مو تور با یک میدان مغناطیسی می باشد که خود به صورت الکتریکی رو شن شده و باعث چرخش دایرهای آرماتور آهنربا می شود.قسمت کنترل کننده حرکت از یک کابل میکرو پروسسور جهت تولید پالس های پله ای و ایجاد سیگنال های مسیر حرکت تشکیل شده است. و هر indexer بایستی قادر به انجام دستورات اجرایی باشد.
motion driver و یا همان آمپلی فایر دستورات سیگنال های رسیده از منبع را به قدرت مورد نیاز برای چرخش پره های مو تور می شود. امروزه تعداد زیادی driver با قدرت های مختلف جریان و ولتاژ در ساختار تکنولوژی یافت می شود.

هر stepper motor یک وسیله مغناطیسی است که هر پالس دیجیتال را به یک چرخش مکانیکی مانند چرخش پره تبدیل می کند. از مزیت های آن به هزینه پایین- امنیت بالا - ساده بودن و قابل استفاده بودن در هر محیط می توان اشاره کرد.

انواع stepper motor ها :
variable reluctance
permanent magnet
hybrid

چگونگی طراحی هر driver تعیین کننده نوع خروجی هر stepper motor است که دارای سه نوع full- half- microstep می باشد.
Full step:
استاندارد طراحی دارای 50 چرخندا دندانه دار و تو لید کننده 20 پالس پله ای برای چرخش مکانیکی هر عنصر است.

Half step:
به معنی آن است که مو تور می تواند دارای 400 حرکت پله ای در هر دوره باشد. در این سیستم یک چرخنده خود دارای انرژی ست که باعث چرخش تناوبی دو چرخنده دیگر می شود. half stepping یک راه حل عملی تر در صنعت است.

microstep:
یک تکنولوژی نسبتا جدید است که جریان چرخش هر چرخنده را کنترل می کند. این کنترل در سطحی انجام می شود که تقسیم کننده ای فرئی دور تری در بین قطبها قرار گیرد.

+ نوشته شده در  چهارشنبه ششم آبان ۱۳۸۸ساعت 9:11  توسط مرتضی شهبازی  | 

جبران سازي توان راكتيو

 

جبران سازي توان راكتيو يكي از ابزار بهينه سازي هزينه انرژي و برگشت سريع سـرمايه است. در طول چند سال گذشته با بهره گيري از مواد جديد و روشهاي توليد پيشرفته، خازنهايي با تلفات بسيار اندك در حجم هاي كوچك ساخته شده است. با توسـعه وتوليـد كنتاكتـورهاي خـازني و رگـولاتورهاي ميكـروپرسسوري بسيار پيشـرفته كه تضمين كننده رفتار مناسب وبهينه بانك خازني به تغييرات بار است، بانكهاي خازني كاملا قابل اعتماد گرديده‌اند. با اين وجود دلايل بسياري بر لزوم آشنايي مشاوران و مصرف كنندگان باجنبه هاي پيچيده اين موضوع وجود دارد.

 بدليل افزايش اعوجاجهاي هارمونيكي درشبكه هاي فشار ضعيف و متوسط ، طراحي بانكهاي خازني بسيار مشـكل و پيچيده شده اند. يكسو سازها، كنترلرهاي الكترونيكي موتورها، مبـدلهاي فركـانس و ديگر بارهاي الكتـرونيكي براي جبـران توان راكتيو مصرفي، نياز به خازن دارند و در عين حال اين مصرف كنندگان مولد هارمونيك هستند. در صورت نزديك بودن فركانس رزونانس مجموعه ترانس و خازن به فركانس هارمونيكها، امكان وقوع خطر بسيار محتمل است. بنابراين به منظور اجتناب از مسايل و هزينه هاي بعدي قويا پيشنهاد ميگردد تا افراد با تجربه براي دستيابي به طرحي مناسب مورد مشاوره قرارگيرند.اغلب دستگاهها و مصرف كنندگان الكتريكي براي انجام كار مفيد نيازمند مقداري توان راكتيو براي مهيا كردن شرايط لازم براي انجام كار مي باشند. بعنوان مثال " موتورهاي الكتريكي "A.C براي تبديل انرژي الكتريكي به انرژي مكانيكي، نيازمند توليد شار مغناطيسي در فاصله هوايي موتور هستند. ايجاد شار تنها توسط تـوان راكتيـو امكان پذير و با افزايش بار مكانيكي موتور مقدار توان راكتيو بيشتري مصرف مي گردد.

عمده مصرف كنندگان انرژي راكتيو عبارتند از :

1)- سيستم هاي الكترونيك قدرت

 •   الف)- مبدل هاي  AC/DC  (Rectefiers)
 •   ب)- مبدل هاي  DC/AC   (Inverters)
 •   ج)- مبدل هاي  AC/AC   (Converters)
 •   د)- چاپرها Choppers ))

2) مصرف كنندگان يا تجهيزاتي كه داراي مشخصه غير خطي هستند.

3) مصرف كنندگاني كه در شكل موج ولتاژ محل تغذيه خود اعوجاج (هارمونيك) ايجاد مي‌نمايند .

4) متعادل ساز هاي بار هاي نا متعادل

5) تثبيت كنندههاي ولتاژ

6) كورههاي القايي

7) كورههاي قوس الكتريكي

8) سيستم هاي جوشكاري AC , DC

همانگونه كه ذكر شد مصرف انرژي راكتيو اجتناب ناپذير است.

انتقال انرژي راكتيو، انتقال جريان الكتريكي است و انتقالش نيازمند به كابل با سطح مقطع بزرگتر، دكل هاي فشار قوي مقاومتر و در نتيجه هزينه هاي مازاد است. همچنين افزايش تلفات الكتريكي و كاهش راندمان شبكه را نيز به همراه دارد. در مواردي مانند كاربردهاي الكترونيك قدرت و متعادل سازي بارهاي نامتعادل حتي انتقال انرژي راكتيو هم كار ساز نبوده و بايد انرژي در محل توليد گردد.

خازن اصطلاحا توليد كننده انرژي راكتيو است، اما خازن توان راكتيو توليد نكرده بلكه مصرف كننده آن نيز ميباشد. فقط در زماني كه سلف انرژي راكتيو در خود ذخيره مي نمايد (ازشبكه مي كشد) خازن، انرژي ذخيره شده خود را به شبكه تحويل مي دهد و در زماني كه سلف انرژي ذخيره شده اش را به شبكه پس مي دهد خازن از شبكه انرژي مي كشد. حال اگر سلف و خازن در كنار هم قرار گيرند، هنگاميكه خازن انرژي مي دهد سلف آن انرژي را مي گيرد و زماني كه خازن انرژي مي گيرد سلف انرژي مي دهد كه موجب تعادل انرژي بين سلف و خازن گشته و ديگر تبادل انرژي بين مصرف كننده و شبكه صورت نمي گيرد.

+ نوشته شده در  چهارشنبه ششم آبان ۱۳۸۸ساعت 9:9  توسط مرتضی شهبازی  | 

بارهای هارمونیک

 

مقدمه: هنگامي‎‎كه استفاده از مبدل‎هاي الكترونيك قدرت در اواخر دهه 1970 معمول گرديد، توجه بسياري از مهندسين شركت‎هاي برق درمورد توانايي پذيرش اعوجاج هارمونيكي توسط سيستم‎هاي قدرت را برانگيخت . پيش‎‎بيني‎هاي مأيوس‎‎كننده‎‎اي از سرنوشت سيستم‎‎هاي قدرت درصورت اجازه استفاده ازاين تجهيزات انجام گرفت. درحالي‎‎كه بعضي ازاين نگراني‎ها احتمالاً بيش از حد قلمداد گرديدند، ولي بررسي مفهوم كيفيت برق مديون اين افراد به‎دليل پيگيري آنها درمورد اين مسئله مي‎‎باشد.
بروز هارمونيك در سيستم‎هاي برق اولين پيامد عناصر غيرخطي در شبكه است. به‎‎‎خاطر گسترش فزاينده استفاده از عناصر غيرخطي در سيستم‎‎هاي برق، مانند راه‎‎اندازها (درايورهاي تنظيم سرعت) و مبدل‎‎هاي الكترونيكي قدرت، مقدار هارمونيك شكل موج جريان و ولتاژ به‎‎‎طور چشمگيري افزايش يافته است و بنابراين اهميت موضوع كاملاً مشخص است.بررسي مسائل هارمونيك‎‎ها منجر به تحقيقاتي گرديد كه نتايج آن نقطه‎‎نظرات متعددي درمورد كيفيت برق بود. به‎‎نظر برخي از محققين، اعوجاج هارمونيكي هنوز مهمترين مسئلـه كيفيت برق مي‎‎باشد. مسائل هارمونيكي با بسياري از قوانين معمولي طراحي سيستم‎هاي قدرت و عملكرد آن تحت فركانس اصلي مغاير است. بنابراين مهندس برق با پديده‎‎هاي ناآشنايي روبرو مي‎‎شود كه نياز به ابزار پيچيده و تجهيزات پيشرفته براي حل مشكلات و تجزيه و تحليل آنها دارد. گرچه تحليل مسائل هارمونيكي مي‎‎تواند دشوار باشد، ولي خوشبختانه همة سيستم قدرت داراي مشكل هارمونيكي نيست و فقط درصد كمي از فيدرهاي مربوط به سيستم‎هاي توزيع تحت‎‎تأثير عوامل ناشي از هارمونيك‎‎ها قرار مي‎‎گيرند. مشتركين برق در صورت وجود هارمونيك‎ها مشكلات زيادتري از شركت‎هاي برق را تحمل مي‎كنند. مشتركين صنعتي كه از محركه‎‎هاي موتور با قابليت تنظيم سرعت، كوره‎‎هاي قوس الكتريكي، كوره‎‎هاي القايي، يكسوكننده‎‎ها ، اينورترها، دستگاه‎‎هاي جوش و نظاير آن استفاده مي‎‎كنند، نسبت به مسائل ناشي از اعوجاج هارمونيكي ضربه‎‎پذيرتر از بقية مشتركين مي‎باشند.

اعوجاج هارمونيكي يك پديده جديد در سيستم‎هاي قدرت به شمار نمي‎رود. نگراني ناشي از اعوجاج در بسياري از دوره‎ها درسيستم‎هاي قدرت الكتريكي جريان متناوب وجود داشته و دنبال شده است. جستجوي منابع و مطالب تكنيكي دهه‎هاي قبل نشان مي‎دهد كه مقالات مختلفي دررابطه با اين موضوع انتشار يافته است. اولين منابع هارمونيكي شناخته‎‎شده، ترانسفورماتورها بودند و اولين مشكل نيز در سيستم‎هاي تلفن پديد آمد. استفاده گروهي از لامپ‎هاي قوس الكتريك به‎‎‎دليل مؤلفه‎هاي هارمونيكي توجهات خاصي را برانگيخت ولي اين مسائل به اندازه اهميت مسئله مبدل‎هاي الكترونيك قدرت در سال‎هاي اخير نبوده است.

خوشبختانه در طي اين سال ها پژوهشگران متوجه شده اند كه اگر سيستم انتقال به نحو مناسبي طراحي گردد، به‎‎نحوي كه بتواند مقدار توان مورد نياز بارها را به راحتي تأمين نمايد، احتمال ايجاد مشكل ناشي از هارمونيك‎ها براي سيستم قدرت بسيار كم خواهدبود، گرچه اين هارمونيك‎ها مي‎توانند موجب مسائلي در سيستم‎هاي مخابراتي شوند. اغلب در سيستم‎هاي قدرت مشكلات زماني بروز مي‎كنند كه خازن‎هاي موجود در سيستم باعث ايجاد تشديد دريك فركانس هارمونيكي گردند. دراين شرايط اغتشاشات و اعوجاجات، بسيار بيش از مقادير معمول مي‎گردند. امكان ايجاد اين مشكلات در مورد مراكز كوچك مصرف وجود دارد ولي شرايط بدتر در سيستم‎هاي صنعتي به‎دليل درجه زيادي از تشديد رخ مي‎دهد.

علت ايجاد اعوجاج هارمونيكي
اعوجاج هارمونيكي در سيستم‎هاي قدرت ناشي از عناصر غيرخطي مي‎باشد. عنصر غيرخطي عنصري است كه جريان آن متناسب با ولتاژ اعمالي نمي‎باشد افزايش چند درصدي ولتاژ ممكن است باعث شود كه جريان دوبرابر شده و نيز موج جريان شكل ديگري به خود بگيرد. اين مورد ساده اي از منبع توليد اعوجاج در سيستم قدرت مي‎باشد.
 
هر شكل موج اعوجاجي پريوديك را مي‎توان به صورت جمع موج‎هاي سينوسي بيان نمود. يعني وقتي كه شكل موج از يك سيكل به سيكل ديگر تغيير نكند، اين موج را مي‎توان به صورت جمع امواج سينوسي خالص كه درآن فركانس هر موج سينوسي، مضرب صحيحي از فركانس اصلي موج اعوجاجي است نمايش داد. اين موج‎هاي سينوسي كه فركانس آن‎ها ضريب صحيحي از فركانس اصلي مي‎باشند، هارمونيك‎هاي مؤلفه اصلي گويند. جمع اين موج‎هاي سينوسي به سري فوريه معروف است اين مفهوم رياضي اولين بار توسط فوريه رياضيدان فرانسوي مورد توجه قرار گرفت.

مزاياي فني و اقتصادي كاهش هارمونيك‎‎ها
اگرچه بحث تفصيلي درمورد خسارات هارمونيك‎‎ها ، پيچيده است ولي مي‎توان در يك جمع‎‎بندي اجمالي مزاياي كاهش هارمونيك‎‎ها را به‎شرح زير بيان نمود :
1)كاهش تلفات تجهيزات الكتريكي و شبكه برق‎‎رساني
2)آزادسازي ظرفيت تجهيزات شبكه مانند موتورهاي الكتريكي و ترانسفورماتورها
3)افزايش طول عمر تجهيزات به‎دليل كاهش تلفات و كاهش درجه حرارت
4)كاهش احتمال رزونانس موازي و سري در شبكه
5)افزايش راندمان موتورهاي الكتريكي
6)كاهش خطاي عملكرد رله‎‎ها ، تجهيزات كنترلي و حفاطتي شبكه ناشي از تأثيرات هارمونيك‎‎ها
7)كاهش خطاي قرائت دستگاه‎‎هاي اندازه‎گيري و كنتورها و در نتيجه كاهش خطاي مبالغ دريافتي از مشتركين 
عملكرد بهتر تجهيزات شبكه و مشتركين از جمله ماشين‎‎هاي الكتريكي به‎دليل كاهش اثر گشتاورهاي مخالف به‎واسطه برخي از هارمونيك‎‎ها
9)بهبود رضايت مشتركين به‎دليل بهبود كيفيت توان

تجهيزات آسيب‎‎پذير
موتورهاي الكتريكي ازجمله وسايلي هستند كه درمعرض بيشترين اثر نامطلوب هارمونيك‎ها قراردارند، هارمونيك حاصل‎‎از ولتاژ تغذيه باعث تلفات بالاتر در موتورهاي الكتريكي شده كه باعث كاهش ظرفيت‎ نامي مي‎‎شود. كاهش عمر و فرسوده شدن عايق‎‎بندي موتور به‎‎‎خاطر افزايش دماي داخلي بالاتراز ميزان نامي، از ديگر اثرات نامطلوب هارمونيك‎ها در موتورهاي الكتريكي است.
سيستم عايق‎‎بندي آسيب‎‎پذيرترين قسمت يك موتور الكتريكي درمقابل افزايش دماي حاصل‎‎از هارمونيك است.تسريع در‎ فرسايش، خطا و مشكلات عايقي و كاهش عمر معمول‎‎ترين نشانه‎‎هاي مشاهده شده در سيستم‎هاي عايقيِ درمعرض اضافه حرارت، مي‎‎باشد.
 
منابع توليد هارمونيك
پيدايش عناصر نيمه هادي و المان‎‎هاي غيرخطي نظير ديود ، تريستور و ... و استفادة فراوان از آنها در شبكه‎‎هاي قدرت عامل جديدي براي ايجاد هارمونيك در سيستم‎هاي قدرت به‎وجود آورد. كاربرد اين عناصر را مي‎توان در تجهيزات و سيستم‎هاي قدرت زير ديد:
-         كوره‎هاي قوس الكتريكي و القايي
-         يكسوكننده‎‎ها و مبدل‎‎هاي الكترونيك قدرت
-         تجهيزات مورد استفاده در كنترل‎‎كننده‎هاي سرعت ماشين‎هاي الكتريكي ( VSD)
-         كاربرد SVC بعنوان ابزار مهمي دركنترل توان راكتيو
-         بارهاي غيرخطي شامل دستگاه‎‎هاي جوشكاري
-         جريان مغناطيسي ترانسفورماتور
از سوي ديگر عوامل زير را نيز مي‎توان به عنوان توليدكنندة هارمونيك در نظر گرفت:
-         توليد شكل موج غير سينوسي توسط ماشين‎هاي سنكرون ناشي از وجود شيارها و عدم توزيع يكنواخت سيم‎‎پيچي‎هاي استاتور
-         توزيع غير سينوسي فوران مغناطيسي در ماشين‎هاي سنكرون
همچنين صنايع زير را مي‎توان از جمله عوامل توليد هارمونيك در شبكه‎هاي الكتريكي محسوب نمود:
-    صنايع شامل مجتمع‎هاي شيميايي و پتروشيمي و نيز صنايع ذوب آلومينيم كه از يكسوكننده‎هاي پرقدرت براي توليد برق DC مورد نيـاز انجام فرآيندهاي شيميـائي و ذوب آلومينيـم استفـاده مي‎كنند. با توجـه به قـدرت بالا، اين يكسـوكننده‎ها هارمونيك قابل ملاحظه‎اي در شبكة قدرت به وجود مي‎آورند.
-    استفاده از سيستم‎هاي الكترونيك قدرت در سيستم حمل و نقل برقي مانند اتوبوس برقي و متروها باعث مي‎شود سطوح زيادي از هارمونيك به سيستم توزيع تزريق شود.
-    بارهاي غيرخطي مانند كوره‎هاي قوس الكتريكي كه در صنايع ذوب‎‎آهن استفاده مي‎شود از عوامل توليد هارمونيك در مقياس بزرگ مي‎باشند.

+ نوشته شده در  چهارشنبه ششم آبان ۱۳۸۸ساعت 9:8  توسط مرتضی شهبازی  | 

BTS چیست؟

 

در شبکه موبایل اولین بخشی که مستقیما با گوشی موبایل در ارتباط است به لفظ عوام آنتن موبایل و به تعبیر تخصصی BTS که مخفف Base Tranceiver Station است، می باشد .

 • هدف از راه اندازی ایستگاههای بی تی اس دو مورد است:
  1.تامین پوشش رادیوپی(بیشتر در جاده ها و یا نقاطی که سیگنال ضعیف هست)
  2.تامین نیاز های ترافیکی
 • برد هرآنتن در مناطق صاف و کاملا هموار حداکثر حدود 30 تا 35 کیلومتر می باشد ولی برد مفید 20 کیلومتر است.
 • زمانی که سیگنال رسیده از ایستگاه مقابل از سیگنال دریافتی ار سیگنال پشت سر قوی تر باشه قسمت گیرنده موبایل شما بروی فرکانس سیگنال قوی تر یا قوی ترین(در حالتی که از چند ایستگاه سیگنال دریافت می شه مثل داخل شهر ها) سوئیچ خواهد کرد به این عمل handover می گویند و در چند نانو ثانیه رخ می دهد و برای انسان قابل تشخیص نیست.  2- تعداد مشترکین زیاد در محدوده BTS مذکور: اگر قرار باشد BTS مذکور برد زیادی در سطح شهر داشته باشد از شمال تا جنوب شهر باید مشترک بپذیرد واین ممکن نیست .عملا ظرفیت هر BTS با توجه به مشترکین آن منطقه تعیین می شود در نتیجه باید از تشعشع بیخودی آنتن در دیگر مناطق جلوگیری کرد ( با کاهش ارتفاع و افزایش تیلت آنتها به سمت زمین).

  هر سلول 3 سکتور دارد که در هر سکتور حداکثر چهار TRX فعال می شود به ازای هر TRX هشت مشترک می توانند همزمان صحبت کنند پس هر ایستگاه حداکثر 96 مشترک را برای مکالمه پشتیبانی می کند.
  TRX مخفف transciever یعنی مجموع فرستنده و گیرنده میباشد. (transmitter & receiver) و به واحدی اطلاق میشود که وظیفه ارسال و دریافت اطلاعات را به عهده دارد.
  هر BTS شامل 2 یا ۴ TRX (بسته به آرایش و ظرفیت مورد نیاز) است و هر یک شامل 8 کانال می باشد که می تواند هر 8 کانال جهت برقراری مکالمه اختصاص داده شود. البته بعضی TRX ها شامل کانالهایی برای ارسال اطلاعات عمومی به مشترکین و یا حمل اطلاعات سیگنالینگی می باشد.

  در شکل زیر BTS نشان داده شده است .
  البته شما آن را بر فراز مراکز مخابراتی و یا پشت بامها دیده اید!!  در تصویر زیر پنل آنتن نمایش داده شده است البته شما ممکن است در بعضی نقاط ترکیب این پنل ها را متفاوت با تصویر ببینید .

  این تفاوت در تعداد هر کدام از این پنل ها در یک جهت می باشد در شکل زیر در هر جهت یک پنل دیده می شود در ایران شما ممکن است در هر جهت دو یا سه پنل ببینید این تفاوت صرفا به خاطر نوع سیستم (دستگاه) استفاده شده است و هیچ ربطی به ظرفیت آنتن ندارد  این پنلها توسط کابلهای ضخیم سیاه رنگی که به آن فیدر -FEEDER - می گویند به دستگاه BTS متصل است .فیدرها نوعی کابل درون تهی هستند و در آن یک لوله مسی قرار گرفته و موج بر می باشد .

  همانطور که می دانید در فرکانسهای بالا الکترونها از پوسته عبور می کنند برای همین برای انتقال از موج بر استفاده می شود نه سیم.

  در شکل زیر دستگاه BTS درون کانکس قرار گرفته است.  در شکل زیر دستگاه BTS نشان داده شده است این مدل یکی از مدلهای زیمنس آلمان است که در ایران از آن زیاد استفاده شده است.  در نهایت توسط خطوط انتقال این دستگاه به دستگاه دیگری به نام BSC که وظیفه مدیریت بین چند BTS را دارد متصل می شود.

  ALKATEL -فرانسه


   
   

   
  SIEMENS-المان


   
   
  ERICSSON-سویدن  وظایف یک BTS بطور مختصر در زیر آمده است که بعدا شرح آنها خواهد آمد

  • Base Transceiver Station (BTS
  • Encodes
  • encrypts
  • multiplexes
  • modulates and feeds the RF signals to the antenna.Frequency hopping
  • Communicates with Mobile station and BSC
  • Consists of Transceivers (TRX) units

   1-رمزنگاری-پنهان نمودن-مالتی پلکس-مدولاسیون سیکنالهای ارسالی و دریافتی
   2-تهیه سیگنال RF برای آنتن
   3-همزمانی سیگنال و زمان به MS
   4-تخصیص فرکانس به موبایل (downlink and uplink)
   5-کنترل پارامترهای handover بین MS و BTS که از طرف BSC تعیین میشود
   6-آنالایز و اندازه گیری سیگنال های دریافتی از MS
   7-معرفی و تعیین BTS های همسایه به MS برای تصمیم گیری MS به handover
   8-تخصیص کانالهای ترافیکی و سیگنالینگ به MS به دو صورت Fullrate and Halfrate
   9-ارسال فرکانس به صورت Hopping اگر این پارامتر فعال باشد
   10-کنترل و تعیین Timing Advance به MS
  • ببخشید اگه ربط زیادی به وبلاگمون نداشت و

   در شبکه موبایل اولین بخشی که مستقیما با گوشی موبایل در ارتباط است به لفظ عوام آنتن موبایل و به تعبیر تخصصی BTS که مخفف Base Tranceiver Station است، می باشد .

  • هدف از راه اندازی ایستگاههای بی تی اس دو مورد است:
   1.تامین پوشش رادیوپی(بیشتر در جاده ها و یا نقاطی که سیگنال ضعیف هست)
   2.تامین نیاز های ترافیکی
  • برد هرآنتن در مناطق صاف و کاملا هموار حداکثر حدود 30 تا 35 کیلومتر می باشد ولی برد مفید 20 کیلومتر است.
  • زمانی که سیگنال رسیده از ایستگاه مقابل از سیگنال دریافتی ار سیگنال پشت سر قوی تر باشه قسمت گیرنده موبایل شما بروی فرکانس سیگنال قوی تر یا قوی ترین(در حالتی که از چند ایستگاه سیگنال دریافت می شه مثل داخل شهر ها) سوئیچ خواهد کرد به این عمل handover می گویند و در چند نانو ثانیه رخ می دهد و برای انسان قابل تشخیص نیست.   2- تعداد مشترکین زیاد در محدوده BTS مذکور: اگر قرار باشد BTS مذکور برد زیادی در سطح شهر داشته باشد از شمال تا جنوب شهر باید مشترک بپذیرد واین ممکن نیست .عملا ظرفیت هر BTS با توجه به مشترکین آن منطقه تعیین می شود در نتیجه باید از تشعشع بیخودی آنتن در دیگر مناطق جلوگیری کرد ( با کاهش ارتفاع و افزایش تیلت آنتها به سمت زمین).

   هر سلول 3 سکتور دارد که در هر سکتور حداکثر چهار TRX فعال می شود به ازای هر TRX هشت مشترک می توانند همزمان صحبت کنند پس هر ایستگاه حداکثر 96 مشترک را برای مکالمه پشتیبانی می کند.
   TRX مخفف transciever یعنی مجموع فرستنده و گیرنده میباشد. (transmitter & receiver) و به واحدی اطلاق میشود که وظیفه ارسال و دریافت اطلاعات را به عهده دارد.
   هر BTS شامل 2 یا ۴ TRX (بسته به آرایش و ظرفیت مورد نیاز) است و هر یک شامل 8 کانال می باشد که می تواند هر 8 کانال جهت برقراری مکالمه اختصاص داده شود. البته بعضی TRX ها شامل کانالهایی برای ارسال اطلاعات عمومی به مشترکین و یا حمل اطلاعات سیگنالینگی می باشد.

   در شکل زیر BTS نشان داده شده است .
   البته شما آن را بر فراز مراکز مخابراتی و یا پشت بامها دیده اید!!   در تصویر زیر پنل آنتن نمایش داده شده است البته شما ممکن است در بعضی نقاط ترکیب این پنل ها را متفاوت با تصویر ببینید .

   این تفاوت در تعداد هر کدام از این پنل ها در یک جهت می باشد در شکل زیر در هر جهت یک پنل دیده می شود در ایران شما ممکن است در هر جهت دو یا سه پنل ببینید این تفاوت صرفا به خاطر نوع سیستم (دستگاه) استفاده شده است و هیچ ربطی به ظرفیت آنتن ندارد   این پنلها توسط کابلهای ضخیم سیاه رنگی که به آن فیدر -FEEDER - می گویند به دستگاه BTS متصل است .فیدرها نوعی کابل درون تهی هستند و در آن یک لوله مسی قرار گرفته و موج بر می باشد .

   همانطور که می دانید در فرکانسهای بالا الکترونها از پوسته عبور می کنند برای همین برای انتقال از موج بر استفاده می شود نه سیم.

   در شکل زیر دستگاه BTS درون کانکس قرار گرفته است.   در شکل زیر دستگاه 

   در شبکه موبایل اولین بخشی که مستقیما با گوشی موبایل در ارتباط است به لفظ عوام آنتن موبایل و به تعبیر تخصصی BTS که مخفف Base Tranceiver Station است، می باشد .

  • هدف از راه اندازی ایستگاههای بی تی اس دو مورد است:
   1.تامین پوشش رادیوپی(بیشتر در جاده ها و یا نقاطی که سیگنال ضعیف هست)
   2.تامین نیاز های ترافیکی
  • برد هرآنتن در مناطق صاف و کاملا هموار حداکثر حدود 30 تا 35 کیلومتر می باشد ولی برد مفید 20 کیلومتر است.
  • زمانی که سیگنال رسیده از ایستگاه مقابل از سیگنال دریافتی ار سیگنال پشت سر قوی تر باشه قسمت گیرنده موبایل شما بروی فرکانس سیگنال قوی تر یا قوی ترین(در حالتی که از چند ایستگاه سیگنال دریافت می شه مثل داخل شهر ها) سوئیچ خواهد کرد به این عمل handover می گویند و در چند نانو ثانیه رخ می دهد و برای انسان قابل تشخیص نیست.   2- تعداد مشترکین زیاد در محدوده BTS مذکور: اگر قرار باشد BTS مذکور برد زیادی در سطح شهر داشته باشد از شمال تا جنوب شهر باید مشترک بپذیرد واین ممکن نیست .عملا ظرفیت هر BTS با توجه به مشترکین آن منطقه تعیین می شود در نتیجه باید از تشعشع بیخودی آنتن در دیگر مناطق جلوگیری کرد ( با کاهش ارتفاع و افزایش تیلت آنتها به سمت زمین).

   هر سلول 3 سکتور دارد که در هر سکتور حداکثر چهار TRX فعال می شود به ازای هر TRX هشت مشترک می توانند همزمان صحبت کنند پس هر ایستگاه حداکثر 96 مشترک را برای مکالمه پشتیبانی می کند.
   TRX مخفف transciever یعنی مجموع فرستنده و گیرنده میباشد. (transmitter & receiver) و به واحدی اطلاق میشود که وظیفه ارسال و دریافت اطلاعات را به عهده دارد.
   هر BTS شامل 2 یا ۴ TRX (بسته به آرایش و ظرفیت مورد نیاز) است و هر یک شامل 8 کانال می باشد که می تواند هر 8 کانال جهت برقراری مکالمه اختصاص داده شود. البته بعضی TRX ها شامل کانالهایی برای ارسال اطلاعات عمومی به مشترکین و یا حمل اطلاعات سیگنالینگی می باشد.

   در شکل زیر BTS نشان داده شده است .
   البته شما آن را بر فراز مراکز مخابراتی و یا پشت بامها دیده اید!!   در تصویر زیر پنل آنتن نمایش داده شده است البته شما ممکن است در بعضی نقاط ترکیب این پنل ها را متفاوت با تصویر ببینید .

   این تفاوت در تعداد هر کدام از این پنل ها در یک جهت می باشد در شکل زیر در هر جهت یک پنل دیده می شود در ایران شما ممکن است در هر جهت دو یا سه پنل ببینید این تفاوت صرفا به خاطر نوع سیستم (دستگاه) استفاده شده است و هیچ ربطی به ظرفیت آنتن ندارد   این پنلها توسط کابلهای ضخیم سیاه رنگی که به آن فیدر -FEEDER - می گویند به دستگاه BTS متصل است .فیدرها نوعی کابل درون تهی هستند و در آن یک لوله مسی قرار گرفته و موج بر می باشد .

   همانطور که می دانید در فرکانسهای بالا الکترونها از پوسته عبور می کنند برای همین برای انتقال از موج بر استفاده می شود نه سیم.

   در شکل زیر دستگاه BTS درون کانکس قرار گرفته است.   در شکل زیر دستگاه BTS نشان داده شده است این مدل یکی از مدلهای زیمنس آلمان است که در ایران از آن زیاد استفاده شده است.   در نهایت توسط خطوط انتقال این دستگاه به دستگاه دیگری به نام BSC که وظیفه مدیریت بین چند BTS را دارد متصل می شود.

   ALKATEL -فرانسه


    
    
   NOKIA-فنلند


   SIEMENS-المان


    
    
   ERICSSON-سویدن   وظایف یک BTS بطور مختصر در زیر آمده است که بعدا شرح آنها خواهد آمد

   • Base Transceiver Station (BTS
   • Encodes
   • encrypts
   • multiplexes
   • modulates and feeds the RF signals to the antenna.Frequency hopping
   • Communicates with Mobile station and BSC
   • Consists of Transceivers (TRX) units

    1-رمزنگاری-پنهان نمودن-مالتی پلکس-مدولاسیون سیکنالهای ارسالی و دریافتی
    2-تهیه سیگنال RF برای آنتن
    3-همزمانی سیگنال و زمان به MS
    4-تخصیص فرکانس به موبایل (downlink and uplink)
    5-کنترل پارامترهای handover بین MS و BTS که از طرف BSC تعیین میشود
    6-آنالایز و اندازه گیری سیگنال های دریافتی از MS
    7-معرفی و تعیین BTS های همسایه به MS برای تصمیم گیری MS به handover
    8-تخصیص کانالهای ترافیکی و سیگنالینگ به MS به دو صورت Fullrate and Halfrate
    9-ارسال فرکانس به صورت Hopping اگر این پارامتر فعال باشد
    10-کنترل و تعیین Timing Advance به MS
   BTS نشان داده شده است این مدل یکی از مدلهای زیمنس آلمان است که در ایران از آن زیاد استفاده شده است.  • در نهایت توسط خطوط انتقال این دستگاه به دستگاه دیگری به نام BSC که وظیفه مدیریت بین چند BTS را دارد متصل می شود.

   ALKATEL -فرانسه


    
    
   NOKIA-فنلند


   SIEMENS-المان


    
    
   ERICSSON-سویدن   وظایف یک BTS بطور مختصر در زیر آمده است که بعدا شرح آنها خواهد آمد

   • Base Transceiver Station (BTS
   • Encodes
   • encrypts
   • multiplexes
   • modulates and feeds the RF signals to the antenna.Frequency hopping
   • Communicates with Mobile station and BSC
   • Consists of Transceivers (TRX) units

    1-رمزنگاری-پنهان نمودن-مالتی پلکس-مدولاسیون سیکنالهای ارسالی و دریافتی
    2-تهیه سیگنال RF برای آنتن
    3-همزمانی سیگنال و زمان به MS
    4-تخصیص فرکانس به موبایل (downlink and uplink)
    5-کنترل پارامترهای handover بین MS و BTS که از طرف BSC تعیین میشود
    6-آنالایز و اندازه گیری سیگنال های دریافتی از MS
    7-معرفی و تعیین BTS های همسایه به MS برای تصمیم گیری MS به handover
    8-تخصیص کانالهای ترافیکی و سیگنالینگ به MS به دو صورت Fullrate and Halfrate
    9-ارسال فرکانس به صورت Hopping اگر این پارامتر فعال باشد
    10-کنترل و تعیین Timing Advance به MS
   • در شبکه موبایل اولین بخشی که مستقیما با گوشی موبایل در ارتباط است به لفظ عوام آنتن موبایل و به تعبیر تخصصی BTS که مخفف Base Tranceiver Station است، می باشد .

   • هدف از راه اندازی ایستگاههای بی تی اس دو مورد است:
    1.تامین پوشش رادیوپی(بیشتر در جاده ها و یا نقاطی که سیگنال ضعیف هست)
    2.تامین نیاز های ترافیکی
   • برد هرآنتن در مناطق صاف و کاملا هموار حداکثر حدود 30 تا 35 کیلومتر می باشد ولی برد مفید 20 کیلومتر است.
   • زمانی که سیگنال رسیده از ایستگاه مقابل از سیگنال دریافتی ار سیگنال پشت سر قوی تر باشه قسمت گیرنده موبایل شما بروی فرکانس سیگنال قوی تر یا قوی ترین(در حالتی که از چند ایستگاه سیگنال دریافت می شه مثل داخل شهر ها) سوئیچ خواهد کرد به این عمل handover می گویند و در چند نانو ثانیه رخ می دهد و برای انسان قابل تشخیص نیست.    2- تعداد مشترکین زیاد در محدوده BTS مذکور: اگر قرار باشد BTS مذکور برد زیادی در سطح شهر داشته باشد از شمال تا جنوب شهر باید مشترک بپذیرد واین ممکن نیست .عملا ظرفیت هر BTS با توجه به مشترکین آن منطقه تعیین می شود در نتیجه باید از تشعشع بیخودی آنتن در دیگر مناطق جلوگیری کرد ( با کاهش ارتفاع و افزایش تیلت آنتها به سمت زمین).

    هر سلول 3 سکتور دارد که در هر سکتور حداکثر چهار TRX فعال می شود به ازای هر TRX هشت مشترک می توانند همزمان صحبت کنند پس هر ایستگاه حداکثر 96 مشترک را برای مکالمه پشتیبانی می کند.
    TRX مخفف transciever یعنی مجموع فرستنده و گیرنده میباشد. (transmitter & receiver) و به واحدی اطلاق میشود که وظیفه ارسال و دریافت اطلاعات را به عهده دارد.
    هر BTS شامل 2 یا ۴ TRX (بسته به آرایش و ظرفیت مورد نیاز) است و هر یک شامل 8 کانال می باشد که می تواند هر 8 کانال جهت برقراری مکالمه اختصاص داده شود. البته بعضی TRX ها شامل کانالهایی برای ارسال اطلاعات عمومی به مشترکین و یا حمل اطلاعات سیگنالینگی می باشد.

    در شکل زیر BTS نشان داده شده است .
    البته شما آن را بر فراز مراکز مخابراتی و یا پشت بامها دیده اید!!    در تصویر زیر پنل آنتن نمایش داده شده است البته شما ممکن است در بعضی نقاط ترکیب این پنل ها را متفاوت با تصویر ببینید .

    این تفاوت در تعداد هر کدام از این پنل ها در یک جهت می باشد در شکل زیر در هر جهت یک پنل دیده می شود در ایران شما ممکن است در هر جهت دو یا سه پنل ببینید این تفاوت صرفا به خاطر نوع سیستم (دستگاه) استفاده شده است و هیچ ربطی به ظرفیت آنتن ندارد    این پنلها توسط کابلهای ضخیم سیاه رنگی که به آن فیدر -FEEDER - می گویند به دستگاه BTS متصل است .فیدرها نوعی کابل درون تهی هستند و در آن یک لوله مسی قرار گرفته و موج بر می باشد .

    همانطور که می دانید در فرکانسهای بالا الکترونها از پوسته عبور می کنند برای همین برای انتقال از موج بر استفاده می شود نه سیم.

    در شکل زیر دستگاه BTS درون کانکس قرار گرفته است.    در شکل زیر دستگاه BTS نشان داده شده است این مدل یکی از مدلهای زیمنس آلمان است که در ایران از آن زیاد استفاده شده است.    در نهایت توسط خطوط انتقال این دستگاه به دستگاه دیگری به نام BSC که وظیفه مدیریت بین چند BTS را دارد متصل می شود.

    ALKATEL -فرانسه


     
     
    NOKIA-فنلند


    SIEMENS-المان


     
     
    ERICSSON-سویدن    وظایف یک BTS بطور مختصر در زیر آمده است که بعدا شرح آنها خواهد آمد

    • Base Transceiver Station (BTS
    • Encodes
    • encrypts
    • multiplexes
    • modulates and feeds the RF signals to the antenna.Frequency hopping
    • Communicates with Mobile station and BSC
    • Consists of Transceivers (TRX) units

     1-رمزنگاری-پنهان نمودن-مالتی پلکس-مدولاسیون سیکنالهای ارسالی و دریافتی
     2-تهیه سیگنال RF برای آنتن
     3-همزمانی سیگنال و زمان به MS
     4-تخصیص فرکانس به موبایل (downlink and uplink)
     5-کنترل پارامترهای handover بین MS و BTS که از طرف BSC تعیین میشود
     6-آنالایز و اندازه گیری سیگنال های دریافتی از MS
     7-معرفی و تعیین BTS های همسایه به MS برای تصمیم گیری MS به handover
     8-تخصیص کانالهای ترافیکی و سیگنالینگ به MS به دو صورت Fullrate and Halfrate
     9-ارسال فرکانس به صورت Hopping اگر این پارامتر فعال باشد
     10-کنترل و تعیین Timing Advance به MS
    • ببخشید اگه ربط زیادی به وبلاگمون نداره و بی تی اس نوکیارو هم نداشتیم
 • + نوشته شده در  چهارشنبه ششم آبان ۱۳۸۸ساعت 9:7  توسط مرتضی شهبازی  | 

  مونيتورينگ حركت لبه روتور در ژنراتورهاي آبي

   

  شركت خدمات برق رساني عمومي Chelan County (واقع در واشنگتن) در بخشي از سياست بهسازي و نوسازي اقدام به نصب اسكنرهايي بر روي روتور يازده واحد ژنراتوري نيروگاه كرده است. اين اسكنرها از شركت Benty Nevada`s Hydro Scan خريداري شده اند.

  اين اسكنرها با استفاده از سنسورهاي حرارتي، فاصله هوايي، تخليه جزيي،‌ ميدان مغناطيسي و ميدان الكتريكي، امكان نظارت و كنترل ژنراتورهاي در حال بهره برداري را ايجاد مي كنند. اخيرا چندين نمونه سنسور مكانيكي به انواع تجهيزات اندازه گيري موجود هيدوراسكن اضافه شده اند. از جمله اين سنسورها مي‌توان از كرنش سنج متصل به روتور، ترموكوپل و سنسور جابجايي سنج نام برد. سنسور جابجايي سنج لبه روتور RDS - Rim Displacement Sensor ، يكي از سنسورهاي مورد استفاده مي باشد.  در سال 1970 هفت دستگاه ژنراتور وستينگهاوس واقع در نيروگاه Rocky Reach نصب شد كه مشخصه‌هاي نامي اين ژنراتورها به شرح زير است:

  IDC = 1150A و VDC = 375V و 4120A و 15KV و PF= 0. 95 و 107MVA‌

  با گذشت چند سال از بهره برداري اين ژنراتورها مشاهده شد كه لبه روتور اين ژنراتورها به تدريج جمع (Shrink) مي شود علائم آن هم شامل گردگرفتگي و ساييدگي اطراف كليدهاي فنري بود. يكي از حوادثي كه اخيرا رخ داده بود و اهميت اين مشكل را نشان مي‌دهد اين بود كه ماده ائي از محرك مربوط به كليد فنري از محل خود خارج شده و سيم پيچي روتور و استاتور را به هم اتصال داده است. شكل (1) قسمت عنكبوتي (Spider) و لبه روتور را نشان مي‌دهد. به منظور تعيين و سنجش ميزان كوچك شدن (چروكيدگي) لبه روتور، پرسنل Chelan County تقاضا كردند كه عملكرد سنسورهاي به كار رفته جهت كنترل و نظارت حركت لبه روتور واحد در حال كار را بررسي كنند. مشخص شد كه سنسورهاي جابجايي سنج با رنج 0 تا 1/0 اينچ و دقت 001/0 اينچ مي‌توانند براي اندازه گيري حركت نسبي بين عنكبوتي روتور(Spider) و لبه روتور بكار روند

  لبه مياني روتور

  سنسورهاي جابجايي سنج طوري نصب شده بودند كه حركت نسبي بين لبه روتور و بازوي عنكبوتي روتور (Spider) را اندازه گيري كنند. به كار بردن سيستم RDS بوسيله استفاده از سيستم هيدروسكن، باتوجه به قابليت آن در انتقال داده در زمان واقعي از روتور واحد در حال بهره برداري براي بدست آوردن داده ها و تجهيزات مفسر، ممكن شد. چهارده سنسور جابجايي سنج (در هر بازوي عنكبوتي يك عدد) بر روي هر كدام از ژنراتورهاي وستينگهاوس واقع در نيروگاه Reach Rocky  نصب شده است. در طول راه‌اندازي اخير واحد C6 نيروگاه مذكور پس از نصب سيستم RDS ، تجزيه دقيق اطلاعات مربوط به سرعت و دماي متفاوت و بار كامل نشان مي دهد كه از ميان اين موارد، جابجائي اصلي هنگامي رخ مي دهد كه واحد در بار كامل كار مي‌كند. جدول (1) اعداد بدست آمده در طول راه اندازي واحد C6 را نشان مي‌دهد. جابجائي طراحي شده براي روتورهاي وستينگهاوس در نيروگاه Rocky Reach برابر 035/0 اينچ بود. همانطور كه در جدول (1) مشاهده مي‌شود انحراف لبه روتور در بار كامل و دماي كار به بيشترين مقدار خود مي‌رسد. يك قسمت جالب ديگر از داده هاي مربوط به حركت لبه روتور در واحد C3 ، Rocky Reach نمايان شد. شكل (2) داده هاي 14 سنسور جابجايي سنج را به همراه نمايي از استاتور كه بوسيله سنسور فاصله هوايي نصب شده روي روتور رسم شده است، نشان مي‌دهد (منحني بالايي). اين منحني مقادير اندازه گيري شده به هنگام چرخش روتور را نشان مي‌دهد. منحني مربوط به فاصله هوايي، فاصله هوايي كوچكتري را در وسط منحني نشان مي‌دهد. 14 سنسور جابجايي سنج رفتار مشابهي را در قبال كاهش فاصله هوايي داشتند. نيروي ناشي از ميدان مغناطيسي در فاصله هوايي كوچكتر افزايش پيدا مي كند، لذا جايي كه فاصله هوايي كوچكتر است، لبه روتور به سمت خارج منحرف مي‌شود.

  جاييكه كمترين فاصله هوايي وجود دارد لبه روتور اين ژنراتور به سمت بيرون انحنا پيدا كرده كه باعث كمتر شدن فاصله هوايي مي‌شود. پرسنل Chelan Conty PUD از اطلاعات سنسورهاي RDS‌ نصب شده روتور، براي تعيين وضعيت چروكيدگي تمام ژنراتورهاي وستينگهاوس نيروگاه Rocky Reach استفاده خواهند كرد. با استفاده از اين اطلاعات، پرسنل نيروگاه مي توانند به هنگام برنامه ريزي استراتژي تعميراتي، به عملكرد مناسب ژنراتورهاي وستينگهاوس نظارت داشته باشند.

  + نوشته شده در  چهارشنبه ششم آبان ۱۳۸۸ساعت 8:59  توسط مرتضی شهبازی  | 

  سیکل ترکیبی چیست؟

   

  برای پاسخ به پرسش مذکور در ابتدا تعریفی از انواع توربین ها و اصول کلی کار آنها ارائه می دهیم.
  توربین ها اصو لا بر اساس عامل ایجاد کننده کار تقسیم بندی می گردند . اگر عامل فوق گاز باشد آن را بخاری اگر آب باشد آبی و چنانچه باد باشد توربین بادی گو یند. توجه داشته باشیم که منظور از گاز گاز ناشی از احتراق است. لذا نوع سوخت دخیل در آن که بر حسب مورد می تواند گازوئیل مازول یا گاز باشد در این تقسیم بندی ها اهمیت ندارد. (اگر چه در کشور ما سوخت گاز سوخت غالب این توربین هاست. )  هر توربین گاز v94.2 متشکل از دو محفظه احتراق است که در طر فین توربین نصب هستند و سوخت گاز یا گازو ئیل پس از ورود به آن همراه با عملکرد سیستم جرقه مشتعل شده و با هوایی که از سمت فیلتر های ورودی وارد کمپرسور شده و پس از انبساط از آن خارج می شود وارد ناحیه محفظه احتراق شده محترق می گردد و گازی با درجه حرارت 1050 در جه سانتیگراد تو لید می نماید.

  گاز مذکور وارد توربین گاز شده و سبب گردش توربین و در نتیجه محور ژنراتور ده و تولید برق می کند. محصول خروجی از توربین گاز دودیست با درجه حرارت حدود 550 درجه سانتیگراد که به عنوان تلفات حرارتی از طریق دودکش وارد جو می شود و به ایت ترتیب توربین گاز در بهترین شرایط با بهره برداری حدود 33 درصد تولید انرژی می کند. به بیان دیگر 67 درصد دیگر به عنوان تلفات حرارتی محسوب و فاقد کارایی می باشد.

  ایده سیکل ترکیبی در واقع بازیافت مجدد از بخش 67 درصد یاد شده است. به این ترتیب که در بخش خروجی اگزوز هر توربین گاز با نصب دریچه های کنترل شونده گاز داغ فوق را به قسمت دیگ بخار هدایت تا آب موجود در آن به بخار سوپر هیت(بخار خیلی داغ و خشک) با درجه حرارت حدود 530 درجه سانتیگراد تبدیل و به همراه بخار خروجی از بویلر دوم جهت استفاده در توربین بخار به کار گرفته شود.
  به این ترتیب در بخش دیگ بخار چون از مشعل و سوخت جهت گرمایش صرفه جویی می شود راندمان در کل افزایش یافته و به رقمی معادل 55 در صد می رسد. (نزدیک به 25 درصد از 67 درصد تلفات فوق الذکر بازیافت و بدون نیاز به سوخت اضافی تبدیل به انرژی الکتریکی می شود. )

  400272048.jpg

  این بخار پس از انجام کار در توربین بخار افت درجه حرارت پیدا کرده و دمای آن به رقمی حدود 60 درجه سانتیگراد می رسد و در اینجا به منظور استفاده مجدد از آن بخار فوق توسط سیستم خنک کن ( در نیرو گاه کرمان به کمک فنر های پرقدرت) سرد و تبدیل به آب شده و جهت استفاده مجدد پس از انجام عملیات تصفیه بین راهی وارد تانک تغذیه می گردد تا دوباره وارد دیگ بخار گشته و تبدیل به بخار سوپر هیت شود.
  این چرخه را سیکل ترکیبی گویند که نیرو گاه کرمان یکی از نیرو گاه های فوق الذکر در سطح کشور محسوب می شود.

  آب مورد نیاز این نیرو گاه از طریق سه حلقه چاه حفر شده در دشت جو پار تامین و به کمک خط لوله به استخر آب خام نیرو گاه به ظرفیت 3000 متر مکعب وارد و ذخیره شده تا پس از انجام عملیات تصفیه مورد استفاده بویلر های نیرو گاه قرار گیرد.
  ظرفیت آبدهی چاه های مذکور 80 لیتر در ثانیه است.

  + نوشته شده در  چهارشنبه ششم آبان ۱۳۸۸ساعت 8:59  توسط مرتضی شهبازی  | 

  گریسکاری در موتورهای الکتریکی

   

  در سال1992 میلادی, موسسه تحقیقات قدرت الکتریکی (EPRI) , برنامه ای را در زمینه روانکاری توسعه داد. امروزه برنامه مذکور به طور گسترده در بیشتر نیروگاههای هسته ای به کار گرفته می شود. جلوگیری از گریسکاری بیش از حد در فاصله میان تعویض یاتاقانها از اهداف اصلی این برنامه روانکاری است. در این مقاله به تشریح این مبحث پرداخته ایم. 
   
  تاریخچه
  مسئله گریسکاری بیش از حد الکتروموتورها, برای اولین بار در سال1988 میلادی در نیروگاههای اتمی ایالات متحده مورد توجه قرار گرفت. دراین سال چندین موتور و یاتاقان در نیروگاههای اتمی به دلیل مصرف بیش از حد گریس دچار خرابی شده بود. درسال1992 میلادی, واحد تعمیرات هسته ای EPRI برنامه ای به منظور تعمیرات الکتروموتورها, با تاکید بر اصول نگهداری پیش بینانه و پیشگیرانه منتشر ساخت. این برنامه با توجه به اندازه و نوع یاتاقانهای الکتروموتورها, روشهای تعمیراتی جامعی را توصیه می کند.
  بخشی از این برنامه تعمیراتی شامل پیشنهاداتی در مورد چگونگی گریسکاری یک الکتروموتور است. اجرای این برنامه, کاهش هزینه نیروی انسانی مورد نیاز را (برای تعمیرات) و کاهش خرابی یاتاقانها (به دلیل گریسکاری بیش از حد) در پی داشت وموجب شد تا صنایع مذکور بتوانند با اجرای آن در هزینه های خود صرفه جویی کنند.  طراحی محفظه یاتاقان
  در بیشتر موتورهایی که دارای یاتاقانهای غلتشی قابل گریسکاری هستند دو نوع طراحی محفظه یاتاقان به چشم می خورد. بیشتر موتورها به صورت Same-Side ساخته می شود و تعداد کمتری نیز به صورت Flow-Through (شکل1) طراحی می شوند.

  طراحی Flow-Through تنها در یاتاقانهای Open Face استفاده می شود.

  در نوع Same-Side , محل ورود و خروج گریس در یک طرف بوده و با یاتاقانهای Open Face- Single Shielded و Double Shielded استفاده می شود.

  همانطوریکه در شکل2 مشاهده می شود, تنها راه خروج گریس, درپوش تخلیه است.

  چهارنوع اصلی یاتاقان
  1- Open face bearing : این نوع از پوسته داخلی, خارجی, ساچمه ها و قفس ساچمه ها تشکیل شده است. این یاتاقان به دلیل نداشتن صفحات محافظ, گریس را درون خود حفظ نکرده و بنابراین برای روانکاری به حفره گریس نیاز دارد.
  2- Single- shielded bearing : این یاتاقانها تنها در یک سمت دارای یک صفحه محافظ فلزی بوده و به طور معمول یاتاقان به گونه ای نصب می شود که سمت دارای صفحه فلزی رو به
  سیم پیچی موتور قرار می گیرد. این گروه نیز قابلیت روانکاری مجدد با گریس را داشته و فواصل گریسکاری آن نیز مشابه یاتاقانهای
  open-face است.
  3- Double shielded bearing : در این یاتاقان, هر دو سمت یاتاقان دارای صفحه محافظ فلزی بوده که در نتیجه گریس را بین این دو صفحه نگه می دارد. شکاف هوای کوچکی که بین پوستة داخلی و صفحات محافظ وجود دارد اجازه
  می دهد که در فواصل طولانی, حجم مشخصی از روغن, بین گریس موجود در حفره و گریس موجود میان صفحات محافظ, در جریان باشد.
  در مورد اینکه آیا می توان این یاتاقان ها را گریسکاری کرد ابهام وجود دارد. تاکنون گریسکاری در یاتاقان های Double shielded با مشکلی مواجه نشده است.
  4- Sealed bearings: این یاتاقانها به جز یک مورد استثنا, کاملاً شبیه Double shielded ها هستند. پوستر داخلی در این یاتاقانها در برابر آب بندها سُرخورده که در نتیجه موجب حذف شکاف هوا بین آب بندها و پوسته داخلی می شود. این یاتاقان نمی تواند مجدداً گریسکاری شود.

  خرابی های ناشی از گریس
  خرابی هایی که در ارتباط با مسایل گریسکاری در یاتاقانها روی می دهد دلایل مختلفی دارد که در زیر به آنها پرداخته شده است.
  - فقدان روانکاری: این حالت هنگامی رخ می دهد که یا حفره گریس در یاتاقان به طور صحیح با گریس پر نشده باشد, یا در زمان تعیین شده, یاتاقان گریسکاری نشود و یا روغن موجود در گریس به دلیل گرم شدن بیش از حد یاتاقان, تبخیر و خارج شود.
  - ناسازگاری گریسها: تغلیظ کننده گریسها از ترکیبات مختلفی مانند لیتیم یا پلی اوره تشکیل شده اند. تمامی گریسها با یکدیگر سازگار نیستند و این نکته که در طول عمر یاتاقان, از همان گریس اولیه یا گریسهای سازگار با آن استفاده شود از اهمیت خاصی برخوردار است.
  - گریس نامناسب: استفاده و بکارگیری گریس مناسب بسیار مهم است. در بعضی از شرایط و در بعضی از انواع یاتاقانها, گریسهای چندمنظوره کفایت می کند در حالیکه در مواردی, تنها گریسهای EP جوابگو هستند. انتخاب نادرست گریس در گریسکاری اول و یا گریسکاری مجدد, منجر به خرابی زودهنگام یاتاقان می شود.
  - تحت فشار قرار گرفتن بیش از حد صفحات محافظ یاتاقان: در زمان ورود گریس به داخل حفره گریس, حجم گریس و فشار حفره افزایش می یابد. در صورتی که اگر در حین گریسکاری مجدد, گریس به سرعت اضافه شود, صفحات محافظ یاتاقانهای Single shielded یا Double shielded آسیب خواهند دید. هنگامی که موتور در سرویس قرار می گیرد, گریس به دلیل گرما منبسط می شود. اگر حفره گریس کاملاً پر باشد, انبساط گرمایی منجر به فشار مخرب بر روی صفحات محافظ یاتاقان می شود. در چنین حالتی, صفحات محافظ تحت فشار از جای خود خارج شده یا صفحه محافظ بیرونی تحت فشار گریس به محفظه یاتاقان فشرده می شود که در نهایت به خرابی یاتاقان منجر می شود.


  درون یک الکتروموتور که با گریس پر شده است چه می گذرد؟
  اگر حفره گریس کاملاً پر باشد و در عین حال باز هم گریسکاری انجام شود, گریس اضافی به سمت فضای بین کلاهک یاتاقان و محور موتور حرکت کرده و در نهایت به درون موتور راه پیدا می کند. این پدیده باعث می شود تا گریس فضای انتهایی سیستم عایق را پر کرده و در نهایت منجر به خرابی عایق بندی و یاتاقان شود.

  ساچمه های یک یاتاقان همانند پمپهای بسیار ریز گرانروی عمل کرده که بر روی حجم محدودی از فیلم روغن بین ساچمه ها و پوسته می چرخند.
  هنگامی که گریس بیش از حد مورد نیاز باشد, توسط ساچمه ها به شدت به هم می خورد و در نتیجه موجب افزایش دمای عملیاتی و هدر رفتن انرژی شده و احتمال خرابی یاتاقان را افزایش می دهد.
  مسئله ای که در ارتباط با الکتروموتورها وجود دارد, این است که مسیر خروج گریس اضافی از حفره یاتاقان محدود است. با استفاده از این اتصالات, دیگر به باز کردن درپوش تخلیه برای خارج ساختن گریس اضافی و کاهش فشار موجود نیازی نیست. در حال حاضر اتصالاتی که در شکل9 و10 نشان داده شده اند توسط شرکت Alemite تولید و به بازار عرضه شده و به صورت گسترده ای در نیروگاههای هسته ای بکار می رود.

  تخریب گریس
  تخریب گریس طی یک فرایند تدریجی اتفاق می افتد. گرچه عمده تخریب گریس زمانی اتفاق می افتد که موتور در حال کار است ولی زمان هایی که الکتروموتور در جا کار می کند نیز اتفاق می افتد. گریس می تواند به حالتهای مختلف و بنا به دلایلی خاص تخریب شود که عبارتند از:
  سفت شدن گریس: این حالت در فواصل زمانی طولانی و به دلیل جذب گرد و غبار و رطوبت یا اکسید شدن اتفاق می افتد.
  تخریب شیمیایی: تخریب شیمیایی گریس به دلیل گرمای بیش از حد ایجاد می شود. یکی از دلایل گرمای بیش از حد, گریسکاری بیش از حد است.
  عواملی که در تخریب گریس تاثیر گذارند عبارتند از:‌
  - بارهای بیش از حد: الکتروموتورهایی که Side-Loaded بوده و به بیانی دیگر به صورت مستقیم و از طریق یک کوپلینگ به محور محرک متصل نشده اند نسبت به الکتروموتورهای Direct Coupled بار بیشتری را به یاتاقان ها اعمال می کنند.
  - جدایش روغن از گریس: این پدیده, بیشتر در مورد الکتروموتورهایی اتفاق می افتد که برای مدت زمان زیادی در جا کار می کنند. همچنین در مواردی که گریس بیش از حد بهم زده می شود نیز چنین پدیده ای رخ می دهد. البته عموماً با گذشت زمان نیز روغن به طور طبیعی از گریس جدا میشود.
  - سرعت دورانی یاتاقان: هر چقدر سرعت بالاتر باشد, گریس سریعتر تخریب می شود.
  - اندازه یاتاقان: هر چقدر یاتاقان بزرگتر باشد, گریس با سرعت بیشتری تخریب می شود. به طور معمول اندازه یاتاقان با توان الکتروموتور نسبت مستقیم دارد.
  - محیط کارگاه: در صورتی که دمای محیطی که الکتروموتور در آن قرار گرفته بیشتر از60 درجه سانتیگراد باشد, تخریب گریس شدت می یابد.

  تهیه برنامه- گریسکاری
  برای تدوین یک برنامه گریسکاری که تمامی الکتروموتورهای یک مجموعه صنعتی را در بر بگیرد, عوامل متعددی دخالت دارند. برای یک برنامه ریزی صحیح رعایت نکات زیر ضروری است.
  1- نوع یاتاقانهای هر دو طرف الکتروموتورها را شناسایی کنید. به این ترتیب این موضوع که آیا یاتاقان قابل گریس کاری مجدد است یا نه, مشخص می شود.
  2- باید مشخص شود که چه مقدار گریس در ابتدا استفاده شده است تا میزان فضای خالی برای گریسکاری های بعدی تعیین شود.
  3- نوع گریس (EP-GP , سنتزی و ...) و در صورت امکان سازنده آن را مشخص کنید.
  4- شرایطی ایجاد کنید تا اتصالات گریس- چه اتصالات شارژ گریس و چه اتصالات تخلیه گریس- در دسترس قرار گیرد.
  5- اطراف اتصالات ورود و تخلیه گریس را تمیز کنید.
  6- برای این برنامه یک مسئول تعیین کنید. احتمال اینکه یک برنامه بدون نیاز به یک مسئول مشخص به نتیجه برسد بسیار کم خواهد بود.

  روشهای گریسکاری
  با توجه به اینکه ساچمه های یاتاقان همانند پمپهای گرانروی بسیار ریز عمل می کنند و از آنجایی که گریس در هنگام گرم شدن شل تر
  می شود, باید هنگامی که الکتروموتور در حال کار است, یاتاقانها را گریسکاری کرد. در صورتی که این کار امکان پذیر نیست, بلافاصله پس از اینکه الکتروموتور از سرویس خارج و خاموش شد و تا زمانی که گریس هنوز گرم است, گریسکاری را انجام دهید. باید دانست که گرچه هیچ یک از این برنامه ها, مشکلات گریسکاری بیش از حد حفره گریسی را که قبلاً با گریس پر شده برطرف نمی کند ولی انجام مراحل زیر کمک می کند تا این مشکلات را به حداقل برسد. لازم به یادآوری است که مراحل زیر می بایست به ترتیب انجام شود:
  1- ابتدا مطمئن شوید که گریس پمپ دستی حاوی مقدار مناسب گریس باشد.
  2- اطراف اتصالات ورود و تخلیه گریس را تمیز کنید.
  3- درپوش تخلیه گریس را باز کرده و در صورت امکان با استفاده از یک فرچه استوانه ای مقداری از گریس درون حفره گریس را برداشته و راه کوچکی برای خروج گریس باز کنید. اگر در پوش از نوع Plunger باشد نیازی به این کار نیست.
  4- حال یاتاقان را گریسکاری کنید. باید گریسکاری را به آرامی انجام داد تا از افزایش فشار ناگهانی در حفره گریس جلوگیری شود.
  5- در صورتی که گریسکاری در زمان خاموشی الکتروموتور انجام شود, بلافاصله بعد از گریسکاری می بایست موتور روشن شده تا با افزایش دمای یاتاقان, گریس اجازه انبساط یابد. در صورتی که درپوش تخلیه از نوع Plunger نیست حتماً باید تا انتها بازبماند.
  6- بعد از اینکه گریس اضافی خارج شد, درپوش تخلیه را ببندید و گریسهایی که احتمالاً اطراف را آغشته کرده پاک کنید.
  معمولاً هر چند وقت یکبار باید یاتاقانها را گریسکاری کرد؟ اطلاعاتی که در این جا ارایه می شود براساس گزارش NP-7502 موسسه EPRI است که آن نیز براساس داده های طراحی و عملیاتی الکتروموتور تهیه شده است. این داده ها عبارتند از:
  1- عملیات پیوسته
  2- عملیات ناپیوسته
  3- حالت موتور (آیا موتور در حالت Standby بوده یا در حالت خاموش)
  4- نوع یاتاقان (یاتاقانها از نوع
  Single shielded, Open face هستند یا
  Double shielded (داخلی یا خارجی). مدلهای متفاوتی می توانند به عنوان یاتاقان داخلی و خارجی استفاده شوند. توجه کنید که یاتاقانهای Sealed هرگز نمی توانند مجدداً روانکاری شوند.
  5- دور موتور
  6- توان الکتروموتور- اسب بخار
  7- چگونگی انتقال بار (انتقال نیرو از کنار در مقابل انتقال نیروی مستقیم توسط کوپلینگ)
  8- دمای محیط (کمتر از60 درجه سانتیگراد یا بیشتر از60 درجه سانتیگراد)
  جدول1 برای یک نیروگاه هسته ای نسبتاً تمیز طراحی شده است. در صورتی که با محیط آلوده یا دارای گرد و غبار روبرو هستیم می باید تغییرات مورد نیاز را در فواصل زمانی توصیه شده انجام دهیم.
  برای الکتروموتورهایی که بصورت پیوسته در حال کار نیستند و گاهی اوقات متوقف
  می شوند, باید تنها ساعاتی را به عنوان مدت زمان عملیاتی به حساب آوریم که دستگاه در حال کار باشد. برای مثال در صورتی که یک الکتروموتور تنها در نیمی از یک زمان مشخص در سرویس است, بر طبق جدول1 زمان گریسکاری مجدد آن بین24 تا36 ماه توصیه می شود, ولی باید زمان گریسکاری مجدد آن را بین48 تا72 ساعت در نظر گرفت.

  + نوشته شده در  چهارشنبه ششم آبان ۱۳۸۸ساعت 8:58  توسط مرتضی شهبازی  | 

  مقدمه ای بر پست و توزيع

  -1- انتقال انرژي الكتريكي : 
   
  1-1-1- انتقال الكتريسيته

  انرژي الكتريكي را مي توان بطور اقتصادي به فاصله هاي دور انتقال داد برق از نيروگاه تا مراكز بار به وسيله  خطوط انتقال فشار قوي انتقال مي يابد يكخط انتقال را مي توان به يك لوله آب تشبيه كرد كه هر چه فشار آب بيشتر ولوله بزرگتر باشد آب بيشتري در لوله جريان خواهد يافت . به همين طريق هر چه ولتاژ بيشتر باشد وقطر سيم بزرگتر باشد انرژي الكتريكي بيشتري از خط انتقال عبور خواهد كرد .

  هر چه ولتاژبيشتر باشد توليد و انتقال ارزانترتمام مي شود زيرا از رابطه p=vicosθ    افزايش ولتاژ موجب كاهش جريان براي مقدار معين توان مي شود . هر چه جريان كمتر باشد اندازه كابل ها  ,سويچ گير هاي حفاظتي كوچكتر و تلفات توان خط ( P=RI ) نيز كنترل و كمتر مي شود .   

   2-1-1-ساختمان يك خط انتقال نمونه

   

      اكثر خطوط انتقال ، هوايي مي باشند زيرا خطوط زميني براي انتقال به فواصل زياد بسيار گران تمام مي شوند . هاديهاي  خطوط هوايي به وسيله برج هاي مشبك فولادي  ( دكل ) يا پايه هاي چوبي ، جهت عايق نمودن هاديها از زمين در هر نوع شرايط جوي و جلوگيري از تماس اتفاقي مي باشد . استفاده از پايه هاي بلند اين امكان را مي دهد تا از اسپان هاي بلند و در نتيجه تعداد پايه هاي كمتري استفاده كرد .

      اندازه يا طول مقره بستگي به ولتاژ خط دارد . هرچه ولتاژ قويتر باشد بايستي طول زنجيره مقره بلندتر باشد . هادي ها معمولا از آلومينيوم رشته اي با هسته فولادي است . آلومينيوم هادي خوبي براي الكتريسيته است ، و هسته فولادي موجب مقاوم شدن هادي مي شود . يك هادي مقاوم وسبك را مي توان با فلش (شكم) كمتر در اسپان هاي بلند استفاده نمود  .

  3-1-1- ولتاژ خط انتقال

      نيروي الكتريكي در نيروگاه ها 13800 ولت تا 24000 ولت توليد مي شود . يك ايستگاه ترانسفورماتور افزاينده بعد از نيروگاه ولتاژ را تقويت مي كند تا با بازده بالا انتقال يابد . ولتاژهاي توليدي در نيروگاه تا ولتاژهاي  معمول خط انتقال يعني 123000 ولت ، 230000 ولت ، 400000 ولت ، 500000ولت و 765000 ولت افزايش مي يابد . به عنوان يك قاعدﮤ كلي ، اگر ولتاژ 2 برابر گردد انرژيي كه ميتوان انتقال داد بدون افزايش تلفات خط ، چهار برابر مي شود .

      در خطوط فشار قوي ( EHV ) مانند مدارهاي 500 كيلو ولت از هادي هاي باندل كه 2 ، 3 يا 4 هادي به وسيله اسپيسر دمپر به يك ديگر متصل مي گردند استفاده مي شود باندل نمودن هادي ها باعث جلوگيري از مشكلات ولتاژ فشار قوي مي گردد . در هر صورت ظرفيت افزايش يافته هادي علاوه بر ولتاژ فشار قوي اجازه مي دهد يك خط 500 كيلو ولت تك مداره تا معادل 8 مدار 230 كيلو ولت انرژي حمل نمايد .

  4-1-1- پست هاي سيستم انتقال

      پايانه هاي خطوط انتقال در پست ها و سوئيچ ها ياردها ( محوطﮥ كليدها ) قرار دارند . پست هاي برق ، ايستگاه هاي تغيير ولتاژ هستند . ترانسفورماتورها ميتوانند به منظور انتقال مؤثر ولتاژ فشار قوي ، ولتاژ را افزايش و يا براي توضيع نيرو در جاده ها و خيابان ها ، ولتاژ را كاهش دهند .

   تجهيزات به گونه اي  طراحي شده كه ايستگاه بتواند در صورت خارج شدن قسمتي از مدار ، خط فوق توزيع مربوطه را تغذيه نمايد .

  5-1-1- سوئيچ يارد (محوطه كليد ها )

      سوئيچ ياردها در پايانه هاي خطوط انتقال قرار دارند . يك سوئيچ يارد شامل كليد هاي قطع كننده ( سكسيونر ها ) ، مدار شكن ها ( ديژنگتورها ) ، رله ها و سيستم هاي ارتباطي براي محافظت مدار مي باشد . سوئيچ يارد اين مكان را ايجاد مي كند كه برق از مدارهاي مختلف عبور كند و اطمينان حاصل شود كه حتي  وقتي بعضي از قسمتهاي يك سيستم قدرت خراب مي شود مشتريان به طور مستمر سرويس دريافت دارند .

      مدار هاي متعددي كه به داخل يك سوئيچ يارد وارد مي شود به وسيله يك مدار مشترك به نام باس يا شينه به يكديگر ارتباط مي يابند . اصطلاح باس از كلمه اومني باس به معني مجموعه اي از اشياء متعدد يا در اين حالت يك مجموعه اي از مدار ها متعدد است . باس بايستي بتواند جريان خطي زيادي را حمل نمايد بنابراين معمولا شامل هاديهاي خيلي بزرگ يا لوله مسي يا آلومينيومي بزرگ و سخت مي باشد . سوئيچ يارد معمولا در داخل همان محوطه محصور شدة ترانسفورماتور قرار دارد و قسمتي از پست را تشكيل مي دهد .

  كليدهاي فشار قوي :

  1- سكسيونرها : يكي از كليدهاي فشار قوي بوده كه به دو صورت قابل قطع زير بار و غير قابل قطع زير بار مي باشد . كه به صورت دستي كنترل شده و عمل قطع و وصل انجام مي شود .

  2- اتوريكلوزرها : اين كليد براي محافظت مدار و يا شبكه هاي فشار متوسط و قوي استفاده مي شود كه بصورت اتوماتيك عمل مي كنند . عملكرد اين كليد به اين صورت است كه چنانچه در شبكه ما اتصال كوتاهي رخ دهد اين كليد بصورت اتوماتيك 3 يا 4 مرتبه عمل قطع و وصل را انجام مي دهد و چنانچه مشكل شبكه (اتصال كوتاه) برطرف شده باشد به حالت وصل مي ماند و اگر برطرف نشده باشد در قطع و وصل چهارمي ديگر وصل نمي شود .

  3- ديژنگتورها : اين كليد به صورت قطع و وصل خودكار مي باشد و بيشتر براي محافظت تجهيزات فشار قوي استفاده مي شود .

  4- سكشن آلايزرها : اين كليد عملكردش تقريبا همانند ريكلوزرها مي باشد كه در شبكه هاي شعاعي بعضاً هم حلقوي از اين نوع كليد استفاده مي شود ، كه وظيفه آن كنترل يك قسمت مخصوص است .

  6-1-1- ارتباط بين پستها

      اپراتور بايد وسايل اندازه گيري و آلارمها (هشداردهنده ها ) كه شرايط ايستگاهها و خطوط منطقه تحت كنترل را نشان مي دهد در اتاق كنترل بازبيني كند . اپراتور مي تواند خارج از نيروگاه و ايستگاه ، كليد ها را به طريق كنترل از راه دور باز و بسته نمايد . اين كنترل عاليه سيستم بستگي به سيستمهاي ارتباطي  بين ايستگاهها (مركز ديسپاچينگ ) دارد .

      براي انتقال اطلاعات و علائم از ايستگاهي به ايستگاه ديگر از خطوط تلفن ، كابل نوري ،سيستمهاي PLC ، سيستمهاي ماكروويو يا ماهواره اي استفاده مي شود . چون وجود ارتباط مداوم بسيار حياتي مي باشد ، معمولا بيش از يك سيستم ارتباطي در محل وجود دارد تا در صورت خرابي يك سيستم ، بتوان از سيستم ديگري استفاده نمود .

      خطوط تلفن يك ارتباط عادي بين ايستگاه ها است . استفاده از كابل نوري در شيلدوايرا بر روي خطوط انتقال ، يك حالت ارتباطي معمول مي باشد .

      سيستم plc از هاديهاي خط قدرت  براي انتقال اطلاعات استفاده مي نماييم . علائم ارتباطي به وسيله دستگاهي كه شبيه به ترانسفورماتور ولتاژ است ولي در اصل يك ترانسفورماتور كوپلينگ ولتاژ خازني ( ccvt ) مي باشد ،به هاديهاي قدرت ارسال يا از آن دريافت مي شود . به منظور نگهداري علائم انتقالي در قسمتهاي مورد نظر خط قدرت ، تله هاي موج  نصب مي گردد. تله موج كه شبيه به يك سيم پيچ استوانه اي بزرگ مي باشد از پيشروي علائم در خط جلوگيري مي نمايد .

      ارتباطات ماكروويو بين ايستگاه ها نياز به برج (دكل) همراه با آنتن در هر ايستگاه دارد . آنتن هاي فرستنده و گيرنده ماكروويو نياز به يك ديد مستقيم و بدون وجود هيچ مانعي در بين آنها دارد . بايستي برج هاي ماكروويو در صورت امكان بر روي تپه ها  به فاصله 60 تا 100 كيلومتر (35 تا 60 مايل ) نصب گردند تا علائم بين برجها مخابره شود .

  7-1-1- استخرهاي قدرت الكتريكي

      نيروگاه به وسيله خطوط انتقال در استخرهاي بزرگ منطقه اي يا شبكه هايي كه از مرز هاي شركت هاي برق مي گذرد به يكديگر مرتبط مي شوند . قدرت الكتريكي توسط اين شبكه ها به هر جايي كه نياز باشد ارسال مي گردد . بدين ترتيب اين انرژي مي تواند مثلا در فصل گرما براي تغذيه اوج بارهاي حرارتي به شمال كشور ارسال شود . 

      لوازم اندازه گيري در پايانه هاي خطوط يا پست هاي تبديل مقدار انرژي كه از مرزهاي سرويس دهي شركت ها عبور مي كند وهمچنين مبالغي كه بايستي بابت آنها پرداخت يا به حساب منظور شود را تعيين مي كنند . بعضي اوقاتيك شركت برق فقط انرژي رااز يك همسايه توليد كننده برق به همسايه ديگر انتقال مي دهد و هزينه اين انتقال (ترانزيت) را دريافت مي دارد .

  8-1-1- خاموشي و ضعف ولت

      خاموشي بزرگ در شمال شرقي ايالات متحده آمريكا و كانادا در نهم نوامبر 1965 ميلادي بوجود آمد . اشكال يك عنصر در استخر قدرت (شبكه) موجب شروع يك زنجيره واكنشي شد كه منجر به از دست رفتن بيشتر آن شبكه گرديد . از آن زمان پيشرفت طرح هاي حفاظتي آغاز و نصب تجهيزات حفاظتي خوب براي جدا نمودن نقاط معيوب صورت گرفت شركتهاي برق همواره با بهبود طرح هاي حفاظتي ، داراي فرايندهايي هستندكه در صورتي كه تقاضا (ديماند) مشتركين بيش از مقدار انرژي توليد شده سيستم باشد ، عملا ولتاژ شبكه را كاهش مي دهند ويا بار را از سيستم كم مي كنند .

      وقتي تقاضاي مشتريان از استخر قدرت بيشتر از مقدار توليد شده يا تامين شده توسط خطوط انتقال باشد ، انداختن بار آخرين مرحله تصميم گيري خواهد بود.  قبل از قطع بار ، بايستي ولتاژ شبكه را پايين آورد تا كل انرژي تحويل شده به مشتركين كاهش يابد .

      ممكن است مشتركين (مشتريان برق) مشاهده كنند كه روشنايي آنها قدري كم نور شده و موتورهاي روشن ، گرمتر ميشوند .بعضي از شركت هاي برق خارج از كشور هر دو سال يكبار به وسيله كاهش ولتاژ سيستم آزمايشاتي را انجام مي دهند . ضعف ولت معمولا تنها توسط مشتركيني ملاحظه مي شود كه تقريبا كمتر از ولتاژ نرمال در مواقع معمول دريافت مي دارند .

      اگر بعد از اينكه عملا ولتاژ سيستم كاهش يافت هنوز نتوان به اندازه كافي تقاضاي مشتركين را تامين كرد ، بايستي ابتدا بعضي از صنايع بزرگ را از مدار خارج كرد . معمولا اين صنايع قراردادي با شركت برق دارند كه اجازه ميدهد بارشان در مقابل نرخ بهتر يا فروش كمتر برق ، كاهش يابد .

      در زمستان سرد غير عادي سال ميلادي 1994 – 1993 ، تامين برق مورد تقاضاي مشتركين در واشنگتن D.C بسيار مشكل شد و به جاي اجراي خاموشي گردشي (دوره اي) ، مقدار تقاضا يا مصرف مشتركين به وسيله بستن ساختمانهاي دولتي در سردترين روزها كاهش داده شد .

      وقتي همه روشهاي ديگر براي كاهش بار با شكست مواجه مي شود بايستي بار الكتريكي عموم مردم به طور گردشي بر اساس زمان بندي واعلان قبلي كاهش يابد . كاهش بار به طور گردشي (نوبتي) باعث اعمال خاموشي در يك منطقه جغرافيايي معيني براي يك دوره زماني مشخص معمولا 30 تا 60 دقيقه مي شود .

   

  2-1- توزيع انرژي الكتريكي :

  1-2-1- اصول توزيع

      سيستم انتقال ، انرژي الكتريكي را تا نزديكي مراكز بار انتقال مي دهد و سپس ولتاژ به ولتاژ فوق توزيع و يا مستقيما به ولتاژ توزيع تبديل مي شود .

  سيستم توزيع  شامل خطوط فوق توزيع است كه پست هاي توزيع را تغذيه مي نمايد تا ولتاژ را تا سطح ولتاژ فيدر توزيع كاهش دهد . فيدرهاي توزيع انرژي را به يك ترانسفورماتور (kv 4/0/ 20 )در محل مصرف عمومي و يا در مستغلات مشتري (مصرف اختصاصي) تحويل مي دهد و ولتاژ را تا سطح ولتاژ مصرف تبديل  مي كند .

  شش قسمت اصلي يك سيستم توزيع :

  1-   مدارهاي فوق توزيع :

      مدارهاي فوق توزيع ، نيرو را از پستهاي بزرگ انتقال به پستهاي توزيع منتقل مي كنند . ولتاژهاي فوق توزيع براي مثال عبارتند از kv 63 پايه ها و عايقبندي در اين ولتاژها به اندازه كافي كوچك هستند كه بتوان خطوط را در كنار جاده ها احداث نمود . بعضي از شركت ها خطوط فوق توزيع را قسمتي از سيستم انتقال مي دانند .

  2- پست فوق توزيع :

  ترانسفورماتور پست فوق توزيع ولتاژ فوق توزيع را به ولتاژ توزيع كاهش مي دهد .پست شامل :

  • -     سوئيچگير مدار فوق توزيع
  • -     ترانسفورماتور
  • -     دستگاه تنظيم كننده ولتاژ (رگلاتور ولتاژ)
  • -     باس يا شين ولتاژ توزيع
  • -     چندين فيدر متصل به باس
  • -     سوئيچ گير براي فيدر توزيع

  بسياري از پست هاي فوق توزيع از يك اتاق كنترل مركزي (ديسپاچينگ توزيع) از راه دور كنترل مي شوند . اتاق كنترل مركزي به داده هاي پست نظير ولتاژ فيدر و مقدار بار دسترسي دارد . و مي تواند سوئيچ گير پست را قطع و وصل نمايد . نظارت عاليه و تحصيل داده ها (scada ) يك فن ارتباطات است كه به منظور كنترل ازراه دور يك پست استفاده مي شود .

  2-   فيدرهاي اوليه (پرايمري) :

   فيدرهاي اوليه (فشارمتوسط) سه فاز كه از پست خارج مي شوند مي توانند زميني يا هوايي باشند . يك فيدر توزيع مي تواند شعاعي باشد و به صورت شاخه اي در يك خيابان يا جاده كشيده شود . فيدر توزيع مي تواند به صورت شبكه رينگ (حلقوي) نيز از دو جهت تغذيه شود و معمولا از يك كليد (سكسيونر) در نقطه باز حلقه بين فيدرها استفاده مي شود تا آنها را از يكديگرمجزا كند و يا مي توان بوسيله سوئيچ گير خودكار آنرا بسته يا رينگ نمود .

  3-   ترانسفورماتور توزيع :

  ترانسفورماتور توزيع كه مشتركين را تغذيه مي نمايد ولتاژ فيدر اوليه (پرايمري) را به ولتاژ مصرف كاهش مي دهد . اين ترانسفورماتور مي تواند با توجه به نوع سيستم توزيع ، بصورت هوايي بر روي يك كرسي فلزي يا سكوي بتوني يا در يك قسمت سقفدار (مانند اتاق يا كيوسك) نصب شود .

  4-   سيستمهاي ثانويه :

  يك سيستم ثانويه مي تواند شامل يك سرويس تكفاز باشد كه به وسيله يك ترانسفورماتور تغذيه مي شود تا يك شبكه باس ثانويه كه داراي چند فيدر است .

  5-   اتصالات مشتركين :

  كابل سرويس مشتركين مي تواند به صورت هوايي يا زميني تكفاز يا سه فاز مستقيما از ترانسفورماتور يا باس ثانويه تغذيه شود .مسئوليت شركت برق يا توزيع براي سرويس مشتركين معمولا تا كنتور مشترك است .

  توضيح : منظور از سوئچ گير ، لوازم اتصال خط مانند كلمپ خط گرم و لوازم حفاظتي و مجزاكننده مانند انواع كليدها ، فيوزها و سكسيونرها فشار متوسط و قوي مي باشد .

  2-2-1- طرح هاي سيستم توضيع :

  يك سيستم توضيع را ميتوان به گونه اي طراحي كرد كه درجات مختلفي از تداوم سرويس دهي را داشته باشد سيستمي كه داراي درجه بالايي از تداوم سرويس دهي است گرانتر تمام مي شود و معمولا در شهر ها در نقاطي كه تراكم مشتريان زياد است احداث مي گردد .

  3-2-1- سيستم شعاعي (راديال) :

  طرح يك سيستم شعاعي بسيار شبيه به يك درخت است شاخه هاي تك فاز يا سه فاز يا انشعابات جانبي مشتركي را در طول مدار تغذيه مي نمايد هادي شا خه  اصلي بيشترين بار را حمل مي كند و هر چه شا خه هااز شاخه اصلي پيشتر ميروند كوچكتر ميگردند معمولا طول يك فيدر به وسيله ولتاژ و بار متصل شده محدود مي گردد.

  4-2-1- مدار اوليه (پرايمري)حلقوي :

  يك مدار حلقوي يا رينگ از پست توزيع شروع و در منطقه اي كه بايستي سرويس دهد يك حلقه مي سازد يعني منطقه را دور ميزند و به پست بر مي گردد.

  اين حلقه شبيه به 2 مدار شعاعي است كه انتهاي انها به يكديگر بسته شده است وقتي اشكالي در خط پيش مي ايد مدغار اوليه حلقوي بيشتر مشتركين را به طور خود كار يا دستي تغذيه مي كند مدار شكن ها در حلقه نسب ميشوند تا قسمت معيوب حلقه به طور خود كار به وسيله باز شدن هر كدام از 2 مدار شكن از حلقه مجزا شود .

  رله ها وضعيت اضا فه بار را حس مي كنند و موجب قطع مدار شكن ها در هر طرف محل خطا مي گردد و ان تكه را جدا مي نمايند . انشعابات جانبي حلقه يا رينگ معمولا شعاعي هستند عموما انشعاب زميني به صورت حلقوي است ولي يك كليد سكسيونر يا جمپر باز در حلقه وجود دارد كه موجب مي شود2 طرف حلقه به  صورت شعاعي تغذيه مي شود .

   

  5-2-1- شبكه اوليه (پرايمري)

  شبكه اوليه در مركز شهر كه داراي بار سنگيني مي باشند استفاده مي شود . شكل اوليه شبيه به مدار اوليه حلقوي مي باشد به استثناي اين كه ان حلقه از يك پست و يا يك فيدر از هر پست تغذيه مي شود.

  6-2-1- سيستم هاي هوائي و زميني

  يك سيستم توزيع ،هوائي يا زميني و يا تركيبي از هر دو است. سيستم هاي زميني بيشتر در مراكز شهري و سيستم هاي هوائي در روستا ها استفاده مي گردد.

  مزاياي سيستم هوائي عبارتند از :

  • - هادي سوئيچ گير و ترانسفورهاي مربئطه هزينه كمتري دارد.
  • - عيب يابي و تعميرات سيستم ساده و سريع تر است.
  • - هزينه بسيار كمتري براي ارتقاء سيستم هوائي موجود نياز است زيرانياز كمتري به حفاري خيابانها، فضاي سبز و سنگ جدول و غيره دارد.

  مزاياي سيستم زميني نيرو عبارتند از:

  • - در معرض طوفان ،درختان ،حوادث اتو مبيل، شكست مقره هاو آلودگي مقره ها نيست.
  • - از نظر زيبايي بيشتر مورد قبول مردم است.
  • - در مناطق حساس و پر ترافيك مانند اطراف فرودگاه ها ضرورت دارد.
  • - از كابل هاي زيردريايي براي عبور درآب ها استفاده مي شود.
  • - مردم كمتر در معرض شوك الكتريكي قرار مي گيرند.(ايمني بيشتري دارد)
  • - معمولا دوام و عمر بيشتري دارد.

  7-2-1- دو نوع سيستم زميني    

  معمولا دو نوع سيستم زميني سيستم كانالو سوراخ تعميرات(سوراخ آدم رو)و ديگري سيستم دفن مستقيم وجود دارد.از سيستم كانال و سوراخ يا دريچه تعميرات در شهر ها استفاده مي گرددزيرا كندن بتون و سنگ فرش خيابان هادر مواقع حفاري به منظور تعمير يل ارتقاءسيستم زميني بسيار گران تمام مي شود.در اين سيستم كابل هاي زميني در كانال هاي بتوني و لوازم شبكه از قبيل ترانسفورماتورها و كليدهاي قطع ووصل در پايين از سطح زمين دئر پست قرار دارد.

  سيستم دفن مستقيم بيشتر در بخش هاي كوچك مسكوني كه كابل در زير چمن يا خاك دفن شده استفاده مي گردد. معمولا از ماسه در اطراف كابل براي جلوگيري از وارد آمدن فشار بر روي آن استفاده مي شود. زيرا نقاط تحت فشار اغلب منبع خرابي كابل هستند.در سيستم دفن مستقيم نيز به هنگام عبور از عرض خيابان ها و جاده ها از كانال هاي مناسب نيز استفاده مي گرددو ترانسفورماتور و سوئيچ گير ها اغلب بر روي سكو هاي بتوني يا فلزي در سطح زمين نصب مي شوند. 


  + نوشته شده در  چهارشنبه ششم آبان ۱۳۸۸ساعت 8:57  توسط مرتضی شهبازی  | 

  موتورهاي فرمان يار DC بدون جاروبك

  یک سرو موتور، یا یک موتورDC یا AC یا یک موتور DC بدون جاروبک می‌باشد که ترکیب شده با یک دستگاه تعیین محل موقعیت (کدبردار دیجیتالی). سروو موتورها در ربات‌ها کاربرد خیلی زیادی دارند. این موتورها کوچک ولی نسبت به اندازه‌شان بسیار پرقدرت می‌باشند. موتور DC بدون جاروبک یک موتورDC معمولی نیست، اما یک ماشین سنکرون آهنربای دائم است. این نام بردن واقعی است زیرا مشخصات عملیاتی آن همانند همان موتورهای DC شنت با جریان میدان ثابت است. موتورهاي پله‌اي نوع خاصی از موتور سنکرون که برای چرخیدن محور به اندازه یک زاویه خاص برای همه پالس‌های الکتریکی که از واحد کنترل کننده خودش دریافت می‌کند، در نظر گرفته شده است. نوعی از پله‌ها 5/7 یا 15 درجه در هر پالس محور را می‌چرخانند. این است یک موتور که می‌تواند با دو دستورالعمل بچرخد، حرکت کند در زاویه‌‌هایی با فواصل کوچک و دقیق،گشتاور موجود در سرعت صفر را تحمل می‌کند و با مدار دیجیتالی کنترل می‌شود. حرکت می‌کند در زاویه‌های دقیق با فواصل کوچک معلوم به عنوان گام، در پاسخ به استفاده از پالس‌های دیجیتالی به مدار راه‌انداز الکتریکی. به طور کلی، این قبیل موتورها با گام‌هایی در هر دور ساخته می‌شوند. گام‌های موتورها دو قطبی هستند که نیاز به دو منبع قدرت دارند با تک قطبی هستند که تنها نیاز به یک منبع قدرت دارند. موتورهاي يونيورسال موتورهای یونیورسال موتورهای چرخشی هستند شبیه به موتورهای DC اما طراحی شده‌اند برای ولتاژ DC با AC تکفاز. سیم‌پیچی‌های استاتور و رتور این موتورها به صورت سری بین کموتاتور رتور متصل شده‌اند. بنابراین موتورهای یونیورسال همچنین معروف هستند به موتورهای AC سری یا یک موتور با کموتاتور AC. موتورهای یونیورسال می‌توانند کنترل شوند با راه‌انداز زاویه فاز و یا راه‌اندازهای برشگر. موتورهای یونیورسال یک مشخصه گشتاور- سرعت با افت زیاد از یک موتور DC را دارد. نمونه کاربرد در جاروبرقی، دریل و وسایل آشپزخانه موتور القايي تك فاز چندین نوع موتور القایی تک فازکه امروزه مورد استفاده قرار می‌گیرد، وجود دارد. به طور اساسی آنها یکسان هستند مگر برای وسایل راه‌اندازی. آنها طبقه‌بندی می‌شوند به : موتور‌های القایی با انشقاق فاز، موتور با استارت خازنی. معيارهاي انتخاب موتور 1- دردست بودن منبع تغذیه 2- شرط یا عوامل راه اندازی 3- مشخصه‌های راه اندازی (گشتاور – سرعت) مناسب 4- سرعت عملکرد کار مطلوب 5- قابلیت کارکردن به جلو و عقب 6- مشخصه‌هی شتاب (وابسته به بار) 7- بازده مناسب در بار اسمی 8- توانایی تحمل اضافه بار 9- اطمینان الکتریکی و حرارتی 10- قابلیت نگهداری و عمر مفید 11- ظاهر مکانیکی مناسب (اندازه، وزن،‌ میزان صدا، محیط اطراف) 12- پیچیدگی کنترل و هزینه
  + نوشته شده در  چهارشنبه ششم آبان ۱۳۸۸ساعت 8:56  توسط مرتضی شهبازی  | 

  تاريخچه صنعت برق ايران

  مقدمه
  در سال 1871 ميلادي ( 1250 هجري شمسي ) ماشين گراماختراع شد . اين اختراع گامي اساسي در راه ايجاد صنعت برق تجاري بود ، زيرا پس ازآن تبديل انرژي مكانيكي (و هر نوع انرژي ديگري كه بتوان از آن كار مكانيكي به دستآورد ) به انرژي برقي ممكن گرديد
  يازده سال پس ازآن، درسال 1882 ميلادي ( 1261هجري شمسي ) توماس اديسون نخستين موسسه برق تجاري خود را براي تامين روشنايي در يكياز خيابانهاي نيويورك افتتاح كرد
  بيان دو واقعه مهم بالا براي درك رابطه زمانيبين تاريخ پيدايش صنعت برق در جهان و در ايران خالي از فايده نيست . چنانكه خواهدآمد ، اولين مولد برق در ايران ، سه سال بعد از موسسه برق توماس اديسون به كارافتاد.


  از 1300 تا 1310
  از اوايل سالهاي 1300 به بعد ، با آگاهي و علاقه مندشدن بخش خصوصي به مزاياي برق ، رفته رفته در شهرهاي بزرگ و كوچك ايران ، تاسيساتيبراي توليد و توزيع و فروش برق ايجاد شد. اين گونه فعاليتها عموما" درمقياسهاي كوچكومحدود وبه طور كلي منفك از يكديگر انجام مي گرفت و البته نياز به هماهنگي هم درشرايط آن روزهاي نخستين احساس نمي شد درهمين دوران برخي ازكارخانه هاي صنعتيجديدالتاسيس هم داراي تجهيزات برق اختصاصي شدند كه داد و ستدهايي نيز با موسسات برقشهري داشتند
  در 1310
  براي نخستين بار ، شبانه روزي كردن برق در تهران درميان دولتمردان آن زمان مطرح شد و اقدامات اوليه براي تحقق آن صورت گرفت
  در 1316
  پس از شش سال و با گذراندن نشيب و فراز هاي بسيار ،بلاخره در تاريخ 25 /6 / 1316 نيروگاه بخاري ساخت كارخانه اشكوداي چكسلواكي با قدرت 4x1600= 6400 كيلو وات در محل كنوني شركت برق منطقه اي تهران نصب شد و به بهرهبرداري رسيد
  با وجود آن كه در تهران به علت وسعت شهر و موقعيت سياسي و اجتماعيآن ، سرمايه گذاري دولتي در كار برق رساني پيش از همه شهرهاي ديگر آغاز شد ، بخشخصوصي هم در امور برق رساني در تهران فعاليت قابل توجهي داشت به نحوي كه در سال 1341 يعني سال تاسيس سازمان برق ايران تعداد شركتهاي خصوصي كه هر يك در بخشي از شهرتهران فعاليت داشتند به 32 شركت رسيده بود
  از 1327 تا 1334
  برنامه هفت ساله اول عمراني كشور به اجرا در آمد كهدر آن سهمي هم براي توسعه صنعت برق در كشور با هدف تامين مصارف خانگي شهرها و فراهمكردن رفاه اجتماعي منظور شده بود. دراين دوران،سازمان برنامه تعدادي مولدهاي ديزلي 50و 100و 150 كيلو واتي را خريداري كرد و با بهره 3 درصد به شهرداريها و شركتهايبرق خصوصي فروخت و چون دريافت كنندگان كمك سازمان برنامه مي بايست تواناييهاي لازمرا براي تقبل 50 درصد از سرمايه گذاريها داشته باشند ، طبعا" اعطاي كمكها ، بهامكانات مالي شهرها و موسسه هاي وام گيرنده بستگي داشت . به هر صورت در پايانبرنامه اول،جمع قدرت نامي نصب شده در كشور به 40 مگاوات و ميزان انرژي توليديسالانه به حدود 200 ميليون كيلو وات ساعت رسيد
  از 1334 تا 1341
  در اين سالها برنامه هفت ساله عمراني دوم كشور اجراشد . سهم برق در اين برنامه ، با هدف افزايش توليد برق ، كاهش هزينه هاي توليد وپايين آوردن سطح عمومي نرخها درنظر گرفته شده بود
  دراين برنامه بنابر توصيهكارشناسان خارجي و داخلي، براي توسعه تاسيسات برق چهار حوزه فعاليت به شرح زيرمنظور گرديد
  - منطقه خوزستان
  - منطقه تهران
  - شهرهاي بزرگ
  - شهرهاي كوچك

  بدين ترتيب مي توان گفت كه انديشه فراتررفتن از محدوده هر شهر دركار توسعه صنعت برق،در برنامه دوم شكل گرفت. شروع به كاراحداث نيروگاههاي برق آبيمهم كشور شامل سد دز (با ظرفيت اوليه 130 مگاوات ) ، سد كرج (با ظرفيت 91 مگاوات ) و سد سفيدرود (با ظرفيت اوليه 35 مگاوات) همچنين نيروگاه حرارتي طرشت (به قدرت 50مگاوات)ازدستاوردهاي اين دوره است
  در 1341
  برنامه سوم عمراني كشورآغاز شد. با پذيرش نقش زيربنايي صنعت برق،در اين برنامه نيز اعتبارات قابل توجهي براي اين صنعت تخصيص داده شد
  در اين برنامه كه 5/5 سال به طول انجا ميد(تاآخرسال 1346)،در مجموع،مبلغ 21ميليارد ريال در صنعت برق هزينه گرديد كه به طوركلي سه بخش را در بر مي گرفت

  تامين برق مراكز عمده مصرف شامل شهرهاي تهران، اصفهان، شيراز، مشهد، تبريز،رشت -
  همدان و ساري
  تامين برق 17 شهر متوسط كشورشامل شهرهاي آمل،چالوس،اردبيل،مراغه، لاهيجان،اروميه، يزد -
  بهشهر، بوشهر، قزوين ،كرج، بابلسر وكرمانشاه
  تامين برق شهرهاي كوچك -

  در همين برنامه ، تشكيل سازمان برقايران به منظور اشراف كلي واعمال مديريت بر برنامه ريزي و اجراي طرحهاي توليد وايجا د موسسات توليد ، انتقال و توزيع برق و هدايت سرمايه گذاريها دربخش برق پيشبيني شده بود اين سازمان درتاريخ 13دي ماه1341 رسما" تشكيل يافت و تا پايان سال 1344 كه عملا" دروزارت آب وبرق ادغام شد به انجام وظايف خود ادامه داد
  در 1343
  قانون تاسيس وزارت آب و برق در تاريخ 16/1/1343 بهدولت ابلاغ شد در بخش برق ، وظايف زير برعهده اين وزارت خانه قرار مي گرفت
  تهيهو اجراي برنامه ها و طرحهاي توليد و انتقال نيرو به منظور تاسيس مراكز توليد برقمنطقه اي -
  و ايجادشبكه هاي فشار قوي سراسر كشور
  اداره تاسيسات برق كه بهموجب بندبالاايجاد مي شود و بهره برداري از آنها -
  نظارت بر نحوه استفاده ازنيروي برق -

  سازمان برق ايران در سال 1344 به عنوان واحد برق در وزارت آب وبرق ادغام شد، وسازمانهاي ديگري هم كه تاآن زمان به توسط سازمان برنامه ، سازمانبرق ايران يا به نحو ديگر به وجود آمده بودند تحت پوشش نظارتي وزارت آب و برق قرارگرفتند
  در آذر ماه همين سال اساسنامه شركتهاي برق منطقه اي تدوين شد و بدينترتيب تعداد 10 شركت برق منطقه اي ( علاوه برسازمان آب و برق خوزستان كه از سال 1339 ايجاد شده بود ) تشكيل يافت كه عبارت بودند از شركتهاي برق منطقه اي ( تهران ) ، ( اصفهان ) ، ( خراسان ) ، ( آذربايجان ) ، (فارس) ، (مازندران) ، (گيلان) ، (جنوب شرقي ايران) ، (كرمانشاهان) و (همدان و كردستان)
  با تشكيل شركتهاي برقمنطقه اي ، صنعت برق كشور صورتي سازمان يافته و منسجم به خود گرفت. حوزه هاي زيرپوشش اين شركتهادرابتدا تمامي مساحت كشوررا شامل نمي شد و نوعا" از تقسيمات كشورينيزپيروي نمي كرد تعداد و حوزه هاي جغرافيايي شركتهاي برق منطقه اي با گذشت زمانمشمول اصلاحاتي گرديد به طوري كه درحال حاضر تعداد آنها به 16 مي رسد و در مجموعتمامي كشور را پوشش مي دهند
  در 1347
  برنامه چهارم عمراني آغازشد. دراين برنامه كهتاپايان سال 1351 ادامه داشت ، نگرش به صنعت برق به عنوان يك صنعت زيربنايي و باديد كلان نگر صورت گرفت . احداث خطوط انتقال نيروي سراسري و تاسيس نيروگاههاينسبتا" بزرگ آبي وحرارتي درطي اين برنامه نضج گرفت، به طوري كه درطول برنامه،جمعقدرت نامي نصب شده در كشور از 1599 مگاوات به 3354 مگاوات ( با رشد متوسط سالانه 16درصد) وتوليد انرژي برق از 4133 ميليون كيلووات ساعت به9553 ميليون كيلووات ساعت ( با رشد متوسط سالانه 2/18 درصد ) بالغ گرديد و تعداد مشتركان در تعرفه هاي مختلف به 1669 هزار رسيد
  در طي اين برنامه ، مسئوليت برق نزديك به 190 شهر كشور بر عهدهوزارت آب و برق قرار گرفت . برق مورد نياز شهرهاي كوچك ، شهركها و تعدادي ازروستاهاي برقدار به توسط بخش خصوصي و يازيرنظر و بامديريت شهرداريها تامين ميشد.تعداد روستاهاي برقدار كشور از 148 روستا درآغاز برنامه ، به 491 روستا درپايانسال 1351 رسيد
  در 1348
  به منظور استفاده صحيحتر از منابع و امكان برقراريدادوستد انرژي برقي بين مناطق و كارتوليدوانتقال برق به طور كلان ، شركت توليدوانتقال نيروي برق ايران (توانير) از سال 1348 آغاز به كار كرد. اساسنامه و شرحوظايف اين شركت ، بنا بر ضرورتهاي زمان تا كنون سه بار مورد تجديد نظر قرار گرفتهاست . ازسال 1375 تا كنون ، اين شركت با نام "سازمان مديريت توليد و انتقال نيرويبرق ايران ( توانير ) " ، فعاليتها و ماموريتهاي معاونت امور
  برق وزارت نيرو رانيز برعهده دارد و هدفها وظايف زير را دنبال ميكند

  تهيه و تدوين و پيشنهاداستراتژيها و سياستها و برنامه هاي برق كشور -
  برنامه ريزي ، نظارت ، كنترل وهدايت برق كشور -
  ايجاد هماهنگي و نظارت بر شبكه سراسري برق -
  برنامه ريزي ونظارت بر مصارف مختلف برق كشور -
  حفظ يكپارچگي و پايداري شبكه سراسري برق كشور -
  در 1352
  برنامه پنجم عمراني از اين سال آغاز شد و تا پايانسال 1356 ادامه يافت سياستهاي زير بر اجراي برنامه اي صنعت برق در اين برنامه حاكمبود
  احداث واحدهاي بزرگ حرارتي در شمال و جنوب كشور به لحاظ دسترسي آسانتر بهمنابع -
  سوخت و سواحل دريا
  ايجاد سد بر روي رودخانه هاي بزرگ -
  تامين برقمناطق دور افتاده كشور با استفاده از نيروگاههاي ديزلي -

  درسالهاي برنامهپنجم، معادل 1332 مگاوات برظرفيت نيروگا ههاي گازي كشورافزوده شد كه علت اصلي آنتاخير دربهره برداري از نيروگاههاي آبي در دست احداث بود دراين برنامه، تا سيسنيروگاههاي هسته اي نيز در دستور كار قرارداشت كه علي رغم هزينه ها و تبليغاتفراوان ، نتيجه مشخصي عايد نساخت
  به هر صو رت قدرت نصب شده در پا يا ن بر نا مهبه 7105 مگا وات ( با 2/16 درصد رشد متوسط سالانه )،انرژي سالانه توليد شده به 18984 ميليون كيلووات ساعت ( با 7/14 درصد رشد سالانه ) رسيد و تعدادمشتركان به 3105 هزار بالغ گرديد . تا پايان اين برنامه تعدادي از روستاهاي كشور نيز از برقبهره مند شدند
  در 1353
  باتوجه به اينكه نهادهاو سازمانهاي مختلفي دست اندركار مقوله انرژي دركشور بودند و هماهنگي بين آنها ضروري مي نمود ، به موجب لايحهقانوني مصوب 28 / 11 / 1353 با محول شدن برنامه ريزي جامع فعاليتهاي مربوط به انرژيكشور، نام وزارت آب و برق به وزارت نيرو تغييركرد
  در 1357
  با پيروزي انقلاب اسلا مي ، بازنگري اساسي در خط مشيهاي صنعت برق و هماهنگ ساختن آنها با هدفهاي عالي انقلاب ضرورت يافت. عنايت بهمفهوم خودكفايي، سرما يه گذاري دركارخانه هاي توليد كننده تجهيزات مورد نياز صنعتبرق ، كوتاه كردن دست مشاوران و پيمانكاران خارجي و توجه به بهره گيري بهينه ازتواناييهاي داخلي ، صنعت برق را در راستاي تازه اي قرارداد ، فراهم كردن امكاناستفاده گسترده از انرژي برق براي توسعه اقتصادي ، اجتماعي و رفع محروميتها،افقهايجديدي را فراروي مسئولان صنعت قرار داد
  از 1358 تا 1367
  در اين سالها كه هشت سال آن مقارن با جنگ تحميليعراق عليه جمهوري اسلامي ايران بود . صنعت برق ايران خود را موظف مي ديد كه علاوهبر نگهداري و بهره برداري از تاسيسات موجود خود براي حمايت ازمردم و دفاع از پشتجبهه ، توسعه هاي لازم را نيز چه در امر توليدوانتقا ل وچه در جهت توزيع و خدمترساني به مشتركان انجام دهد . برق ر?³اني به روستاها كه تا پايان سال 1357در4237روستاهاي نزديك شهرها تحقق يافته بود به صورت يكي ازمحورهاي اساسي فعاليتهاي صنعتبرق درآمد به طوري كه درطي دوران جنگ تحميلي ، علي رغم همه دشواريها ، سالانه بهطور متوسط بيش از 1800 روستا برقدار گرديد و بدين ترتيب در انتهاي سال 1367تعدادروستاهاي برقدار كشور از 4327 روستا به 22541 روستا رسيده بود درسالهاي اوليهپس ازپيروزي انقلاب اسلامي و درطي دوران جنگ تحميلي ، با وجود همه مشكلات ناشي ازجنگ ، صنعت برق به رشد همه جانبه خود ادامه داد. نگاهي مقايسه اي به چند شاخص اصليمويداين مدعااست
  مقايسه ارقام مهم عملكرد صنعت برق در وزات نيرواز پايان سال 1357 تا پايان 1367
  شرح
  1357
  1367
  رشد سالانه (%)
  قدرت نصب شده (مگاوات(
  7024
  13681
  6/9
  توليد انرژي سالانه(ميليون كيلووات ساعت(
  17368
  43775
  9/7
  حداكثر بار (مگاوات(
  3486
  7762
  8/3
  تعداد مشترك (هزار(
  3399
  8828
  10
  فروش انرژي (ميليون كيلووات ساعت(
  14145
  36147
  9/8
  روستاي برقدار
  4327
  22541
  17/9
  از 1368 تا كنون
  با پايان گرفتن جنگ تحميلي ،ابتداترميمخسارتهاوخرابيهاي دوران جنگ در كانون توجه مديران و مسئولان صنعت برق قرار گرفت . به عنوان مثال ، بررسيها نشان مي داد كه از قدرت نصب شده كشور ، معادل 2210 مگاواتدر اثر آسيبهاي جنگ از مدار خارج است . بااحتساب تاسيسات انتقال نيروو ساير تجهيزاتمي توان تصور كرد كه بازسازي ويرانه هاي بازمانده از جنگ چه كوشش و تلاش عظيمي راطلب مي كرده است . ترميم خسارتها كه از نيمه دوم سال 1367 آغاز شده بود با سه سالكار شبانه روزي به انجام رسيد و تا پايان سال 1370 واحد ها و تاسيسات آسيب ديدهمجددا" در مدار قرارگرفتند پس از خاتمه جنگ ، فعاليتهاي صنعت برق كه تا آن زمان ازدشواريهاي روز به روز جنگ تاثير منفي مي گرفت،سامانمندي بيشتري يافت وهمگا مبادوبرنامه اول ودوم توسعه اقتصادي،اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران به پيشرفت
  مقايسه ارقام مهم عملكرد صنعت برق در پايان سال 1376 كه نه سال از طولبرنامه هاي اول و دوم گذشته و دو سال به پايان برنامه دوم مانده بوده است با ارقاممربوط به ابتداي برنامه ، جهش صنعت برق را آشكارمي سازد
  واضح است كه ارقام بالاو مقا يسه آنها تنها گوشه هاي كوچكي از صحنه وسيع يك تلاش همه جا نبه را نشان ميدهند و تحقق اين ارقام مستلزم به ثمر رسيدن كوششها و پشتيبانيهاي فراوانيبوده استكه متاسفانه اين گاه شمار مختصر، حوصله پرداختن به همه آنها را ندارد ، در اينجاتنها به بيان اين نكته اكتفا مي كنيم كه توجه به نيروي انساني به عنوان سرمايه اصليصنعت برق ، پس از پيروزي انقلا ب اسلامي و بويژه در دوران بازسازي بعد از جنگتحميلي از راه كارهاي اصلي صنعت بوده است
  آموزش اين نيروها براي ارتقاء كيفيت وشكوفا ساختن استعداد هاي خدادادي آنها ، همچنين سازماندهي نيروها در جهتي كه هدفهايكمي و كيفي برنامه ها رابرآورده سازد و هيچ يك از هدفهاي صنعت برق،از تامين برقبراي مصرف كنندگان گرفته تا بهبود بخشيدن به كيفيت خدمات و جلب رضايت مشتركان ،كوشش در راه رسيدن به خود كفايي و ورود در بازارهاي بين المللي و رقابت جهاني تحتالشعاع ديگري قرار نگيرد ، همواره مورد توجه برنامه ريزان و مديران صنعت بوده است
  درنتيجه اين كو ششها ، صنعت برق توانسته است با موفقيت بحرانهاي دوران جنگ و پساز جنگ را پشت سر بگذارد و از لحاظ بين المللي نيز در جايگاهي در خور قرار گيرد . به طوري كه بر اساس آمارهاي سازمان ملل متحد ، در سال1995ميلادي (1374شمسي) ايرانازنظرابعاد صنعت برق دربين كشورهاي خاورميانه و غرب آسيادرمقام نخست قرارگرفت ودرسطح جهاني نيز به مقام مقايسه بيست و يكم دست يافت
  مقايسه ارقام مهم عملكرد صنعت برق در وزات نيرواز پايان سال 1367 تا پايان 1376
  شرح
  1357
  1367
  رشد سالانه (%)
  قدرت نصب شده (مگاوات (
  13681
  23258
  6/1
  توليد انرژي سالانه(ميليون كيلووات ساعت (
  43775
  92310
  8/6
  حداكثر بار (مگاوات(
  7762
  17135
  9/2
  تعداد مشترك (هزار(
  8828
  13550
  4/9
  فروش انرژي (ميليون كيلووات ساعت(
  36147
  73880
  8/3
  روستاي برقدار
  22451
  37094
  5/7
   
   
  + نوشته شده در  شنبه دوم آبان ۱۳۸۸ساعت 9:55  توسط مرتضی شهبازی  | 

  مطالب جدیدتر
  مطالب قدیمی‌تر